Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2010

 
 
 

3. KOAaM - zápis ze dne 8.2.2010

 
 
Z Á P I S
 
z  3. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 8. 2. 2010
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               10                                                  
Omluveno:                               2
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
Zápis z 2. KOAaM a program na 3. KOAaM je schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
3/01/2010
Žádost:  Úprava  výše správní odměny pro rok 2010 správní firmě Centra a.s. za správu objektu nám. 14. října 83 na základě míry inflace za rok 2009.
Žadatel:  Centra a.s.
Předkládá:  Odbor správy majetku – p. Jiří Brabec
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Vzít na vědomí:
1.        oznámení ČSÚ o výši  roční  inflace, která pro rok 2009 činila 1%.
II.      Schválit:
1.       navýšení smluvní odměny pro rok 2010 správní firmě Centra a.s. za správu objektu nám. 14. října 83 o výši roční inflace, která v roce 2009 činila 1%.
 6/0/0      
 
 
             
                                              
                                                     ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA  3/01/2010
Žádost: AVENIR Praha, spol. s r.o. – záměr pronájmu části fasády objektu č.p. 48, Nádražní, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění reklamního zařízení.
Žadatel:  AVENIR Praha, spol. s r.o.
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Hana Červenková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Neschválit:
1.   záměr pronájmu části fasády objektu č.p. 48, Nádražní, Praha 5, k.ú. Smíchov k umístění reklamního zařízení o velikosti 2,8 x 6 m pro společnost AVENIR Praha, spol. s r.o., Křižíkova 34/148, IČ 14888980, za roční nájemné ve výši 33.600,- Kč na období od 1.3.2010 do 28.2.2011.
6/0/0
 
OA  3/02/2010
Žádost: Žádost nájemce Geosan Alfa, s.r.o. o souhlas s podnájmem části pozemku č. parc. 4532/1 v k.ú. Smíchov pro umístění reklamního zařízení firmy Media Chanel a.s.
Žadatel:  Geosan Alfa
Předkládá:  Odbor  obchodních  aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
     1.   s podnájmem části pozemku č. parc. 4532/1 v k.ú. Smíchov pro umístění a provozování reklamního zařízení ve tvaru „V“ tj. 2 x 9,6 x 3,3 m firmy Media Channi, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 736/17, IČ 27656837. Souhlas je vydán nájemci pozemku firmě GEOSAN ALFA, s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 559/28.  
6/0/0
 
 
OA  3/03/2010
Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 2084/3, k.ú. Smíchov – zastavěného garáží vlastníkům stavby.
Žadatel:   manželé Motlochovi
Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.     Souhlasit:
1.    se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2084/3 v k.ú. Smíchov o výměře 22 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2010 tj. 5.340,- Kč/m2 tj. 117.480,- Kč  vlastníkům garáže manželům Motlochovým, bytem Praha 5, Na Březince 1547/24.
6/0/0
NP  3/01/2010
Žádost: NP  Plzeňská č.o. 209, č.p. 442, k.ú. Košíře, pronájem na základě vyvěšení.
Žadatel:  1 žadatel
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lukáš Janko
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Schválit:
1.        pronájem NP – kanceláře v ul. Plzeňská č.o. 209, č.p. 442, k.ú. Košíře, ev. č. 903 žadateli:
           Antonín Voráček, Janského 2232/55, 155 00 Praha 5
           za nájemné ve výši 3.000,- Kč měsíčně (tj. vč. DPH).  
6/0/0  
Začátek jednání KOAaM v 16 hod.
Konec jednání KOAaM v 17 hod.    
4. KOAaM se koná dne : 22.2.2010 od 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost  RMČ č. 614.
 
Za KOAaM:                                       Ověřil:                                         V Praze dne: 9.2.2010
Jiřina Zavadilová                 ing. Petr HORÁK
                                                   zástupce starosty
Přečteno: 3054x
Publikováno: 09.02.2010, poslední změna: 09.02.2010
Autor: Odbor správy majetku
Vytisknout