Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise obchodních aktivit šipka doprava Zápisy KOA RMČ Praha 5 za období 2003-2012 šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2008

 
 
 

Zápis z 6. KOAaM dne 08-03-17

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze  6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 17.3. 2008

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             1                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

Zápis z 5. KOAaM dne 3.3.2008 bez připomínek, program na 6. KOAaM je schválen.

6/01/2008

 

Žádost:  Informace OSM o kontrolách plánu oprav nad 200.000,- Kč domovního a bytového fondu MČ Praha 5 roku 2007.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Vzít na vědomí:

  1.             informace OSM o kontrolách plánu oprav nad 200.000,- Kč domovního a bytového fondu MČ Praha 5 roku 2007.

 7/0/0

 

6/02/2008

 

Žádost:  Informace o provedené kontrolní činnosti OSM ÚMČ v drobné údržbě u oprav do 100.000,- Kč v roce 2007.

 

Žadatel:  RMČ

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Jiří Brabec

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Vzít na vědomí:

1.                         informace o provedené kontrolní činnosti OSM ÚMČ v drobné údržbě u oprav do 100.000,- Kč.

 7/0/0

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 6/01/2008

 

Žádost:  Nepomucká 5/1253 – ukončení nájemní smlouvy č. 3220/OSM/02 uzavřené s občanským sdružením Projekt Šance, os.s., se sídlem Ve Smečkách 28/595, Praha 1, IČ: 65995767 dne 25.10.2002 ve znění dodatku  č. 1 výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  Projekt Šance, o.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.          ukončení nájemní smlouvy č. 3220/OSM/02 uzavřené s občanským sdružením Projekt Šance, o.s., se sídlem Ve Smečkách 28/595, Praha 1, IČ: 65995767 dne 25.10.2002 ve znění dodatku  č. 1 na pronájem objektu Nepomucká 5/1253 výpovědí z nájmu dle čl. VI. Odst. 2 smlouvy.

5/0/2

 

 

OA 6/02/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – ukončení Smlouvy  o nájmu  nebytových prostor č. ZZS/1/OOA/06 uzavřené dne 23.5.2006 s MUDr. Květuší Čechovou dohodou k 29.2.2008.

 

Žadatel:  MUDr. Květuše Čechová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.      ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. ZZS/1/OOA/06 uzavřené dne 23.5.2006 s MUDr. Květuší Čechovou na pronájem nebytových prostor umístěných v budově A objektu Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 o výměře 29,55 m2 dohodou k 29.2.2008.

7/0/0

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6/03/2008

 

Žádost:  Vltavská 12/980 – žádost nájemce, Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., se  sídlem Estonská 500, Praha 10 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu.

 

Žadatel:  VŠFS o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Nesouhlasit:

    1.          s uznáním a s úhradou částky ve výši 2,003.282,- Kč bez DPH dle znaleckého posudku č. 293-49-2007 vypracovaného Ing. Tomášem Hoskovcem, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové, vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980 pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s. formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení.

II.                     Souhlasit:

1.                      s uznáním a s úhradou částky ve výši 959.177,- Kč bez DPH dle znaleckého posudku č. 2613-023/08 vypracovaného Ing. Janem Benešem, znalcem pro obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980 pro Vysokou školu finanční a správní, o.p.s. formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení.

6/0/1

 

 

OA 6/04/2008

 

Žádost:  Krškova 807 – uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného ve výši 21.336,- Kč Salonu Elegantia, Krškova 807 formou odpočtu ze splátky nájemného za pronájem nebytových prostor.

 

Žadatel:  Salon Elegantia

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Neschválit:

1.                        uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného ve výši 21.336,- Kč Salonu Elegantia, Krškova 807 formou odpočtu ze splátky nájemného za pronájem nebytových prostor umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807.

II.                     Schválit:

1.      uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného ve výši 1.488,- Kč Salonu Elegantia,   Krškova 807 formou odpočtu ze splátky nájemného za pronájem nebytových prostor umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807.

7/0/0

 

 

 

OA 6/05/2008

 

Žádost:  Štefánikova 17/247 – uzavření nájemní smlouvy se společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/92, Praha 4, IČ: 45244782 s účinností od 1.4.2008.

 

Žadatel:  Česká spořitelna, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            uzavření nájemní smlouvy se společností Čeká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/92, Praha 4, IČ: 45244782 na pronájem části objektu Štefánikova 17/247 z důvodu přehlednosti smluvního vztahu s účinnosti od 1.4.2008

2.            prodloužení doby nájmu o opci o dalších pět let po skončení doby nájmu, tj. po 31.1.2018.   

7/0/0       

 

OA 6/06/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – uzavření Rámcové smlouvy o výstavbě se společností Medifin s.r.o., se sídlem Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 624168804.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            uzavření Rámcové smlouvy o výstavbě v předloženém znění se společností Medifin s.r.o.,   se sídlem Plaňanská 573/1, Praha 10, IČ: 62416804, ve které je předmětem záměr společnosti Medifin s.r.o. vystavět na pozemcích náležejících do areálu Polikliniky Kartouzská, Kartouzská 6/204 novou stavbu „Pavilon Jih“ a „Dům pro seniory“.

7/0/0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NP 6/01/2008

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Růžena Dobrovská, změna NS v osobě nájemce.

 

Žadatel:  p. Růžena Dobrovská

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Schválit:

1.                      uzavření NS s Růženou Dobrovskou, bytem Stroupežnického 28/2327, Praha 5 na pronájem NP – 1 stání o velikosti 17 m2 ve spol. garáži v ul. Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 972,- Kč měsíčně, tj. včetně DPH. K nájemnému bude dále sjednána valorizace a zálohy na poskytované služby.

6/0/0

 

NP 6/02/2008

 

Žádost:  NP – Ke Kotlářce 12/1146 a 14/1147, Václav Palásek a Michal Sekot, směna užívání garáží..

 

Žadatel:  p. V. Palásek a Michal Sekot

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Schválit:

1.                    změnu  v osobě nájemce na NS k užívání garáže č, 904 v objektu čp. 1147/14 na Michala Sekota, bytem Ke Kotlářce 1147/14, Praha 5 s tím, že ostatní parametry NS se nemění

2.                   změnu v osobě nájemce na NS k užívání garáže č. 905 v objektu čp. 1146/12 na Václava Paláska, bytem Ke Kotlářce 1146/12, Praha 5 s tím, že ostatní parametry NS se nemění.

6/0/0

 

 

NP 6/03/2008

 

Žádost:  NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, KAJA – TRADING, spol. s.r.o., zpětvzetí výpovědi z nájmu NP.

 

Žadatel:  KAJA – TRADING, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      neschválit:

   1.             zpětvzetí výpovědi z nájmu NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov nájemci                        

                   obch. firmě KAJA – TRADING, spol. s .r.o.

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 6/04/2008

 

Žádost:  NP – Úprava NS ze dne 14.12.1994 uzavřené s o.s. pro podporu činnosti divadla Orfeus na užívání NP v čp. 470, k.ú. Košíře, Plzeňská 76.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                    Schválit:

1.                  uzavření Dodatku č. 2 k pův. NS ze dne 14.12.1994 uzavřené s Občanským sdružením pro podporu činnosti divadla Orfeus, IČ 49627627, na NP v čp. 470, Plzeňská 76, k.ú. Košíře.

70/0/

 

Na stůl:

 

OA 6/07/2008

 

Žádost:  Štefánikova pasáž Obchodního centra Nový Smíchov – uzavření smlouvy o umístění movité věci se společnostmi DELCIS ČR, a.s. a EDEN Development, a.s.

 

Žadatel:  DELCIS ČR, a.s. a EDEN Development, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.           Schválit:

   1.           uzavření smlouvy o umístění movité věci se společnostmi DELCIS ČR, a.s. a EDEN Development, a.s. zastoupené společností Ségécé Česká republika s.r.o., se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5, IČ: 26209241 o umístění plochých obrazovek a přidružené sítě do Štefánikovy pasáže Obchodního centra Nový Smíchov.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 6/05/2008

 

Žádost:  NP – garáž č. 909 v objektu řadových garáží na parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře, ul. U Teplárny, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.         pronájem NP – garáže ev. č. 909 v objektu řadových garáží na parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře,     ul. U Teplárny:

            Alternative Architecture  a Building, spol. s.r.o., IČ 26441799, Nám. Jos. Machka 18/898,        158 00  Praha 5 za nájemné ve výši 1.211,- Kč měsíčně vč. DPH.

6/0/0/

 

NP 6/06/2008

 

Žádost:  NP – Mahenova 2/164, Praha 5 – Košíře, Miloslav Klatovec – B.M.K. servis, souhlas s uváděním sídla společnosti pro zápis do OR a změna NS v osobě nájemce.

 

Žadatel:  B.M.K. servis

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Souhlasit:

1.         s uváděním sídla společnosti B.M.K servis s.r.o. na adrese Mahenova 2/164, Praha 5, k.ú. Košíře pro zápis do obch. Rejstříku

II.         Schválit:

1.          uzavření Dodatku č. 2/2008 k NS č. 016400902 ze dne 14.10.2002 sjednané s nájemcem – Miloslavem Klatovcem – B.M.K. servis na NP Mahenova 2/164, Praha 5 – Košíře, kterým se mění označení nájemce v NS na B.M.K. servis s.r.o.

6/0/0/

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 15 hod.

Konec zasedání KOAaM v 16,30 hod.

 

7. KOAaM se koná dne :  31.3.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

Za správnost zápisu:                     Ověřil:                        V Praze dne:  18.3.2008

Jiřina Zavadilová                   ing. Petr  H O R Á K

                                                  zástupce starosty

 

Přečteno: 4181x
Publikováno: 21.03.2008, poslední změna: 16.02.2009
Vytisknout