Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením) šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2006

 
 
 

Zápis 5. zasedání KKP ze dne 2.5.2006

Zápis

5.zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5 konaného dne 2.5.2006

v 15.00 hod v Letohrádku Kinských, Kinského zahrada 97, Praha 5 - Smíchov

 

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

 

Program:

1.            Schválení zápisu ze dne 2.5.2006

2.            Schválení programu 5. zasedání KKP

3.            Schválení ověřovatele zápisu 5. zasedání KKP

4.            Provoz galerie Barrandov

5.            Různé

Členové KKP se zúčastnili prohlídky Letohrádku Kinských s odborným výkladem provedeným PhDr. Jiřinou Langhammerovou, ředitelkou Musaion – národopisné expozice.

ad 1) Zápis KKP byl schválen bez připomínek.                                                                                              6/0/0 

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                                                 6/0/0 

ad  3) Ověřovatelem zápisu 5. zasedání KKP je navržena pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP.

Usnesení č. 31/2006

KKP souhlasí s ověřovatelem zápisu z 5. zasedání KKP pí Jitkou Matouškovou, místopředsedkyní KKP.  6/0/0

                                                                                                                                                                    

ad 4) Členům komise byly předloženy 2 varianty  výstavního plánu  výstavní síně Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 Galerie Barrandov v období srpen až prosinec 2006.

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, navrhuje projednat variantu II s ak.mal. Ludmilou Kaprasovou a předložit na příštím zasedání KKP.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II, informovala o špatné spolupráci s SVÚ (není dodržována otevírací doba, porušení zákazu kouření, nepořádek ve výstavní síni). Navrhuje ukončit nájemní smlouvu se SVÚ a galerii Barrandov ponechat k dispozici pro vystavující umělce dle výstavního plánu schváleného Radou MČ Praha 5.

        

Usnesení č. 32/2006

KKP souhlasí s předložením varianty II výstavního plánu Galerie Barrandov na příštím zasedání KKP.     6/0/0

Usnesení č. 33/2006

KKP souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na Galerii Barrandov s SVÚ.                                     6/0/0

        

ad 5) Různé

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, navrhuje opětovně očistit pomník mladých bojovníků proti fašismu Na Skalce.

         Usnesení č. 34/2006

         KKP souhlasí s očištěním pomníku mladých bojovníků proti fašismu Na Skalce.                              6/0/0

Příští zasedání se koná 6.6.2006.

Konec zasedání: 17.30 hodin

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                               Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

                                                                                                                      předsedkyně KKP  

Přečteno: 12535x
Publikováno: 22.05.2006, poslední změna: 22.05.2006
Vytisknout