Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením) šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2006

 
 
 

Zápis 4. zasedání KKP ze dne 4.4.2006

Zápis

4.zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5 konaného dne 4.4.2006

v 15.00 hod v zasedací místnosti č. 506, Štefánikova 13,15, 5. patro

 

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

 

Program:

1.            Schválení zápisu ze dne 7.3.2006

2.            Schválení programu 4. zasedání KKP

3.            Schválení ověřovatele zápisu 4. zasedání KKP

4.            Žádost o vyjádření k umístění bronzové plastiky na pozemek parc.č. 556/3, k.ú. Smíchov

5.            Nemovitá kulturní památka sala terrena Na Popelce – informace OOA

6.            Dny evropského dědictví – návrh programu

7.            Výstavní plán na 2. pololetí 2006

8.            Různé

ad 1) Zápis KKP byl schválen bez připomínek.                                                                                              7/0/0 

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                                                 7/0/0 

ad  3) Ověřovatelem zápisu 4. zasedání KKP je navržena pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP.

Usnesení č. 23/2006

KKP souhlasí s ověřovatelem zápisu z 4. zasedání KKP pí Jitkou Matouškovou, místopředsedkyní KKP.  7/0/0

                                                                                                                                                                    

ad 4) Členům komise byla předložena žádost p. Melichara o vyjádření k umístění bronzové plastiky. Pozemek uvedený v žádosti je majetkem Hlavního města Prahy.

Usnesení č. 24/2006

KKP bere na vědomí žádost o vyjádření k umístění bronzové plastiky.                                             7/0/0

        

ad 5) Členům komise byla předložena informace OOA o změně vlastnických práv k pozemkům a garážím Na Popelce.

Usnesení č. 25/2006

KKP bere na vědomí informaci OOA o změně vlastnických práv k pozemkům a garážím Na Popelce.         7/0/0

ad 6) Členům komise byl předložen návrh programu  na „Dny evropského dědictví 2006“, které se budou konat ve dnech 16. – 17. 9 2006. Program bude doplněn o prohlídku Altánu Klamovka na neděli jako samostatná prohlídka s písemnou informací.

Usnesení č. 26/2006

KVV souhlasí s návrhem programu na „Dny evropského dědictví 2006“, které se budou konat ve dnech 16. 17. 9 2006.                                                                                                                                                   7/0/0

ad 7) Členům komise byl předložen návrh výstavního plánu na druhé pololetí 2006.

         Ak.mal. Ludmila Kaprasová stručně představila jednotlivé výtvarníky.

Usnesení č. 27/2006

KVV souhlasí s návrhem výstavního plánu na druhé pololetí 2006.                                                    7/0/0

ad 8) Různé

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, informovala o připravovaném vydání katalogu výstav ve výstavní síni MČ Praha 5 na druhé pololetí 2006.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje pověřit Mgr. Ĺubicu Riedlbauchovou, předsedkyni KKP, k vypracování návrhu katalogu výstav a následné předložení KKP.  /*

         Usnesení č. 28/2006

         KVV souhlasí s vypracováním návrhu katalogu výstav ve výstavní síni MČ Praha 5 na druhé pololetí 2006 Mgr. Ĺubicou Riedlbauchovou, předsedkyní KKP a předložením KKP ke schválení.                                                                                                                                                                                   9/0/1

        

        

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o postupu vydání publikace „Slavné osobnosti Prahy 5“. Rozpočet na 1000 ks je 610 tis. Kč. Vydavatelem publikace bude nakladatelství Perseus, které si požádá o finanční příspěvek MHMP. Navrhuje poskytnout finanční příspěvek ve výši  310 tis. Kč z výherních hracích automatů a sestavení redakční rady ve složení p. Ondřej Gál, zástupce starosty, Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP a Dr. Tomeš.

         Návrh publikace „Slavné osobnosti Prahy 5“ bude předložen KKP na červnovém zasedání a budou pozváni i její autoři.

           

         Usnesení č. 29/2006

         KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit záměr vydání publikace „Slavné osobnosti Prahy 5“ nakladatelstvím Perseus se spoluúčastí MČ Praha 5 ve výši 310 tis. Kč.                                                                                                               7/0/3

         Usnesení č. 30/2006     

         KKP souhlasí se jmenováním redakční rady ve složení:

         p. Ondřej Gál, zástupce starosty,

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP

         Dr. Tomeš.                                                                                                                                 7/0/3

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, předložila komisi žádost spol. ADRA, zastoupenou p. Janem Bártou o zařazení výstavy do výstavního plánu MČ Praha 5. Výstava bude zařazena do výstavního plánu Galerie Barrandov, který bude předložen na květnovém zasedání KKP.

         Proběhla volná diskuse.

Příští zasedání se koná 2.5.2006.

Konec zasedání: 16.20 hodin

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                               Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

                                                                                                                      předsedkyně KKP  

/*  Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, dne 5.4.2006 telefonicky oznámila, že katalog výstav výstavní síně MČ Praha 5, Štefánikova 13,15 vypracovávat nebude.

Přečteno: 11973x
Publikováno: 22.05.2006, poslední změna: 22.05.2006
Vytisknout