Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením) šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2006

 
 
 

Zápis 3. zasedání KKP ze dne 7.3.2006

Zápis

3.zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5 konaného dne 7.3.2006

v 15.00 hod v zasedací místnosti č. 506, Štefánikova 13,15, 5. patro

 

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

 

Program:

1.            Schválení zápisu ze dne 14.2.2006

2.            Schválení programu 3. zasedání KKP

3.            Schválení ověřovatele zápisu 3. zasedání KKP

4.            Čtvero ročních období – hudebně kulturní cyklus,  žádost o dotaci na pořádání tří částí cyklu konaných na jaře v létě a na podzim 2006

I.       Maratón soudobé hudby „Dva břehy“ (20., 21. května 2006)

II.  Přehlídky školních sborů Prahy 5 (21.6.2006)

III. Festival autorského šansonu 2006 – 2.ročník (říjen 2006)

5.            Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Memoriál Evžena Cihláře

6.            Dny evropského dědictví – návrh programu – na stůl

7.            Různé

ad 1) Zápis KKP byl schválen bez připomínek.                                                                               7/0/0   

ad  2) Program byl po vypuštění bodu:

6) Dny evropského dědictví – návrh programu

schválen bez připomínek.                                                                                                        7/0/0   

ad  3) Ověřovatelem zápisu 3. zasedání KKP je navržena pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP.

Usnesení č. 18/2006

KKP souhlasí s ověřovatelem zápisu z 3. zasedání KKP pí Jitkou Matouškovou, místopředsedkyní KKP.                                                                                                                                                 7/0/0

                                                                                                                                                                    

ad 4) K jednání komise byl přizván p. Jakub Zahradník, aby představil své projekty pořádané na MČ Praha 5 a žádá tímto o finanční příspěvek. Jedná se projekty:

I.       Netradiční maratón soudobé hudby „Dva břehy“ – hudební přehlídky především mladých autorů, která se  uskuteční 20. a 21. května v Obřadní síni ve Stroupežnického ulici a ve velkém sále pivovaru Staropramen Na Knížecí. Rozpočet na tuto akci činí 485 tis. Kč.

II.    Přehlídka školních sborů Prahy 5. Termínem konání je středa 21.6.2006 od 17.00 hod. v areálu FZŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919. Rozpočet na akci činí 150 tis. Kč.

III. „Festival autorského šansonu“, který se bude konat v říjnu 2006 v Národním domě na Smíchově. Rozpočet na tuto akci je 300 tis. Kč.

Finanční částky na jednotlivé projekty jsou schváleny v rozpočtu na rok 2006.

        

Usnesení č. 19/2006

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s  poskytnutím finančního příspěvku na netradiční maratón soudobé hudby „Dva břehy“ ve výši 485 tis. Kč z rozpočtu OŠK, kap. 0604 kultura.                                 7/0/0   

        

Usnesení č. 20/2006

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s  poskytnutím finančního příspěvku na přehlídku školních sborů Prahy 5 ve výši 150 tis. Kč z rozpočtu OŠK, kap. 0604 kultura.                                                              7/0/0   

Usnesení č. 21/2006

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s  poskytnutím finančního příspěvku na „Festival autorského šansonu ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu OŠK, kap. 0604 kultura.                                                                 7/0/0   

ad 5) Členům komise byla předložena žádost o finanční příspěvek TJ Cykloprag Praha na 61. ročník cyklistického závodu „Memoriál Evžena Cihláře“ ve výši 30 tis. Kč. Příspěvek bude použit na zabezpečení akce a nákup cen pro vítězné účastníky závodu.  Finanční částka na tento projekt je schválena v rozpočtu na rok 2006.

Usnesení č. 22/2006

KKP doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit poskytnutí finančního příspěvku TJ Cykloprag Praha na 61. ročník cyklistického závodu „Memoriál Evžena Cihláře“ ve výši 30 tis. Kč z rozpočtu OŠK, kap. 0604 kultura.          

                                                                                                                                                         7/0/0   

ad 6) Různé

          PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, informovala komisi o stále nedodaných podkladech pro zpracování materiálů do RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5 na plánové koncerty k 250. výročí narození W.A. Mozarta na MČ Praha 5.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval komisi o postupu  vydání knihy „Slavné osobnosti Prahy 5“. Proběhlo jednání na MHMP, kde bylo doporučeno, aby si vydavatel požádal o grant. Předběžný rozpočet na vydání knihy je cca 580 tis. Kč.

         Informoval o připravovaném záměru MHMP – svěření celého malostranského hřbitova MČ Praha 5.

         Mgr. Lubomír Sochor  informoval členy komise o postupu zjištění majitele chátrajícího objektu č.p. 268.  O majiteli se rozhoduje v dědickém řízení.

         Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov II, informovala o uzavření smlouvy s SVÚ na galerii Barrandov. Listopad a prosinec 2006 je možné obsadit vystavujícími z MČ Praha 5.

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP, informovala o jednání výstavní komise. Program výstav do poloviny měs. října 2006 bude předložen na příštím zasedání KKP.

Příští zasedání se koná 4.4.2006.

Konec zasedání: 16.00 hodin

Ověřovatel: pí Jitka Matoušková, místopředsedkyně KKP

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                                        

                                                                                                               Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

                                                                                                                      předsedkyně KKP  

Přečteno: 12567x
Publikováno: 21.03.2006, poslední změna: 21.03.2006
Vytisknout