Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením) šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2006

 
 
 

Zápis 1. zasedání KKP ze dne 17.1.2006

Zápis

1.zasedání komise kulturní a památkové péče Rady MČ Praha 5 konaného dne 17.1.2006

v 15.00 hod v zasedací místnosti č. 506, 5.patro, Štefánikova 15

 

Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP

 

Program:

1.             Schválení zápisu ze dne 6.12.2006

2.             Schválení programu 1. zasedání KKP

3.             Schválení ověřovatele zápisu 1. zasedání KKP

4.             Pojmenování ulic na MČ Praha 5

5.             Poskytnutí finančního příspěvku na dokumentární film „Beuronské umění v Praze“

6.             SVÚ – změna koncepce pro Galerii Barrandov v roce 2006 – na vědomí

7.             Vyúčtování přidělených finančních příspěvků z podkapitoly 0604 kultura

8.             Vyúčtování přidělených grantů v oblasti kultura a umění rok 2005

9.             Různé

a)     hudební léto na Bertramce – žádost o spolupořadatelství

ad 1) Zápis KKP byl schválen bez připomínek.                                                                                                 9/0/0    

ad  2) Program byl po doplnění o body:

7) Vyúčtování přidělených finančních příspěvků z pokapitoly 0604 kultura

8) Vyúčtování grantových darů v oblasti kultura a umění rok 2005

 schválen bez připomínek.                                                                                                                       9/0/0    

ad  3) Ověřovatelem zápisu 1. zasedání KKP je navržena Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP.

Usnesení č. 1/2006

KKP souhlasí s ověřovatelem zápisu z 1. zasedání KKP Mgr. Ĺubicou Riedlbauchovou, předsedkyní KKP.        9/0/0

                                                                                                                                                                                

ad 4) PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, předložila komisi k projednání návrh na pojmenování komunikace vycházející z ulice Podbělohorská a která bude ukončena vjezdem do transformovny Praha – západ. Název této ulice by zněl „Smrčinská“. Z této ulice bude vycházet další nová komunikace s názvem „Na Císařce“.  Další změna názvu se týká přejmenování poloviny ulice „Výlomovy“  na  „U Hruštičky“. Důvodem je nová výstavba rodinných domů.

Usnesení č. 2/2006

KKP bere na vědomí pojmenování ulic „Smrčinská“, „Na Císařce“ a „U Hruštičky“ na MČ Praha 5.                  9/0/0    

                                                                                                                                                        

ad 5) Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP,  informovala komisi o připravovaném dokumentárním filmu „Beuronské umění v Praze“

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje odložit tento materiál s tím, že si realizátory filmu pozve k osobnímu jednání a poté na jednání KKP.

Usnesení č. 3/2006

KKP odkládá materiál o připravovaném dokumentárním filmu „Beuronské umění v Praze“ na příští zasedání komise.                                                                                                                                                               9/0/0

ad 6) Mgr. Věnceslava Zajíčková, ředitelka FZŠ Barrandov, informovala o jednání s SVÚ. Byla dohodnuta nová koncepce pro Galerii Barrandov v roce 2006. Harmonogram výstav byl předložen na vědomí členům KKP. Termíny výstav včetně otvírací doby si stanovuje SVÚ.

Usnesení č. 4/2006

KKP bere na vědomí informace o provozu Galerie Barrandov v roce 2006.                                                       9/0/0

ad 7) Komisi byla předložena žádost pí Vlasty Cibulové z prosince 2005 o spolupořadatelství Hudebního léta na Bertramce a finanční podíl na Mozartových oslavách a žádost o určení termínu koncertu k výročí narození Josefíny Duškové. Z důvodu odchodu pí Cibulové z funkce ředitelky bude s novou pí ředitelkou Usedlosti Bertramka projednán termín koncertu  a dále jednat o spolupráci s MČ Praha 5

Usnesení č. 6/2006

KKP souhlasí s termínem koncertu k výročí narození Josefíny Duškové dne 6.3.2006 a jeho projednání vedoucí OŠK s pí ředitelkou Usedlosti Bertramka.                                                                                                                      9/0/0

        

ad 8) Komisi bylo předloženo vyúčtování přidělených finančních příspěvků z podkapitoly 0604 kultura.

Usnesení č. 7/2006

KKP bere na vědomí předložené vyúčtování přidělených finančních příspěvků z podkapitoly 0604 kultura.           9/0/0    

                                                                                                                                                        

ad 9) Komisi bylo předloženo vyúčtování přidělených grantů na podporu kultury a umění a vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu rok 2005.

Usnesení č. 8/2006

KKP bere na vědomí předložené vyúčtován přidělených grantů na podporu kultury a umění a vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu rok 2005.                                                                                                                                   9/0/0

ad 10) Různé

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová informovala komisi o dopisu pí Hruškové, kde informuje o volných prostorách, které by byly vhodné pro vytvoření dětské galerie.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhuje zabývat se touto informací až po zjištění majitele domu.

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, informovala o konečném termínu podání žádosti o grant dne 31.1.2006.

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, navrhl složení grantové komise pro posouzení žádostí

         - o grant pro podporu kultury a umění

         - o grant vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu

         ve složení:

         Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty

         PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK

         Zasedání komise se uskuteční dne 13.2.2006 od 10.00 hod. v kanceláři vedoucí OŠK.

         Usnesení č. 9/2006

         KKP souhlasí se jmenování grantové komise ve složení:    Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP

                                                                                              P. Ondřej Gál, zástupce starosty

                                                                                              PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK

                                                                                                                                                                     9/0/0                                                   

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová, předsedkyně KKP informovala komisi o průběhu vernisáže p. Kostky „Skleněné plastiky“, které se zúčastnil velký počet návštěvníků.

Informovala členy komise o vydání brožury „Galerie 5“ – výstavní síň MČ Praha 5, ve které jsou uvedeny výstavy v I. pololetí 2006. Tisk brožury byl hrazen z rozpočtu KMČ. Z časových důvodů vydání katalogu výstavní síně na první pololetí 2006 bylo otištěno logo vybrané předsedkyní KKP a místopředsedkyní pí Jitkou Matouškovou a dodatečně je předloženo na jednání KKP.

        

         Usnesení č. 10/2006

KKP souhlasí:

1.       s uhrazení nákladů na logo výstavní síně z kapitoly 0625

2.       po rekonstrukci výstavní síně MČ Praha 5 v roce 2006 vypsat veřejnou soutěž na logo výstavní síně

                                                                                                                                                                     9/0/0

Mgr. Lubomír Sochor informoval komisi:

- o demolici renesanční vily v Praze 5 Košířích, ul. Jinonická

- připomněl chátrající stav usedlosti Turbová

- svoje připomínky sdělí Mgr. Sochor majitelům objektů písemnou formou

P. Ondřej Gál, zástupce starosty, poděkoval Ing. arch. Emílii Doležalové za práci v redakční radě v rámci vydání publikace „Slavné stavby Prahy 5“.

PhDr. Ladislav Čepička se stručně představil členům komise a informoval o  „Klubu přátel starého Smíchova“.    

Konec zasedání: 17.00 hodin

Ověřovatel: Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                                

                                                                                                               Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

                                                                                                                      předsedkyně KKP  

Přečteno: 8660x
Publikováno: 26.01.2006, poslední změna: 26.01.2006
Vytisknout