Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2005

 
 
 

Zápis 5. zasedání KVV ze dne 2.5.2005

Zápis

5.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 2.5.2005

________________v 16.00 hod v zasedací místnosti, Nám. 14. října 4, 3. patro____________

 

Ověřovatel: Mgr. Věnceslava Zajíčková

 

Program:

1)      Schválení zápisu ze dne 11.4.2005

2)      Schválení programu 5.zasedání  KVV

3)      Projednání návrhů 2. kola grantů „Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu škol a školských zařízení na rok 2005“ – 2. kolo

4)      Povolení výjimky v počtu žáků ve třídě pro FZŠ Drtinova

5)      Různé

      - Zřízení školských rad – informace – na stůl

ad 1) Zápis KVV byl schválen bez připomínek.                                                                                                9/0/0    

          Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, vyzval přítomné, aby navrhli ověřovatele KVV.

         Mgr. Lucie Vávrová, radní, navrhla na místo ověřovatele KVV Mgr. Věnceslavu Zajíčkovou, ředitelku FZŠ Barrandov II, V Remízku 919

         Usnesení č. 22/2005

         KVV schvaluje ověřovatele zápisů KVV Mgr. Věnceslavu Zajíčkovou, ředitelku FZŠ Barrandov II, V Remízku 919  

                                                                                                                                                         8/0/1

ad  2) Program byl schválen bez připomínek.                                                                                        9/0/0

ad 3) Mgr. Viktor Najmon, předseda KVV, seznámil přítomné s průběhem přípravné grantové komise, která se sešla dne 25.4.2005 v kanceláři vedoucí OŠK ve složení: p. Ondřej Gál, zástupce starosty, Mgr. Viktor Najmon a PaedDr. Dagmar Drmotová. Grantová komise otevřela obálky došlých grantů, zkontrolovala zda splňují všechna kritéria, zda mají doloženy všechny potřebné údaje a byly navrženy částky na jednotlivé granty.

         V 1. kole bylo rozděleno celkem 2.398.227,- Kč. Na 2. kolo grantů „Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2005“ zbývá 801.773,- Kč.

         Členové komise vznesli připomínky k návrhům - Sdružení JARO, M-ART-D s.r.o. a Music Art.

Dotazy zodpověděl p. Ondřej Gál, zástupce starosty.

        

Usnesení č. 23/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 souhlasit s návrhem přidělení 2. kola grantů v okruhu „Vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit škol a školských zařízení“  v celkové výši 801 773,- Kč.      

                                                                                                                     Hlasování dle přiložené tabulky.

ad 4)  PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK, předložila členům komise návrh na udělení výjimky v počtu žáků ve třídě o 4 žáky na počet 34 dle § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PF UK Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861.

Usnesení č. 24/2005

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit udělení výjimky v počtu žáků ve třídě o 4 žáky na počet 34 dle § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro Fakultní základní školu s rozšířenou výukou jazyků při PF UK Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861.

                                                                                                                                                         8/0/1

                                                                                                                                                                                                                                          

ad 5) Různé

         P. Ondřej Gál, zástupce starosty, informoval členy komise o doplnění seznamu členů školských rad při ZŠ zřizovaných MČ Praha 5. Tento seznam bude i nadále vyvěšen v poslaneckém klubu do 31.5.2005.

         Seznam SŠ a VOŠ bude OŠK odeslán na MHMP.

Konec zasedání:   16.30   hodin

Ověřovatel: Mgr. Věnceslava Zajíčková

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                                

                                                                                                                      Mgr. Viktor Najmon

                                                                                                                          předseda KVV

Přečteno: 14461x
Publikováno: 05.05.2005, poslední změna: 05.05.2005
Vytisknout