Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise pro výchovu a vzdělávání šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis 10. zasedání KVV ze dne 20.9.2004

Zápis

10.zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 20.9.2004

v 16.00 hod v zasedací místnosti, 3.patro, nám.14.října 4

________________________________________________________________________________

 

Ověřovatel: O. Gál, zástupce starosty

 

Program:

1.      Schválení zápisu ze dne 6.9.2004

2.      Schválení programu 10.zasedání  KVV

3.      Školské granty (připomínkování)

4.      Pronájem objektu č.p. 926, ul. Wassermannova, Praha 5

5.      1.třída ZŠ Drtinova

6.      Sloučení ZŠ Grafická x MŠ Holečkova

7.      Různé

ad  1) Zápis KVV ze dne 6.5.2004 schválen                                                                                      8/0/0

ad  2) Program KVV schválen bez připomínek                                                                                   8/0/0

ad  3) PaedDr. Dagmar Drmotová poděkovala členům komise za připomínky k návrhu Obecných     pravidel pro udělování grantů MČ Praha 5 na jejichž základě provedla upřesnění pravidel.

        

P. Ondřej Gál, zástupce starosty, podal návrh na změnu pravidel na přidělování grantů „Kdo si hraje, nezlobí“ 2005 a předložil členům komise nový návrh na granty ve školství 2005.

        

         Členové KVV své připomínky k pravidlům na udělování grantů ve školství zasílat na e-mailovou adresu dagmar.drmotova@p5.mepnet.cz  do 1.10.2004.

Usnesení č. 74/2004

KVV bere na vědomí doplnění předběžný návrh na nová pravidla grantů ve školství.               8/0/0

ad 4) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, předložil komisi návrh na využití uvolněných prostor objektu č.p. 926, ul. Wassermannova. Návrh byl projednán v kulturní komisi dne 15.9.2004 s doporučením vybudovat kulturní a společenské centrum. K jednání byl přizván p. Josef Vondráček, ředitel ZSUŠ Music Art, který podal doplňující informace  k projektovému záměru vytvoření centra celoživotního vzdělávání.

            Tento objekt by byl zachován pro účely školství. Vzdělávání a semináře budou prováděny ve spolupráci s FZŠ Barrandov II. při PF UK, Praha 5. Členům komise byly zodpovězeny p. Josefem Vondráčkem dotazy.

Usnesení č. 75/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 vyvěsit záměr pronájmu budovy č.p. 926, ul. Wassermannova s přednostním umístěním Centra celoživotního vzdělávání Praha 5.

                                                                                                                                                         8/0/0

Usnesení č. 76/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok za hlavní prostory,

100,- Kč/m2/rok za vedlejší prostory a na jeden rok pronájmu zcela odpustit platby nájemného.

                                                                                                                                                         7/1/0

ad 5) PaedDr. Dagmar Drmotová předložila členům komise návrh způsobu přijetí do 1. třídy s výukou angličtiny ve FZŠ Drtinova od školního roku 2005/06. V bodě č. 1 předloženém pí Martinou Tůmovou, ředitelkou FZŠ Drtinova doplnit „mateřské školy  MČ Praha 5“.

Usnesení č. 77/2004

KVV bere na vědomí způsob přijetí dětí do 1. tříd s výukou angličtiny ve FZŠ Drtinova s doplněním „mateřské školy  MČ Praha 5“.                                                                                                                                           8/0/0

 

ad 6) P. Ondřej Gál, zástupce starosty, seznámil členy komise s návrhem sloučení škol ZŠ Grafická a MŠ „Školička“ Holečkova 38 v jeden právní subjekt od 1.1.2005.

         PaedDr. Dagmar Drmotová podala informace o ZŠ Grafická.

Usnesení č. 78/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 sloučit školy ZŠ Praha 5 – Smíchov, Grafická 13 s MŠ „Školička“ Praha 5 – Smíchov, Holečkova 38 v jeden právní subjekt od 1.1.2005.

                                                                                                                                                         8/0/0

ad 7) Různé

         P. O. Gál, zástupce starosty, na základě připomínek RNDr. Milana Macka, CSc k navržené částce v rozpočtu školství na účely připojení ZŠ k internetu podal informaci, že částka je v souladu s cenou na trhu.  

        

         P. O. Gál, zástupce starosty, podal informaci o dalším využití objektu Pod Žvahovem 463 a jedání Mgr. Milana Jančíka , starosty MČ Praha 5 a Ing. Dáši Hostašové, ředitelky SKU MHMP. P. starosta požaduje opakovaně vyvěsit záměr pronájmu výše jmenovaného objektu. Komisi byla předložena žádost MHMP o pronájem budovy  Na Zlíchově 6, Praha 5, bývalá MŠ, Speciální škole pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19.

Usnesení č. 79/2004

KVV doporučuje Radě MČ Praha 5 zveřejnit záměr pronájmu objektu bývalé MŠ Na Zlíchově 6, Praha 5 s přednostním umístěním Speciální školu pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19.

                                                                                                                                                 8/0/0                      

         PaedDr. Dagmar Drmotová pozvala členy komise na vernisáž výstavy „Smíchovské dílny“, která se koná dne 22.9.2004 ve výstavní síni Štefánikova 15.

        

Konec zasedání: 17.15 hodin

Ověřil: Ondřej Gál, zástupce starosty  

Zapsala: L. Dvořáková, OŠK                                                                              

                                                                                                                      Viktor Najmon

                                                                                                                      předseda KVV

Přečteno: 12107x
Publikováno: 30.09.2004, poslední změna: 07.12.2004
Vytisknout