Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise kulturní, památkové péče a regenerace šipka doprava Zápisy z jednání komise kulturní a pámátkové péče (před sloučením) šipka doprava Zápisy z jednání komise r. 2004

 
 
 

Zápis 5. zasedání kulturní komise ze dne 5.5.2004

Zápis 5. zasedání kulturní komise Rady MČ Praha 5 konaného dne 5.5.2004 v 16. hod v zasedací místnosti č. 511, Štefánkova 14,15

Ověřovatel: Mgr. :Ĺ. Riedlbauchová, předsedkyně kulturní komise

Program:

~

1. Kontrola zápisu ze dne 7.4.2004

2. Schválení programu 5. zasedání kulturní komise

3. Žádost o finanční příspěvek na realizaci výstavy

4. Stanovisko ve věci plastiky - "Hudba"

5. Záměr konání nultého ročníku festivalu autorského šansonu 6. Výstava ak. mal. L. Kaprasové

7. Uzavření nájemní smlouvy na objekt altán na Klamovce

8. Finanční příspěvek na vydání publikace Slavné pražské vily 9. Různé

- kontrola kaple U Nesypky, kontrolní návštěvy květen,

pamětních desek, restaurace U Jezírka a osady Bud'ánka)

- oslavy trvání 1000 let Jinonic

- návštěva francouzského dechového orchestru

- návrh zahrnutí MČ P5 do akce Cowparade 2004

červen 2004 (kontrola

ad I) Zápis z 7.4.2004 byl chválen

5/0/0

ad 2) Program KUK schválen bez připomínek

5/0/0

ad 3) KUK byla seznámena se žádostí o finanční příspěvek p. O. Horáka na realizaci projektu, netradiční prezentace obrazů, digitální projekce, která bude zahájena 24.5. a potrvá 7 dní na Horním nábřeží, Praha 5.

Usnesení Č. 28/2004

Kulturní komise nedoporučuje podpořit tento projekt p. O. Horáka. V příštím období nutno žádat o grant "Kultura kolem nás"

7/0/0

.,...,..

ad 4) KUK byla seznámena se stanoviskem JUDr. B. Mazourka ve věci plastiky "Hudba", kde konstatuje, že bez předložení dokladů o tom, jakým způsobem MČ Pra1:la 5 plastiku získala by byla MČ Praha 5 v případě soudního řízení neúspěšná.

Usnesení Č. 29/2004

Kulturní komise bere na vědomí stanovisko JUDr. B. Mazourka ve věci plastiky "Hudba" s tím, že žádá OSS dále postupovat v souladu s vyjádřením právníka.

7/0/0

ad 5) P. O. Gál informovalo dalším postupu přípravy konání nultého ročníku festivalu autorského šansonu. Místo realizace bude Švandovo divadlo. Jednání pokračuje i s některými známými umělci (P. Hapka apod.). Další informace budou podány na příštím zasedání KUK.

Usnesení Č. 30/2004

Kulturní komise bere na vědomí informaci o dalším postupu přípravy konání nultého ročníku festivalu autorského šansonu.

7/0/0


2

ad 6) Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 18/506/2004 ze dne 20.4.2004 byla pí akademická malířka Ludmila Kaprasová informována o schválení konání výstavy v MČ Budapešť 11.

Usnesení Č. 31/2004

Kulturní komise bere na vědomí schválení konání výstavy ak. mal. Ludmily Kaprasové v MČ Budapešť 11.

7/0/0

ad 7) Komise byla seznámena s dalším postupem pronájmu rekonstruovaného altánu na Klamovce SVU - schváleno RMČ Praha 5. Potřebné materiály na sepsání nájemní smlouvy byly předány na OOA.

Usnesení Č. 32/2004

Kulturní komise bere na vědomí postup uzavření nájemní smlouvy na pronájem rekonstruovaného altánu na Klamovce.

7/0/0

ad 8) P. O. Gál seznámil přítomné s dalším postupem jednání s agenturou Fobios na uzavření

         darovací smlouvy dle usnesení RMČ Praha 5 č. 18/50412004 ze dne 20.4.2004.

Usnesení Č. 21/2004

Kulturní komise bere na vědomí další postup jednání dle usnesení RMČ Praha 5 č. 18/504/2004 ze dne 20.4.2004.

7/0/0

ad 9) Pí J. Matoušková informovala KUK o špatném stavu kaple u Nesypky. Po její návštěvě podá

         KUK další informace.

Kulturní komise byla informována o oslavách trvání 1000 let Jinonic. Pí J. Matoušková navrhla ve spolupráci s kronikářem MČ Praha 5 podchytit historii Jinonic v kronice MČ P5.

Pí. J. Matoušková poděkovala za přípravu a průběh návštěvy francouzského dechového orchestru, který absolvoval prohlídky památek a institucí, členové delegace byli přijati na radnici Prahy 5.

Kulturní komise byla seznámena s návrhem zahrnutí MČ P5 do akce Cowparade 2004. Tento návrh je odložen na příští zasedání KUK s tím, že bude doplněn přesný nákres umístění podstavce.

Přítomni: dle prezenční listiny

Začátek jednání: 15,30 hod. Konec jednání: 16.15 hod.

Příští zasedání komise:

9. června 2004 od 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 511, Štefánikova 13-15, 5. patro

Zapsala: L. Dvořáková

Ověřila: Mgr. ť-. Riedlbauchová

předsedkyně kulturní komise

..

v zastoupení J. Matoušková

Přečteno: 13133x
Publikováno: 26.10.2004, poslední změna: 26.10.2004
Vytisknout