Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis 21. zasedání Mediální komise

Zápis 21. zasedání Komise mediální dne 25. 11. 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Michal Šesták, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek

Omluveni: Jaroslav Knap, A. Martínek

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig

 

Zahájení v 10.00: komise je usnášeníschopná

 

1.Schválení zápisu z 20. zasedání Komise mediální

Komise mediální schvaluje zápis z 20. zasedání Komise mediální                                                                            6/0/0

 

2. Schválení programu 21. zasedání Komise mediální

Komise mediální schvaluje program 21. zasedání Komise mediální                                                        6/0/0

 

3. Kontrola úkolů a nevyřešených témat z minulých zasedání MK

P. Sefzig informoval MK o řešení výtek k minulému vydání Pětky pro Vás

- u titulní fotografie bude vybíráno minimálně ze tří fotografií

- zalomení fotografií bude více sledováno

- autorské články budou podepisovány autorem, u článků redakčních nebo takových, kde        dojde k zásadním úpravám redakce, bude podpis (red)

 - naplněnost inzerce je podle smlouvy

 - žádost MK, aby jakékoli PR materiály vycházející z radnice, bude tlumočit předseda MK starostovi MČ, který má média ve své kompetenci.

 

4. Pětka pro vás – prosincové číslo 2011

S plánem čísla seznámil Bc. Luděk Sefzig.

 

Komise mediální

bere na vědomí informaci OVV o Pětce pro vás - plán prosincového čísla 2011.           6/0/0

 

5. TVP 5

- Ing. Velek poukázal na změnu konání semináře o Prokopském a Dalejském údolí, a to 20. 12.

 2011 od 17.00 na ZMČ Praha 5, a upozornil touto cestou na vhodné téma pro reportáž TVP5.

 

OVV předložilo plán reportáží.

 

Komise mediální

bere na vědomí informaci OVV o plánovaných reportážích                                     6/0/0

 

6. Různé

Ing. Velek navrhl účastnit se (zástupce MK) kontrolních dnů PRE.

Předseda MK doporučuje

jednotlivým členům zúčastnit z případného vlastního zájmu a případné relevantní informace prezentovat na MK.

Očima zastupitelů  (výhled na nejbližší čísla):

 - prosinec: PhDr. Marie Ulrichová Hakenová

 - leden: Bc. Miloslav Mrštík

 Plánovaná témata do rubriky Politikum na příští rok:

 - leden: hospodářský audit

 - možná témata dalších měsíců: parkovací zóny, hazard, náplavka (územní rozvoj)

 

- Ing. Herold žádá informaci o Mediální agentuře. Na jakou práci je najatá, na jaké období, s jakým doporučením, atd.?

 

Mediální komise žádá

pana starostu o vysvětlení činnosti Mediální agentury na některé z příštích MK                                                                                                                                                                              6/0/0

 

 

Zápis: T. Fulajtárová

 

Přečteno: 6845x
Publikováno: 15.12.2011, poslední změna: 15.12.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout