Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis 19. zasedání Mediální komise dne 21.10. 2011

Zápis z 19. zasedání Mediální komise RMČ ze dne 21. 10. 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Jaroslav Knap, Bc. Lukáš Herold, Michal Šesták, Ing. Ondřej Velek

Nepřítomen: Aleš Martínek

Host: Bc. Luděk Sefzig

 

1. Zahájení

Komise je s počtem šesti hlasů usnášeníschopná.

 

2. Schválení zápisu z 18. zasedání MK 

Mediální komise schvaluje zápis z 18. zasedání MK                                                                                       6/0/0

 

3. Schválení programu 19. zasedání MK

Mediální komise schvaluje program 19. zasedání MK                                                                                   6/0/0

 

4. Kontrola úkolů z minulých zasedání MK

Došlo k schůzce předsedy komise, radního Šestáka a p. Sefziga s panem starostou. Tématem byla především správa serverů www.ipetka.cz, www.portheimka.cz.

Došlo k dohodě a tomuto řešení:

- do doby zpracování IT koncepce (předpokládá se do půl roku) bude server ipetka.cz spravovat OVV (prostřednictvím brigádníka).

- do stejného termínu bude server www.portheimka.cz spravován spoluprací Odboru kultury a IC (externista)

 

5. Odpověď pana tajemníka na žádost MK

Odpověď tajemníka obdrželi všichni členové komise písemně.

 

Mediální komise bere na vědomí                                                                                                                          6/0/0

 

6. Pětka pro vás – základní ustanovení

Předseda MK předložil materiál Pětka pro vás - základní ustanovení. Ing. Velek považoval dokument za zbytečný, navrhuje jej nazvat Statutem Pětky pro vás a ev. odložit. Michal Šesták: jedná se o procesní řád.

Mediální komise schvaluje                                                                                                                                       6/0/1

 

7. Pětka pro vás: listopadové číslo

Bc. Sefzig předložil a okomentoval plán čísla. Proběhla diskuse k jednotlivým příspěvkům.

 

Mediální komise bere ne vědomí plán časopisu Pětka pro vás 11/2011                                                6/0/0

 

8. TVP5

Bc. Sefzig předložil kalendář reportáží. Zároveň sdělil domněnku o zvyšující se návštěvnosti po umístění banneru TVP5 na www.praha5.cz. návštěvnost se zvýšila.

 

Mediální komise žádá po OVV vysvětlení termínu k předávání medailí významným osobám a ke vzniku republiky                                                                                                                                                      6/0/0

 

Mediální komise bere na vědomí informaci o TVP5                                                                               6/0/0

9. Různé

Ing. Velek nabídl možnost účastnit se besedy o rekultivaci tzv. Radotínských jezer, která se koná 25. 10. od 18.00 do 20 hodin ve velkém zasedacím sále ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13/15, 6. patro.

Zápis: T. Fulajtárová

Přečteno: 5072x
Publikováno: 25.11.2011, poslední změna: 25.11.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout