Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis ze 17. zasedání Mediální komise RMČ dne 23.9. 2011

Zápis ze 17. zasedání Mediální komise RMČ 23. 9. 2011

 

Přítomni: Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Knap, Bc Lukáš Herold, Karel Novotný, Ing. Ondřej Velek

Omluveni: Aleš Martínek, Michal Šesták

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig

 

1. Zahájení

Komise je v počtu šesti členů s právem hlasovacím usnášeníschopná.

 

2. Schválení zápisu z 16. zasedání MK  

Mediální komise schvaluje zápis z 16. zasedání MK                                                                                       6/0/0

 

3. Schválení programu 17. zasedání MK

- s úpravou: Bod 5. Pětka pro vás – říjnové číslo                                                                                                             6/0/0

 

4. Kontrola úkolů z minulého zasedání MK

 

- návrh (představa) OVV ohledně budoucnosti serveru www.ipetka.cz

- Mgr. L. Sefzig v písemné podobě předal a ústně komentoval současný stav a potenciál do budoucna.

- Závěr diskuse: Mediální komise ukládá Bc. Miloslavu Mrštíkovi projednat se starostou MČ možnosti správy serveru www.ipetka.cz (návrhy: a) Infocentrum b) OVV c) externí poskytovatel – výběrové řízení)                                                                                                     6/0/0    

- předání hesel ke správě serveru www.ipetka.cz (OVV, J. Knap)

- předáno

 

- problematika výzkumu veřejného mínění

                - Ing. Kopáček objasnil poslední nejasnosti

 

5. Pětka pro vás – říjnové číslo

Bc. Sefzig předložil a okomentoval plán čísla. Proběhla diskuse k jednotlivým příspěvkům.

 

- Na titulní straně – herečka Petra Hřebíčková (130. výročí Švandova divadla)

- Diskuse k anketě.

 

Anketa: Zajímáte se o činnost neziskových organizací?

 

  • Ano, aktivně pracuji v neziskové oblasti
  • Ano, navštívil jsem Týden nevládních neziskových organizací v Praze 5
  • Ano, považuji práci neziskového sektoru je společensky přínosnou
  • Nezajímám se o tuto problematiku
  • Nepodporuji fungování neziskových organizací

 

Mediální komise bere ne vědomí plán časopisu Pětka pro vás 10/2011                                                6/0/0

 

 6. TVP 5 plán reportáží a rozvoj portálu

- Předložen plán reportáží

- Představen návrh anoncovat reportáže TVP5 na www.praha5.cz. Iniciativu MK podporuje. Aktivita bude vyhodnocena na některém z příštích zasedání.

 

7. Různé

- Ing. Velek: navrhuje „kulatý stůl“ o webech Prahy 5

- Bc. Herold a Bc. Mrštík navrhují soustředění se v již existujícím formátu tj. v rámci MK. Postupně navrhovat a realizovat zpřehlednění a zkvalitnění webové prezentace P5

- www.portheimka.cz

- J. Knap a K. Novotný upozorňují na neaktuálnost a v podstatě nefunkčnost stránek propagující galerii Portheimka.

 

Zápis: T. Fulajtárová

Přečteno: 4428x
Publikováno: 29.09.2011, poslední změna: 29.09.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout