Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis 13. zasedání Mediální komise RMČ 10.6. 2011

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ MEDIÁLNÍ KOMISE RMČ PRAHA 5

DNE 10.6. 2011

 

Přítomni: Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Ing. Ondřej Velek, Bc. Miloslav Mrštík

Omluveni: Michal Šesták, Jaroslav Knap, Bc. Lukáš Herold

Nepřítomen: Aleš Martínek

 

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig, Jana Šmejcká, Jan Čížek, Martin Dudek 

 

 

1.Schválení zápisu z 12. zasedání MK

Mediální komise schvaluje

zápis z 12. zasedání MK                                4/0/0

 

2. Schválení programu 13. zasedání MK

Mediální komise schvaluje

program 13. zasedání MK                              4/0/0

s těmito změnami:

3. Pětka pro vás – představení nového vydavatele Strategic Consulting,sro (jednatel
p. Ondruš, šéfredaktor p. Dudek)

4. Pětka pro vás - hodnocení čísla 6/11

5. Pětka pro vás – návrh obsahu čísla 7/11

6. Kontrola úkolů z 12. zasedání MK

7. TVP5 – návrh reportáží a přehled sledovanosti

8. Různé

 

3. Pětka pro vás – představení nového vydavatele Strategic Consulting,sro (jednatel
p. Ondruš, šéfredaktor p. Dudek)

Vydavatel odprezentoval svůj projekt, členové MK spokojeni s kvalitou obsahu i formou časopisu.

 

4. Pětka pro vás - hodnocení čísla 6/11¨

Zhodnocení prvního vydaného čísla, tj. červnové Pětky pro vás – připomínky na barvu papíru (žlutá nikoli čistě bílá) – přijata omluva a vysvětlení od vydavatele, zjedná nápravu  u příštího čísla.

 

5. Pětka pro vás – návrh obsahu čísla 7/11¨

OVV předložilo návrh červencového čísla – detailní popis.

Návrh na zkrácení rubriky Očima zastupitelů a Slovo starosty

MK schvaluje                                                4/0/0

zkrácení rubriky Očima zastupitelů a Slova starosty

 

V dalších 3 číslech podpora Týdne neziskovek v MČ P5 v září 2011 – např. formou cen z chráněných dílen
u křížovek.

Přímou komunikací s vydavatelem (zadávání témat, koordinace s redaktory, fotografy, editory aj.) je nadále pověřeno pouze OVV, ostatní členové MK se se svými návrhy obracejí na zástupce OVV - Bc. Luďka Sefziga.

MK bere na vědomí

 

 

6. Kontrola úkolů z 12. zasedání MK

Průzkumy MČ

Mediální komise schvaluje                            4/0/0

otázku  "Jak vidíte rozvoj nízkoprahových center v Praze 5?"

pro průzkum veřejného mínění  a  

ukládá

rozeslat otázku co nejdříve  z OVV na předsedy politických klubů ZMČ.

úkol průběžně řešen

 

a)k řešení v OVV, které zjistí nabídkové ceny od tří agentur v 1. fázi se bude jednat o scan názorů občanů na nové vedení radnice.

b) každý člen předloží několik svých návrhů na téma průzkumu na příští zasedání mediální komise.

c) Ing. Velek navrhl propracovat téma průzkumu a raději ho uskutečnit až v září (např. inventura roční práce trojkoalice, zda občané souhlasí s programovým prohlášením vládnoucí koalice. )  

SMS rozhlas – úkol trvá

Prezentace firmy Strategic Consulting sro – úkol splněn

 

7. TVP5 – návrh reportáží a přehled sledovanosti

OVV předložilo statistiky sledovanosti radniční televize TVP5 . Strategií je zkvalitnit vysílané reportáže a v druhé fázi začít pracovat na zvýšení sledovanosti (prolinky na ostatní weby a soc. sítě, RSS technologie a titulkování, aj.)

 

8.Různé

OVV předložilo vytištěný přehled akcí konaných MČ P5 v červnu a červenci.

Ing.  Velek apeloval na zavedení archivu úřední desky – vzhledem k tomu, že žádný člen komise nezná detaily fungování úředních desek, IT možností k archivaci, bude na příští zasedání MK přizván tajemník nebo příslušný úředník se znalostí tématiky.

 

Úkoly vyplývající z tohoto zasedání:

Průzkum veřejného mínění – rozeslání na PK

SMS rozhlas (trvá z minulého zasedání)

Archiv úředních desek

 

Zápis: Mgr. Jana Skalová, T. Fulajtárová

 

 

 

 

 

Přečteno: 5243x
Publikováno: 17.06.2011, poslední změna: 17.06.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout