Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

12. zasedání Komise mediální ze dne 27.5. 2011

Zápis z 12. zasedání  Komise mediální ze dne 27. května 2011

 

Přítomni: Michal Šesták, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Bc. Miloslav Mrštík, Bc. Lukáš Herold, Jaroslav Knap

Omluveni: Ing. Ondřej Velek, A. Martínek

Hosté: Bc. Luděk Sefzig, Mgr. Jana Skalová

 

1.Schválení  zápisu 11. zasedání  Mediální komise RMČ

MK schvaluje                                                                  5/0/0

zápis  11. zasedání MK

 

2.Schválení  programu

MK schvaluje                                                                  5/0/0

program  se změnou :

Bod  6. Průzkum veřejného mínění

bod 7. www.ipetka

 

3. Kontrola úkolů minulého zasedání

MK konstatuje

že uložené úkoly jsou plněny průběžně

 

4. Informace o zahájení spolupráce s novým vydavatelem periodika

MK bere na vědomí

informaci pana Sefziga o zahájení  spolupráce s novým vydavatelem  Strategy Consulting a žádá tuto firmu, aby na nejbližší komisi odprezentovala svůj projekt spolupráce s MČ Praha 5.

 

4. Zadání průzkumu veřejného mínění

MK bere na vědomí

informace   Richarda Kopáčka o  přípravě materiálu o průzkumu veřejného mínění s tím, že žádá OVV, aby jej zaslal členům MK nejpozději do pondělí  6.6.2011.

 

5. www.ipetka

MK bere na vědomí

informaci  Jaroslava Knapa, že dosavadní ne zcela uspokojivá podoba  webu byla způsobena technickými problémy s dosavadním vydavatetelem. Od června již budou stránky www.ipetka pravidelně aktualizovány.

 

6. Různé

a) Frekvence zasedání přes letní období

MK souhlasí                                                                     6/0/0

se změnou frekvence zasedání přes letní období z důvodu dovolených. Přes léto se bude MK scházet 1x za měsíc (podle uzávěrky časopisu).

 

b)Jak funguje TVP5? Dostává podněty a nejsou větší problémy. Poznámka Bc. Lukáš Herold: Je vhodné naplno využívat možnosti tétoslužby.

 

c)SMS rozhlas (web). Nutno prověřit funkce a účinnost.

 

7. Úkoly vyplývající z tohoto zasedání

a) MK žádá OVV, aby materiál průzkumu veřejného mínění zaslal členům MK nejpozději do pondělí  6.6.2011.

b) žádá firmu Strategy Consulting, aby na příštím zasedání MK odprezentovala svůj projekt spolupráce s MČ Praha 5

c)SMS rozhlas. Nutno prověřit jeho funkce a účinnost

 

Příští  zasedání komise se koná 10.6. 2011!

 

Zápis: T. Fulajtárová

Přečteno: 3473x
Publikováno: 07.06.2011, poslední změna: 07.06.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout