Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis z 11. zasedání Mediální komise 13. 5. 2011

Zápis z 11. zasedání Mediální komise 13. 5. 2011


Přítomni: Michal Šesták, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Bc. Miloslav Mrštík, Ing. Ondřej Velek, A. Martínek

Omluveni: Bc. Lukáš Herold, Jaroslav Knap

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Bc. Luděk Sefzig, Mgr. Zdeněk Fiala


1. Schválení zápisu 10. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

 

zápis 10. zasedání Mediální komise                                                 6/0/0

 

2. Schválení programu 11. zasedání

Mediální komise  

schvaluje program 11. zasedání Mediální komise bez doplnění     6/0/0

 

3. Kontrola úkolů z minulého zasedání 15.4.

Dramaturgický plán TVP 5 – dodatek plánu byl připraven (příští týden OVV rozešle návrh členům – několik reportáží -témata).

Průzkum veřejného mínění: anketa, návrh otázek. Velek požádal OVV o rozeslání návrhu Ing. Kopáčka všem členům MK.  Úkol trvá.

Součinnost MK resp. OVV  při přípravě konference Výboru ŽP 2. 6. na úřadu MČ (Ing. Velek) – seminář 20. 4. pomohla zajistit KMČ a krátká informace bude publikována v PĚTCE 5/2011. Avízo konference 2. 6. nebylo publikováno – krátká zpráva bude až v PĚTCE 7/2011.

 

4. Pětka pro vás – informace o výsledku výběrového řízení

Mediální komise

bere na vědomí  

 

informaci, že Strategy Consulting byla vybrána RMČ jako vítěz výběrového řízení, které momentálně dobíhá ve věci námitek atd. Následně bude s velkou pravděpodobností uzavřena smlouva na výrobu časopisu s touto firmou vzhledem k velmi výhodné cenové nabídce.

 

5. Hodnocení čísla 5/2011

Lepší výraz časopisu, některé titulky nemají obsah nebo se v nich opakují fráze (Praha 5). Malé fonty v rubrice Politikum (u ing. Vejmelky). Článek o cyklistech (str. 7) nekoresponduje s titulkem. Michal Šesták: „V radničním periodiku nemají být amatérské texty jednotlivých zastupitelů.“ Ondřej Velek požádal OVV, aby redaktoři PĚTKY a TVP5 (ze Strategic Consulting a  Sherwood Media)  vytvořili pro autorské příspěvky zastupitelů potřebný redakční servis.

 

6. Návrh čísla 6/2011přednesl dle materiálu OVV p. Sefzig

Mediální komise

bere na vědomí

 

návrh čísla 6/2011

Str. 4. Anketa občanů: proběhla diskuse nad tématem ankety, která by měla probíhat zároveň na webu i na stranách Pětky pro vás.

V čísle 6/2011 bude dvojstrana věnována životnímu prostředí.
K. Novotný nabídl OVV do příštích čísel rubriky Historie k využití své staré a nové fotografie Prahy 5 fotografované ze stejného místa (např. „Proměny Košíř“).

 

 

Mediální komise

doporučuje

 

- zařadit minirozhovor s lékařem dermatologem nejlépe z Prahy 5

- prvou anketu pro občany zaměřit na spokojenost s farmářskými trhy (odpovědi formou škály). Členové zašlou své návrhy otázek na toto téma do čtvrtka 19.5.

 

7. Různé

Ing. Velek intervenoval na PRE a KMČ, aby zastupitelé měli na FB  a YOUTUBE  volný přístup.

TVP5 a přenosy ze ZMČ – OVV sjednalo na jednorázovou objednávku levnější firmu pro přenosy zastupitelstva, které jsou veřejností dost sledované. V blízké době bude sjednána smlouva s jedinou firmou.

 

 

Příští zasedání MK se koná 27.5 v 10.00 v zasedací místnosti  330, budova 14.října 4.

Zapsala:  T. Fulajtárová

Přečteno: 5429x
Publikováno: 26.05.2011, poslední změna: 26.05.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout