Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis 10. zasedání Mediální komise z 15.4. 2011

Zápis 10. zasedání Mediální komise konané 15.4. 2011 v 10.00

Přítomni: Michal Šesták, Ing. Richard Kopáček, Jaroslav Knap, Karel Novotný, Ing. Ondřej Velek, Bc. Lukáš Herold

Omluveni: Aleš Martínek, Bc. Miloslav Mrštík

Hosté: Mgr. Jana Skalová, Luděk Sefzig, Mgr. Zdeněk Fiala

 

1.Schválení zápisu z 9. zasedání  Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

 

zápis 10. zasedání Mediální komise                                                      5/0/0

 

 

2. Schválení programu 10. zasedání Mediální komise

Mediální komise

schvaluje

program  10. zasedání  s tímto doplněním a změnami:                 5/0/0

bod 8. Dramaturgický plán TVP5

bod 9: Různé

 

 

3. Informace o průběhu výběrového řízení

Mediální komise

bere na vědomí

informaci, že o vítězi VŘ na výrobu časopisu nebylo dosud rozhodnuto                            

 

 

4. Zhodnocení čísla Pětka pro vás 4/11

Mediální komise

konstatuje,

že nejsou k provedení čísla žádné připomínky.                                               5/0/0

 

 

5. Návrh obsahu čísla 5/2011

Pracovník OVV Luděk Sefzig předložil členům komise plán obsahu čísla 5/11.

Mediální komise

bere na vědomí

obsah čísla 5/11

 

žádá

členy výboru životního prostředí o zaslání formulace anketní otázky do pondělí k tématu „životní prostředí“

 

 

6. Rozhodnutí o způsobu techn. – org. zajištění vydání čísla Pětka pro vás 5/11

Mediální komise

doporučuje

zajistit technicko-organizačně vydání čísla Pětky pro vás 5/11 stejným způsobem jako dosud 6/0/0

 

 

7. Výzkumy veřejného mínění

Ing. Kopáček navrhuje zrealizovat průzkum veřejného mínění, zjišťující spokojenost občanů se změnami na MČ Praha 5. Za tímto účelem připraví podklady pro vypsání výběrového řízení.  Jeho součástí budou i konkrétní témata.

 

Mediální komise

bere na vědomí

informaci Ing. Kopáčka o přípravě VŘ

 

žádá

o zpracování podkladů do 20.4. a jejich zaslání OVV

 

 

8. Dramaturgický plán TVP5

Mediální komise

žádá

OVV, aby s měsíčním předstihem předkládal MK plán natáčení TVP5

 

 

9. Různé

Facebook: nelze aktivovat Facebook MČ Praha 5

 

Tisková zpráva  starosty MČ  Praha 5

Mediální komise

bere na vědomí

konstatování Bc. Lukáše Herolda, týkající se tiskové zprávy o svolání mimořádného ZMČ P5 zveřejněné na www.praha5.cz, že je tato zpráva nevyvážená.

 

Konference o ŽP

Ing. Velek požádal MK o součinnost na konferenci o ŽP (2.6.)

 

 

Zapsala: T. Fulajtárová

Přečteno: 3400x
Publikováno: 20.04.2011, poslední změna: 20.04.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout