Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis z 8. zasedání Mediální komise

Zápis z 8. zasedání mediální komise konané 4.3. 2011

               

Přítomni: Michal Šesták, Ing. Richard Kopáček, Karel Novotný, Bc. Lukáš Herold, Ing. Ondřej Velek, Jaroslav Knap, A. Martínek

 

Hosté: Mgr. Zdeněk Fiala, Z. Bílá

 

Omluven: Bc. Miloslav Mrštík

 

 

1.       Zápis schválen bez doplnění                                   

Schváleno                          6/0/0     hlasy

 

2.       Schválení programu bez doplnění                         

Schváleno                          6/0/0     hlasy

 

3.       Kontrola úkolů z minulého zasedání MK

Komise mediální

konstatuje,

že a) byl zpracován flexibilní tématický plán časopisu na období duben – srpen 2011

b) byla odstraněna uvozovací loga MČ k článkům na homepage www.praha5.cz

c) nebyly dodány technicko-org. pravidla dle bodu 6 minulého zasedání

Usnesení schváleno 7/0/0 hlasy

 

Komise mediální

žádá

Ing. Velka o zpracování návrhu ankety včetně návrhu pravidel zveřejňování článků na webu do příštího zasedání (např. „Co se Pětky pro vás nevešlo“)

Usnesení schváleno 7/0/0 hlasy

 

4.       Pětka pro vás – info o výběrovém řízení

oznámení bude uveřejněno na adrese ISVZ – uchazeči budou informováni výzvou (informace p. Haluzy). RMČ schválila navržený materiál.

A.Martínek:  upozorňuje na rozdíly mezi materiálem, který byl schválen RMČ a tím, co doporučila do RMČ ke schválení mediální komise. Upozorňuje na to, že mezi firmami není žádná tiskárna

M. Šesták: odbor obchodně správní zodpovídá za toto výběrové řízení, nikoliv MK. Seznam uchazečů je součástí usnesení RMČ.

 

5.       Pětka pro vás – hodnocení minulého čísla

Připomínky: vrátit rubriku „Včera a dnes“ (Knap), více krátit texty (Šesták), rubrika Aktuálně – rozdělit na více témat (Velek), 3. strana – mnoho textu, nemocnice: zaměřit se také i na fotografie, které zaujmou, nejen na text (Herold),

Upozornění na titulní fotografie – portréty i nedostatek vhodných fotografií uvnitř časopisu. Z. Bílá upozorňuje na prozatímní nedostatek fotografií v archivu MČ Praha 5, fotografie jsou postupně doplňovány.

Komise mediální

žádá

OVV o tři univerzální návrhy koncepce na titulní stranu čísla 4/2011 s předstihem

Usnesení schváleno 7/0/0

 

 

 

Schvalování vydání časopisu

Komise mediální

pověřuje

předsedu Mediální komise Michala Šestáka k projednání kompetence u starosty Městské části Praha 5 o schvalovacím procesu vydání časopisu „Pětka pro vás“

Usnesení schváleno 7/0/0 hlasy

 

6.       Orientační plán obsahu dubnového čísla

Titulní foto - alternativa: Velikonoce (Novotný)

Místo rodinných center prezentovat státní mateřské školky na Praze 5 (Šesták)

Zrušit rubriku Fauna a zobecnit dvojstranu tak, aby bylo možno se věnovat životnímu prostředí. (Velek)

Komise mediální

schvaluje

orientační plán obsahu dubnového čísla. Za OVV přednesla Z. Bílá.

Usnesení schváleno 7/0/0

 

7.       Pětka pro vás- webové stránky + FB

Komise mediální

odkládá

bod na příští zasedání komise

Usnesení schváleno 7/0/0

 

8.       Kodex periodika + průzkum radničních periodik

Komise mediální

stahuje z programu

předloženou informaci.

 

9.       Různé

Komise mediální

ukládá

OVV:  odstranit z webu Pražské pětky volební speciál 2010, doložit pro-link ipetka.cz (chybí v seznamu naše weby MČ Praha 5), Informační centrum - odkaz na Pražskou pětku zrušit

zapisovatelce: aktualizovat RR (na webu v rubrice odbory a oddělení se nachází RR ve starém složení), členy mediální komise

Usnesení schváleno 7/0/0

 

 

 

 

Zapsala: Fulajtárová T.

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 3699x
Publikováno: 25.03.2011, poslední změna: 25.03.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout