Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis 6. zasedání Mediální komise konané 4.2. 2011

Zápis 6. zasedání Mediální komise konané 4. 2. 2011

 

Přítomni: Michal Šesták, Ing. R. Kopáček, K. Novotný, J. Knap, A. Martínek, Bc. M. Mrštík,

Omluven: MUDr. R. Klíma

Hosté: Ondřej Velek, Ing. Lukáš Herold, Mgr. Zdeněk Fiala, JUDr. Eva Nováková, Mgr. J. Skalová

 

1.Schválení zápisu z 5. zasedání MK

Usnesení: zápis schválen 6/0/1 hlasy

 

2. Schválení programu 6. zasedání MK

Usnesení: program schválen 7/0/0 hlasy

 

3. Pětka pro Vás

Únorové číslo je připraveno. Uzávěrka březnového čísla je 27.2. 2011 a bude technicko-organizačně realizováno jako číslo předchozí. Redakční rada pro přípravu březnového čísla se uskuteční 18. 2. cca v 11.30 hod.

Usnesení:

a)      Mediální komise bere na vědomí informaci o přípravě únorového čísla.

b)      Mediální komise žádá odbor vnějších vztahů (OVV), aby zaslal návrh zadávací dokumentace výběrového řízení na vydávání 12 čísel periodika Pětka pro Vás členům mediální komise do  9. 2. 2011 k připomínkování.

c)       Mediální komise žádá OVV o shromáždění připomínek k návrhu zadávací dokumentace a jeho finální zpracování s odb. obchodně správním

Usnesení schváleno 6/0/1

 

4.TVP5 řešení stížnosti Rady pro rozhlasové a tel. vysílání

Usnesení: Mediální komise bere na vědomí registraci audiovizuální mediální služby TVP5 u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Usnesení schváleno 7/0/0 hlasy

 

5. LCM Research – výzkumy veřejného mínění

Usnesení:

a)      Mediální komise žádá M. Šestáka dodat vedoucí OVV výzkumy v tištěné i elektronické podobě za posledních 6 měsíců a další podkladovou dokumentaci

b)      Mediální komise žádá  advokátní kancelář JUDr. Lichtensteina o další komunikaci se spol.

LCM Research Limited s cílem ukončit smluvní vztah s touto společností a současně žádá Ing. R. Kopáčka o odbornou metodickou pomoc v této věci 

Usnesení schváleno 6/0/1 hlasy

 

6. Různé

Ing. Velek žádá o zpracování termínů uzávěrek periodika Pětka pro Vás na období do konce června.

Usnesení:

Mediální komise žádá OVV o zpracování termínů uzávěrek do poloviny roku 2011 a jejich dodání členům mediální komise.

schváleno  7/0/0 hlasy

 

Upozornění - na webu MČ Praha 5 jsou v částech týkajících se oblastí působnosti mediální komise neaktualizované údaje.

Usnesení:

Mediální komise žádá zapisovatelku mediální komise o aktualizaci údajů týkající se mediální komise, redakční rady atd.

schváleno  7/0/0 hlasy

 

Zapsala: T. Fulajtárová

Příští zasedání  18.2. v 10.00 v RMČ

Přečteno: 3026x
Publikováno: 07.02.2011, poslední změna: 22.02.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout