Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise mediální (old) šipka doprava Zápisy z jednání - 2011

 
 
 

Zápis ze 4. zasedání mediální komise dne 7. 1. 2011

 

Zápis ze 4. zasedání mediální komise dne 7. 1. 2011

 

Přítomni: M. Šesták, R. Kopáček, R. Klíma, K. Novotný, J. Knap, A. Martínek, J. Skalová

Omluven: M. Mrštík

Hosté: Z. Fiala, Velek, R. Myslík

 

Zápis schválen s doplňky (viz finální zápis)

Hlasování 6/0/0.

     2.   Do  programu jednání bylo navrženo doplnění bodu „Různé“.  Takto doplněný program schválen

Hlasování 6/0/0

     3.   Zhodnocení lednového čísla: po obsahové i grafické stránce číslo hodnoceno kladně, výhrada je k množství ilustračních fotografií. Při výrobě únorového by se měla situace změnit. Vrátit rovněž rubriku „Kontakty“.

Webové stránky: J. Knap nabídl vytvoření webových stránek časopisu (budou vytvořeny v redakčním systému).

Usnesení:

1. Mediální komise bere na vědomí kladné hodnocení lednového čísla Pětky pro vás  a doporučuje používat více původních fotografií namísto ilustračních Hlasování 7/0/0

 2. Mediální komise doporučuje RMČ uzavřít licenční smlouvu s panem Jaroslavem Knapem o užívání  webové prezentace ipetka.cz za cenu 1,- Kč a smlouvu se společností VITTUS GROUP, s.r.o. o technické správě předmětné prezentace v maximálním rozsahu 5 hodin měsíčně při ceně 400 Kč/h, po dobu maximálně 6 měsíců. 

Hlasování  6/0/1
Jaroslav Knap v této věci ohlásil střet zájmů a nehlasoval.
  
Důvodová zpráva: Z důvodu časové tísně pro výběr zhotovitele a správce webových stránek nového měsíčníku "Pětka pro vás" a rizika neexistence prezentace, jež je v měsíčníku inzerována, Jaroslav Knap nabídl práva k užívání vzorové prezentace měsíčníku, jíž je autorem, za cenu 1 Kč. Firma VITTUS GROUP byla vybrána jako dočasný správce z důvodu vyřešení odpovědnosti za provoz a technické zajištění redakční činnosti do doby, kdy bude rozhodnuto o dlouhodobém dodavateli této služby. Firma VITTUS GROUP přitom vylučuje možnost účasti v budoucím výběrovém řízení na dodavatele služby a žádá Úřad městské části Praha 5 o možnost předání agendy budoucímu dodavateli v co nejkratší době.  Hlasování 6/0/1

 

     4.   Vyřešení vydávání únorového čísla a nové agentury

 Uzávěrka únorového čísla – 14.1. 2011. Termín RR bude vždy po zasedání MK. Výrobu únorového čísla doporučuje MK zadat na základě objednávky zadat jako číslo lednové.

Hlasování 7/0/0

 

     5.       Výběrové řízení

Finální podmínky budou zpracovány do 14.1. a předloženy MK ke schválení. MK bere tuto informaci na vědomí.

Hlasování 7/0/0

 

     6.       Internetová televize TVP5

Mediální komise se seznámila s problematikou a rovněž s dopisem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vyzývajícím k registraci TVP5. Na příštím zasedání bude předložen právní rozbor, návrh natáčecího plánu a další spolupráce se Sherwood Media.

 Usnesení:

MK žádá odbor vnějších vztahů zajistit  právní stanovisko k nutnosti  registrace TVP5 u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a seznámit s ním Mediální komisi

Hlasování 7/0/0

 

       7.       Převod ochranné známky Měsíčníku Pražská Pětka a publikace Pražská Pětka

Jednatel společnosti Vydavatelství 2000 s.r.o. p. Gryc požádal MČ o převod ochranných známek k periodiku na svoji agenturu. Současně konstatováno, že za MČ nebyl dán pokyn k ukončení provozu webu prazskapetka.cz a ten je tudíž stále v provozu. Od 1.1. 2011 bude komunikovat s Vydavatelstvím 2000 s.r.o. odbor vnějších vztahů a řešit komplikovanou právní situaci.

 

       8.       Různé

Zápisy z komise budou zapisovatelkou pořizovány do tří pracovních dní od zasedání a rozeslány členům komise k odsouhlasení. Členové komise mají na odsouhlasení jeden pracovní den a následně bude zápis umístěn na intranet a internet.

Hlasování 7/0/0

M. Šesták seznámil MK se situací kolem smlouvy na průzkumy veřejného mínění. Komise žádá M. Šestáka, aby tuto smlouvu konzultoval s právníkem a na příštím zasedání seznámil komisi s možnostmi řešení.

Hlasování: 7/0/0

Příští zasedání se uskuteční 21.1. 2011 v 10.00

 

 

Zapsala: T. Fulajtárová

 

 

 

 

               

 

 

Přečteno: 3348x
Publikováno: 20.01.2011, poslední změna: 26.01.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5
Vytisknout