Zápis z 3. zasedání mediální komise dne 17.12. 2010

Zápis z 3. zasedání  mediální komise dne 17.12. 2010

 

Přítomni: M. Šesták, Ing. R. Kopáček, K. Novotný, J. Knap, A. Martínek, Bc. M. Mrštík, J. Skalová

Hosté: Ing. Petr Kopp, Mgr. Zdeněk Fiala

 

Zahájení Zápis byl schválen bez doplnění                                         7/0/0 Program byl schválen bez doplnění                                  7/0/0 návrh zadání VŘ na vydávání periodika Pětka pro Vás na dobu jednoho roku

 

Kritéria:

 

- zkušenost se zakázkami stejného či obdobného rozsahu

- minimálně tři reference se zakázkami obdobného charakteru

- vydavatelská činnost v předmětu podnikání

- alespoň jedna reference ze státní správy či samosprávy se

zakázkami obdobného charakteru

- obrat za poslední dva roky minimálně 10 mil. Kč bez DPH

v každém roce v oblasti předmětu zakázky

 

 

 

Hodnotící kritéria:

 

(vč.tvorby a správy webu)                                         15 %

 

 

Úkol: Jaroslav Knap zpracuje koncept využití sociální sítě (FB) na webu do 7.1. 2011.

 

 

Usnesení mediální komise:

 

Mediální komise doporučuje RMČ výběrové řízení dle zákonných norem a předpisů podle podmínek a charakterů, které komise projednala.

 

7/0/0

 

 

 

Zapsala: T. Fulajtárová

Ověřil: M. Šesták

 

 

 

Přečteno: 4091x
Publikováno: 20.01.2011, poslední změna: 20.01.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5