Zápis z 2. zasedání mediální komise 10.12. 2010

Zápis z 2. zasedání mediální komisedne 10.12. 2010

 

Zahájení. Program byl schválen bez doplnění. Návrh na složení redakční rady periodika Prahy 5:

MUDr. Radek Klíma

Jana Skalová

Michal Šesták

Jaroslav Knap

Aleš Martínek

 

Redakční rada navržena jednohlasně.

 

Diskuse  o názvu periodika. Volné domény. Navrženy názvy v tomto pořadí:

1.Pětka pro vás (petkaprovas.cz)

2. Pětka (ipetka.cz)

3. Nová Pětka (novapetka.cz)

 

Struktura čísla schválena dle předložených podkladů Organizační zajištění vydání lednového čísla 2011

 

Průzkum trhu byl proveden prostřednictvím těchto oslovených agentur:

Boomerang Publishing s.r.o.

Pajero Creative

Press Publishing Group, s.r.o.

 

Jako komplexně nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Press Publishing Group, s.r.o.

 

Návrh organizačního zajištění vydávání měsíčníku Městské části Prahy 5. Diskuse.

Úkol: do příštího zasedání komise zpracovat návrhy, jak řešit výběrové řízení (inzerce+produkce). Podklady do středy, nejpozději do čtvrtka do 12.00. Schváleno.

 Různé:

Zmapovat distribuční místa

Zjistit čtenost v jednotlivých částech Prahy 5

 

 

Zapsala: T. Fulajtárová

Ověřil: M. Šesták

 

 

 

Přečteno: 3879x
Publikováno: 20.01.2011, poslední změna: 20.01.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5