Zápis z 1. zasedání mediální komise

Program 1. zasedání mediální komise

3. prosince 2010 od 10.00 zasedací místnost RMČ Praha 5

 

Přítomni:  MUDr. R. Klíma, J. Knap, Ing. R. Kopáček, A. Martínek, Bc. M. Mrštík, R. Myslík, K. Novotný, J. Skalová, M. Šesták

Hosté:  Ing. Zd. Fiala, Ing. O. Velek

 

Program:

 

Zahájení Schválení programu Tématický plán natáčení reportáží TVP5 na prosinec  2010 Návrh nového názvu měsíčníku Městské části Praha 5 dosud vydávaného pod názvem Pražská pětka Návrh nového názvu měsíčníku Městské části Praha 5 + informace o ochranných známkách k názvu Pražská pětka Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 TÉMATICKÝ PLÁN NATÁČENÍ TVP 5 (Radovan Myslík)

TVP 5 připravuje natáčení do konce roku na tato témata: Vánoční trhy, Helppes, Království železnic, akce na základní škole Grafická, vánoční zdravice občanům atd. Prokázána zvyšující  se sledovanost TVP5.  Připravují se vždy 3 reportáže týdně. Monitorů je na  P5 několik (viz informace na webu).

  Je nutno také zjistit, jaké smluvní vztahy máme ke všem médiím. (Zajisťuje R. Myslík.) Z mediální komise vzejde redakční rada. Předsedou RR byl navržen MUDr. Radek Klíma, místopředsedkyní Jana Skalová. Supervizorem byl stanovena tisková mluvčí.

Web: vyjádřit se

K obsahu K formě Ke konceptu fungování

 

 

1.2 NÁVRH OBSAHOVÉ STRUKTURY MĚSÍČNÍKU MČ PRAHA 5 DOSUD POD NÁZVEM PRAŽSKÁ PĚTKA

Představa o časopisu: spíše apolitického charakteru, měl by směřovat k záležitostem, které lidi nejvíce zajímají, pokusit se i o to, aby byl časopis schopen se prodávat. Měl by obsahovat spíše informace, které lidem pomohou v běžném denním životě.

Zvážit, kde by mohly nastat změny, aby byl časopis přitažlivý, a to i obsahem.

Vzhledem k současné situaci vyjde první číslo až koncem ledna. Je nutné, aby se komise vyjádřila a předložila  do 8.1. materiály pro tisk.

Součástí  může být i výběrové řízení  (agentura), další možností je výroba časopisu „in house“, nebo kombinace,  která se jeví jako nejpravděpodobnější (preferuje starosta).  Jsou již předjednané možnosti s některými redaktory a fotografy. Pokusit se o větší příjem z inzerce v časopisu. Zvážit řešení.

Distribuce: předjednána s ČP na základě dobré zkušenosti z minulého období.

Rubriky: zvážit důležitost a atraktivnost dosavadních rubrik, navrhnout případně nové, potlačit ty, o které nemusí být takový zájem.

 

 

1.3 Návrh nového názvu měsíčníku Městské části praha 5 + informace o ochranných známkách k názvu Pražská pětka

MČ Praha 5 nemůže pokračovat ve vydávání  Časopisu  Pražská pětka - s Vydavatelstvím 2000, s.r.o, smlouva končí letos. Bohužel , vlastníkem logotypu Pražské pětky je dnes Nadace Benedictus (viz příloha) a velmi obtížně bude možné získat logotyp zpátky. Proto je v návrhu několik nových názvů pro časopis, který bude mít i nový obsah i formát.

Název: nová registrace, nelze se dohodnout s p. Grycem z Vydavatelství 2000.

Návrhy názvu: Pětka: Praha 5, Vaše Pětka, Magazín Prahy 5, Listy Prahy 5, Zpravodaj Prahy 5, Slovo Prahy 5, Měsíčník Prahy 5, Nová Pětka, Občanský zpravodaj,

 

1,4 Návrh organizačního zajištění vydávání měsíčníku Městské části Praha 5 pro rok 2011

Vyzvat všechny komise a odbory s výzvou k tvorbě článků na jejich téma a k jejich zaslání do 8.12. (T. Fulajtárová) všem členům komise (rozsah ½ strany + foto) Do 8.12 zaslat nové články, zajímavé informace, a také další návrhy na změnu názvu časopisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečteno: 4489x
Publikováno: 20.01.2011, poslední změna: 20.01.2011
Autor: Kancelář městské části Praha 5