Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

33.VOR_7.4.2016_struktura_pamatek

33. VÝBOR OTEVŘENÉ RADNICE (VOR) 7.4.2016

místnost 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 

(od 17:00 -18:30 hodin)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda,  PhDr. Jiří Malínský, Ondřej Kreidl , Ing. Vítězslav Katzer,

Nepřítomni: Mirka Havlová – místopředsedkyně, Bc. Tereza Procházková – místopředsedkyně, RNDr. Drahomír Bárta, Ing. Tomáš Mysliveček, RNDr. Radomír Palovský

Hosté: Mgr. Jan Martínek, Veronika Coufalova DiS.

VOR neusnášeníschopný

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu VOR
Zápisy a dokumenty VOR jsou zveřejněny na STRÁNCE VOR
http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice  

 

2/ Diskuse zlepšení  funkcionalit nového webu WWW.PRAHA5.CZ

O. Velek informoval, že zajímavé  presentace z konference HMP/Agora 23.-24.3.2016 jsou na www.dobraradnice.cz  (iniciativy www.participativni-rozpocet.cz, www.paktparticipace.cz, www.hlasnatrouba.cz, www.e-nazor.cz).

 Proběhla diskuse  k funkcionalitám

 "Informační panel"  (tzv. úřední deska stavebního odboru s archivem a mapou případů)

 "Abonentní systém odběru informací"  (kalendář akcí, adresář organizací)

 Proběhla diskuse k rubrikám portálu www.ipetka.cz

   

3/ OTEVŘENÁ DATA

 Informace z OOR- ICT o přípravě dalších datasetů z radnice P5  (inspirace z MČ Praha 6 a  HMP www.opendata.praha.eu, http://www.otevrenadata.cz/)

Pirátská strategie  rozvoje Informatiky

 ?nový dataset " Benefity zastupitelů a  vedoucích úředníků"

 ?nový dataset  "Památky P5"  - regst  staveb, soch, desek, válečných hrobů má přes 334 položek … UPRESNIT POCTY .

P. Kováč představil vzorový záznam památky (sochy v parku Cibulka). Sbírá návrhy k změnám databáze (potřebné sloupce, nějaký sloupec zbytečný). Otevřených dat.  údaj, který bude nutné doplnit nově např. z Google maps, je údaj o poloze – souřadnice GPS

ÚŘAD musí dohodnout, kdo provede fyzicky přepis do nového systému evidence památek tak, dle vzorového záznamu. Každý další řádek bude další jedna památka. Z finální tabulky vyrobíme databázi pro web www.praha5.cz i Intranet úřadu, jako zdroj pro mapu památek nebo pro potřeby exportu do katalogu. ICT domluvilo předběžně s FAMU – katedrou fotografie, že studenti všechny památky nafotí znovu (stávající obrázky jsou nedostatečné s velikostí od 20 do cca 70 KB).

 

  4/  Různé 

34. VOR  bude  až 28.4. (muze byt  zrušen pro kolizi po 2,

35.  VOR bude 5.5. od 17:00  v sále ZMČ  panelová diskuse (pracovní název)

„Dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY a OTEVŘENÝCH DAT“

 František Korbel - Právo na informace, v oblasti IT, zákon o Praze, procesní předpisy

Václav Láska – Novely zákonů, iniciativy zdola (petice, jednací řády obcí)  

Viktor Čahoj - Iniciativa www.OTEVRENAMESTA.cz  přínos pro radnici P5, klikací rozpočet, otevřené Faktury 2015, registr smluv…

Oldřich Kužílek (www.Otevrete.cz) - dobrá  praxe radnic, cena Otevřeno, Tiskový zákon, zveřejňování benefitů zastupitelů a vedoucích pracovníků na radnici P6

Ondřej Profant (www.opendata.praha.eu) – otevřená data na HMP

Pavel Mička (www.PaktParticipace.cz, www.ParticipativniRozpocet.cz )

Moderace Ondřej Velek a Lubomír Brož

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita, malé pohoštění.

O.Velek pošle pozvanku panelistům a  L. Brož pozvánku zveřejní na http://www.pravniprostor.cz /

----------------------------------------------
Ing. Ondrej VELEK
předseda VOR
E: ondrej.velek@praha5.cz
M: 604 334424
-------------------------------------
 Pavel Kováč
Tajemník VOR (Oddělení informačních a komunikačních technologií ÚMČ P5)
E: pavel.kovac@praha5.cz
T: 257 000 955
M: 604291479

--------------------

W: http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice
-----------------------------

 

 

 

NÁZEV DÍLA

Škrtič, Laokont

autor

Václav Prachner

osobní data

(1784-1832)

poznámky k autorovi

sochař,   řezbář a formíř období klasicismu[o1]sochař,   řezbář a formíř období klasicismu[o1] 

abecední označení

H6

katastr

Košíře

umístění

park Cibulka

parcela

1872/1

GPS

50.064631, 14.355693

majitel

Hl. m. Praha

datace

kol. 1820

ochrana

kult. památka

R.č.Ú.s.

40321/1-1375/24

rozměry

výška cca 2 m

materiál

pískovec

stav

před restur.

forma potřebného zásahu

celkové restaurování

restaur.

1972, 1976, 1978

popis

Torzo sochy vousatého muže (chybí paže a pravá   noha) situovaná do průhledu gotizujícího portálu stojí na podstavci ve tvaru   sarkofágu. Součástí byla nejméně jedna dětská postava (zbyly jen ruce na boku   muže). Na zadní straně sochy je nápis Jitro a osmicípá hvězda - význam není   znám.

odkazy

na OŠK - restaurátorský průzkum a návrh   restaur.

poznámky

vráceno MHMP Socha má několik názvů - Chronos, Saturn,   Laokont a lidově Škrtič.

 

A) nový systém přenosů z jednání ZMČ (audio/video/hlasování/steno/podklady ZMČ). OOR – odd. veřejné zakázky zvolil na základě doporučení KIT formulace poptávky podle poptávky západočeského kraje.

B) funkcionality nového webu www.praha5.cz http://www.ipetka.cz/

Registry  památek, desek, plastik 

http://www.praha5.cz/cs/sekce/pamatky/  Kulturní památky na Praze 5, http://www.praha5.cz/cs/sekce/pametni-desky/  Pamětní desky na Praze 5 , http://www.praha5.cz/cs/sekce/plastiky/ Plastiky na Praze 5

válečné hroby v přípravě

(vzor MAPA HORKÝCH MÍST).

Registr čestných občanů v budoucnu povede odbor kultury

Registr Historie samospráv (návrh připravují O.Velek a Jiří Malinský).

Registr interpelací občanů (rubrika „Napište starostovi“) .

 Registr neziskových organizací

 Registr Petic a Registr žádostí dle 106/99 - přes poradnu www.otevrenaspolecnost.cz prověří VOR možnosti zjednodušení anonymizace jmen členů petičního výboru v souladu se zákonem ochrany osobních údajů.

Registru smluv bude povinný od 1.7.2016.

3/ OTEVŘENÁ DATA
Oddělení ICT zprovoznilo jako první  dataset FAKTURY 2015 http://opendata.praha.eu/organization/praha-5 a zlepšilo formáty databáze faktur (XLSx a nejen CSV). Diskuse s GORDIC  o změně  položek databáze pro zajištění anonymizace  osobních dat před průběžným zveřejňováním.

 

Příprava panelove diskuse (pracovní název) „Dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY a OTEVŘENÝCH DAT“ na čtvrtek 5.5. (sál ZMČ od 17:00 -20:00)

František Korbel - Právo na informace, v oblasti IT, zákon o Praze, procesní předpisy

Václav Láska – Novely zákonů, iniciativy zdola (petice, jednací řády obcí)  

Viktor Čahoj - Iniciativa www.OTEVRENAMESTA.cz  přínos pro radnici P5, klikací rozpočet, otevřené Faktury 2015, registr smluv…

Oldřich Kužílek (www.Otevrete.cz) - dobrá  praxe radnic, cena Otevřeno, Tiskový zákon, zveřejňování benefitů zastupitelů a vedoucích pracovníků na radnici P6

Ondřej Profant (www.opendata.praha.eu) – otevřená data na HMP

Pavel Mička (www.PaktParticipace.cz, www.ParticipativniRozpocet.cz )

Moderace Ondřej Velek a Lubomír Brož

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita, malé pohoštění.

AUDITORIUM: zastupitele MČ Prahy, občané P5 – L. Brož pozvánku zveřejní na http://www.pravniprostor.cz / .

 

Přečteno: 1193x
Publikováno: 13.04.2016, poslední změna: 19.04.2016
Vytisknout