Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

31.VOR_10.3.2016_diskuse_registru_noveho_webu

31. VÝBOR OTEVŘENÉ RADNICE (VOR) 10.3.2016

místnost 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 

(od 17:00-19:00 hodin)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, Ing. Vítězslav Katzer, RNDr. Drahomír Bárta

Nepřítomni: Mirka Havlová – místopředsedkyně, Ing. Tomáš Mysliveček, RNDr. Radomír Palovský, Bc. Tereza Procházková – místopředsedkyně, PhDr. Jiří Malínský, Ondřej Kreidl,

Hosté: Adam Rut (www.otevrenaspolecnost.cz, 773·258·112, adam.rut@osops.cz  www.facebook.com/otevrena.spolecnost), Bc. Helena Šmídová (KST, tisková mluvčí), Mgr. Jan Martínek, Kateřina Fišková

 

http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

Výbor neusnášeníschopný

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu VOR
Zápisy a dokumenty VOR jsou zveřejňovány na
http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice  

 

2/ Diskuse zlepšení  funkcionalit nového webu  http://www.praha5.cz/  http://www.ipetka.cz/  (příprava  zadání veřejné zakázky)
Pavel Kováč (odd. ICT) a H. Šmídová (KST) podali informace k zadání VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ  

 

A) na nový systém přenosů z jednání ZMČ (audio/video/hlasování/steno/podklady ZMČ). OOR – odd. veřejné zakázky zvolil na základě doporučení KIT formulace poptávky podle poptávky západočeského kraje.

 

B) pro funkcionality nového webu www.praha5.cz 

OOR-ICT navrhla rámcovou smlouvu na koordinátora/řešitele některých funkcionalit. Oddělení ICT upřesňuje technické zadání pro výběrové řízení (VŘ) -  otázky představili na komisi IT 8.3. (texty budou ve skladu KIT a VOR projedná 24.3.).

 

H. Šmídová informovala o návrhu KST struktury webu  http://www.ipetka.cz/ a www.praha5.cz. Probíhá jednání OOR ICT a KST.

 Proběhla diskuse o dalších registrech webu.

 Registry  památek, desek, plastik  - Oddělení kultury informovalo VOR, že po urgencích firma obnovila na webu databáze památek, pamětních desek a plastik na území MČ Praha 5 (databáze Válečných hrobů bude zveřejněna po dokončení.) http://www.praha5.cz/cs/sekce/pamatky/  Kulturní památky na Praze 5, http://www.praha5.cz/cs/sekce/pametni-desky/  Pamětní desky na Praze 5 , http://www.praha5.cz/cs/sekce/plastiky/ Plastiky na Praze 5

O.Velek doporučil, aby komise Kultury garantovala HROBY, DESKY, PLASTIKY a komise Památek garantovala PAMÁTKY , protože památky potřebují podrobnější režim rozhodování (např. přípravu studií, mix financování, a dohody s dlouhodobými uživateli památek). Doporučil prověřit seznamu TECHNICKÝCH památek P5 a pro všechny databáze připravit lepší vyhledávací aparát a provázat s MAPOU (vzor MAPA HORKÝCH MÍST).

Registr čestných občanů v budoucnu povede odbor kultury (O.Velek zašle seznam od 2008 na KST).

Registr Historie samospráv (návrh připravují O.Velek a Jiří Malinský).

Registr interpelací občanů (rubrika „Napište starostovi“) - členové VOR doporučují  zveřejňovat dotazy neprodleně a odpovědi podle možností co nejdříve.

 Registr neziskových organizací nejen ze sociální oblasti.  O.Velek slíbil zaslat KST kontakty na sociální organizace pro rubriku Občan, zašle i z intranetu dostupné strategické dokumenty KPSS (v současné době jsou nedostupné z outsourcovaného webu www.KPPS5.INFO).

 Registr Petic a Registr žádostí dle 106/99 - přes poradnu www.otevrenaspolecnost.cz prověří VOR možnosti zjednodušení anonymizace členů petičního výboru v souladu se zákonem ochrany osobních údajů. A. Rut nabídl radnici školení k tématu a dále k Registru smluv, který bude povinný od 1.7.2016.

 

3/ OTEVŘENÁ DATA
P. Kováč z OOR- ICT informoval o stavu implementace směrnice tajemníka UMČ k  otevřeným datům. Oddělení ICT zprovoznilo jako první  dataset FAKTURY 2015 http://opendata.praha.eu/organization/praha-5 a zlepšilo formáty databáze faktur (XLSx a nejen CSV).

VOR diskutoval přípravu dalších datasetů z radnice P5 i z oblasti nečíselných (mapových) registrů. Inspirace  z jiných MČ Prahy a obcí lze nalézt na http://www.otevrenadata.cz/.

 

4/  Různé 

32.VOR bude podle plánu24.3.2016.

33. VOR bude posunut na 7.4.2016 (pro kolizi  terminu VOR a ZMC 14.4.) – místnost 614.

23. - 24. března 2016 v prostorách rezidence primátorky a na magistrátu hl. m. Prahy se koná konference  www.dobraradnice.cz   (Participace, komunikace, transparentnost, participativní rozpočtování...). Je nutné se registrovat.

Trvá úkol tajemník a předsedy VOR zkontrolovat docházku členů VOR  2014-2016.

O.Velek informoval o stavu příprav e-konference Praha – Berlín –Vídeň (pravděpodobně na téma sociálního bydlení nebo kultury). Odeslal nabídku diskuse do Vídně. Další testovací SKYPE diskuse je plánována  na  neděli 13.3. od 16:00.

O.Velek zamluvil sál ZMČ na čtvrtek 5.5. (od 17:00 -20:00) pro panelovou diskusi (pracovní název) „Dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY a OTEVŘENÝCH DAT“:
František Korbel - Právo na informace, v oblasti IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů, iniciativy zdola (petice, jednací řády obcí)  
Viktor Čahoj - Iniciativa www.OTEVRENAMESTA.cz  přínos pro radnici P5, rozklikávací rozpočet, otevřené Faktury 2015, registr smluv…

Oldřich Kužílek (www.Otevrete.cz) - dobrá  praxe radnic, cena Otevřeno, Tiskový zákon, zveřejňování benefitů zastupitelů a vedoucích pracovníků na radnici P6

Ondřej Profant (www.opendata.praha.eu) – otevřená data na HMP

Pavel Mička (www.PaktParticipace.cz, www.ParticipativniRozpocet.cz )

Moderace Ondřej Velek a Lubomír Brož

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, ? záštita radního, malé pohoštění.

AUDITORIUM: zastupitele MČ Prahy, občané P5 – L. Brož pozvánku zveřejní na http://www.pravniprostor.cz / .

 

 

 

----------------------------------------------
Zapsal:  Ing. Ondrej VELEK předseda VOR
E: ondrej.velek@praha5.cz
M: 604 334424
-------------------------------------
Ověřil:   Pavel Kováč Tajemník VOR (Oddělení informačních a komunikačních technologií ÚMČ P5)
E: pavel.kovac@praha5.cz
M: 604291479
-----------------------------

 

Příloha:

ARCHIV otázek a odpovědí ANKET OBČANŮ

(nekompletní) ARCHIV otázek a odpovědí ANKET OBČANŮ a ARCHIV  rubrik POLITIKUM (od 2011)

Leden 2012 - Jaký je váš názor na budoucí územní rozvoj oblasti smíchovského nádraží a jeho okolí?
Únor 2012 - Jak vnímáte problematiku hazardu a loterií a jak hodnotíte současný stav v této oblasti v Praze 5?
Březen 2012 - Jaký je váš názor na rozpočet městské části Praha 5 pro letošní rok?
Duben 2012 - Jaké volnočasové aktivity pro seniory by podle vás měla městská část dále rozvíjet?
Květen 2012 - Jak by podle vás měla vypadat spolupráce městské části se zahraničními partnery a propagace Prahy 5 v cizině?
Červen 2012 - Jak hodnotíte bytovou politiku městské části?
Červenec 2012 - Jak vnímáte oblast cyklistiky a cyklodopravy v Praze 5
Srpen 2012 - Jaký máte názor na stavbu Radlické radiály a současnou podobu tohoto projektu?
Září 2012 - Jaký máte názor na změny MHD, které odsouhlasil magistrát a které budou platit od 1. září?
Říjen 2012 - Která nevládní nezisková organizace působící v Praze 5 je vám svojí činností nejblíže?
Listopad 2012 - Jak vnímáte obnovu základního vzdělávání v Hlubočepích?
Prosinec 2012 - Jaké nové způsoby podpory podnikatelů ze strany městské části byste uvítali?
Červen 2013 - Má podle Vás městská policie a Policie ČR ze strany městské části dostatečnou podporu?
Srpen 2013 - V čem spatřujete přínos znovu spuštěné radniční ankety Podnikatel a živnostník Prahy 5?
Zaří 2013 - Jaký máte názor na změny dopravního značení organizované dopravními orgány (například snížení počtu značek zavedením přednosti zprava na Barrandově)?
Listopad 2013 - Jak by podle vás měla v budoucnosti radnice Prahy 5 podporovat charitativní organizace?
Prosinec 2013 - Jak hodnotíte rok 2013 z hlediska působení Vašeho klubu v Praze 5?
Leden 2014 - Jaké jsou priority vašeho klubu v roce 2014?
Únor 2014 - Jaký je váš názor na projekt revitalizace pěších zón na Barrandově?
Březen 2014 - Jak vidíte budoucnost výstavby v okolí Pražské památkové rezervace a ochranu památek v Praze 5?
Duben 2014 - Jak hodnotíte využívání dotací z evropských zdrojů radnicí Prahy 5 a jaká zlepšení navrhujete do budoucna?
Květen 2014 - V čem spatřujete přínos grantů, podpory a darů poskytovaných městskou částí?
Červen 2014 - Jaké jsou priority vašeho klubu do konce volebního období?
Červenec 2014 - Jaká jsou vaše doporučení pro občany a návštěvníky Prahy 5 k trávení volného času během léta?
Srpen 2014 - Jak hodnotíte práci magistrátu na zavedení regulace parkování v Praze 5?
Září 2014 - Považujete současný počet vzdělávacích zařízení v Praze 5 za dostatečný?
Říjen 2014 - Jak hodnotíte uplynulé čtyřleté volební období a co přejete Praze 5 v tom následujícím?

 

Přečteno: 1414x
Publikováno: 23.03.2016, poslední změna: 23.03.2016
Vytisknout