Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

30.VOR_25.2.2016_audio-video__temata_Stand-Up

30. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) dne 25.2.2016

v místnosti č. 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13/15,  P-5 

(od 17:00-18:00)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, Mirka Havlová – místopředsedkyně,

 

Nepřítomni: Ing. Vítězslav Katzer, Ing. Tomáš Mysliveček, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tereza Procházková, PhDr. Jiří Malínský, Ondřej Kreidl,

 

Hosté:  Mgr. Jan Martínek

 

Výbor neusnášeníschopný

 

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu VOR

 Zápisy a dokumenty VOR jsou zveřejněny na STRÁNCE  http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

 

2/ Diskuse zlepšení funkcionalit nového webu a audio/vido zakázek  radcnice P5

 Informace  z OOR-IC k formulaci zadání výběrových řízení.  Proběhla diskuse o technických i organizačních aspektech zakázky.Audio/video/hlasování/steno/podklady ZMČ

Ondřej Velek pošle ICT doplněný text nabídky.

Pavel Kováč zkonzultuje kritéria výběrového řízení s radnicemi P3, P8, a dalších obcí s moderním systémem.

VOR  diskutoval pomoc pro přípravu zadání zakázky na nový web WWW.PRAHA5.CZ.

V současné době radní i ICT  navrhuje dodavatele, který bude koordinátorem podle Rámcové smlouvy a  bude také sám programovat nebo pomáhat formulovat zakázky  na další „moduly“ (registry, funkcionality).

 

3/ OTEVŘENÁ DATA

Pavel Kováč podal informace z OOR- ICT o stavu implementace směrnice tajemníka UMČ a zveřejnění modelového datasetu z radnice P5  (faktury). První test úspěšně prošel viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/opendata.

 

VOR diskutoval návrhy dalších i jednodušších datasetů.

O. Velek informoval o tématech semináře "Open Data Stand Up" 18.2.2016  http://www.otevrenadata.cz/

K tématu  FAKTURY doporučil přizvat na  jednání VOR  z VŠE Ing. Lucii Sedmihradskou (sedmihradska@centrum.cz).

 

4/  Různé

 Trvá kontrola úkolů a docházky členů VOR.

 O. Velek informoval  o stavu příprav e-konference  Praha-Berlín-Vídeň ("social housing") a panelové diskuse VOR/MEK "Dobrá praxe radnic ČR v Transparenci/Participaci/Pluralitě" 

 ----------------------------------------------

Ing. Ondrej VELEK

předseda VOR

W: http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

E: ondrej.velek@praha5.cz

M: 604 334424

-------------------------------------

 Pavel Kováč

Tajemník VOR (Oddělení informačních a komunikačních technologií ÚMČ P5)

E: pavel.kovac@praha5.cz

T: 257 000 955

M: 604291479

 

Příloha

-----

Inspirace pro výběrové řízení na Audio/video/hlasování:
1. Předmět plnění:
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je realizace služeb spočívajících v pořizování a přenosu záznamů ze zasedání Zastupitelstva v rozsahu:
- instalace kamerového systému,
- testy kamerového systému,
- test konektivity,
- test vysílání,
- on-line přenos záznamu z průběhu celého jednání zasedání Zastupitelstva v definovaném formátu na webové stránky, přičemž na webové stránce bude umístěn link na příslušný videoserver, kde audiovizuální přenos poběží,
- dohled nad systémem po celou dobu jednání zastupitelstva, v případě potřeby korekce snímaných subjektů,
- předání videonahrávky v definovaném formátu,
- odinstalace veškerých zařízení po skončení přenosu.


1.2. Specifikace předmětu, technické požadavky
Počet kamer a jejich rozmístění zadavatel nespecifikuje, uchazeč však musí zajistit snímání celkového pohledu na sál a současně snímání mluvícího předsedajícího zastupitelstva (primátor), hlasovacího plátna a každého mluvícího člena zastupitelstva nebo mluvícího občana u řečnického pultu s mikrofonem.
Požadavky na online přenos:
- u videa rozlišení minimálně 480x320 pixelů,
- u videa datový tok minimálně 500 kbps,
- u audia vzorkovací frekvence minimálně 44,1 kHz,
- u audia datový tok minimálně 96 kbps.
Požadavky na videonahrávku:
- rozlišení videa 720x576 pixelů
- 25 snímků za sekundu
- datový tok audia minimálně 96 kbps
- vzorkovací frekvence audia minimálně 44,1 kHz

Hlasovací systém:
instalace hlasovacího systému, konferenční verze
instalace hlasovacích jednotek, mikrofonů, řídící jednotky, řídícího PC, monitoru předsedajícího, veškerých datových rozvodů
zajištění obsluhy systému po celou dobu jednání zastupitelstva
vytištění dokumentů – výsledky jednotlivých hlasování
archivace celého jednání (data - výsledky jednotlivých hlasování, indexovaný zvukový záznam) na médium (USB Flash)
odinstalování veškerých zařízení

Termíny plnění služeb budou podřízeny termínům jednání Zastupitelstva.

Termíny plnění služeb, na celý kalendářní rok, tudíž i termíny konání Zastupitelstva města, budou vždy určeny po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nejpozději však do 1. listopadu předešlého kalendářního roku.

 ===========================================

 Fond Otakara Motejla Nadace Open Society Fund Praha.

Deset příspěvků :Seminář Stand Up 18. února 2016 ve Vinohradském pivovaru na Korunní 106, P10 .

Seznam došlých faktur subjektu veřejné správy, např. městské části hl.
m. Prahy FAKTURY   VSE   - Lucie Sedmihradská <sedmihradska@centrum.cz>

 Data o kvalitě života - např. o životním prostředí, o výkonech zdravotnických zařízení, hodnocení školských zařízení či data ke kriminalitě

Zeleň  (v Brně)

--- Statistické informace o kvalitě péče v porodnicích
--- Polohová data vozidel MHD
--- Obchodní rejstřík
--- Výzkumné zprávy vztahující se k léčivům schváleným pro ČR
--- Statistické listy trestní
--- Anonymizované prvotní záznamy odpovědí žáků v testech státní maturity
--- Jména advokátů spojená se spisovými značkami vydaných rozhodnutí soudů

 

Michal Tošovský

FOND OTAKARA MOTEJLA

 Hradecká 18, 130 00 Praha 3

t: +420 226 227 703

m: +420 602 306 123

michal.tosovsky@motejl.cz

www.osf.cz

www.facebook.com/nadace.osf

@nadaceOSF

 

Přečteno: 1283x
Publikováno: 09.03.2016, poslední změna: 09.03.2016
Vytisknout