Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

27.VOR_14.1.2016_ukoly_terminy

 

27. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 14.1.2016

v místnosti 614, ÚMČ P5, Štefánikova 13,  P5 

(od 17:00 do 19:00)

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, PhDr. Jiří Malínský, Mirka Havlová - místopředsedkyně, Ondřej Kreidl

Nepřítomni:  Ing. Tomáš Mysliveček, Mgr. Petr Koten, Bc. Tereza Procházková – místopředsedkyně

Hosté: Kateřina Fišková (Žvahov)

(dále bez titulů)

 

VÝBOR USNÁŠENÍSCHOPNÝ

 

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Zápis 26.VOR  ("inventura 2015") je zveřejněn na webu VOR.

Členové VOR byli seznámeni se zněním zápisu.
http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

VOR na dalším jednání zkontroluje stav hlavních úkolů VOR/KIT/MEK.

 

2/ Diskuse k zlepšení funkcionalit nového webu/intranetu
O.Velek  informoval, že nova tisková mluvčí  P5 je Bc. Helena Šmídová ( vedoucí odděleni vnějších vztahů). Dříve působila několik let jako tisková mluvčí městské části 7 a 8, pracovala jako account manažerka pro AMI Communications, kde se rovněž věnovala městským částem Praha 1 a Praha 7). VOR ji bude informovat a zvát na jednání. 

 

Proběhla kontrola témat prvého roku práce poradních orgánů VOR/KIT/MEK v oblasti Transparence, Participace, Plurality a Otevřených dat.  VOR diskutoval některé zatím nedodělané funkcionality (registry): 

 

Abonentní systém včasného informování veřejnosti o jednáních a dokumentech radnice P5

Kalendář jednání orgánů samosprávy (zastupitelstva, výborů, komisí, tzv. pracovních skupin, dramaturgických rad aj.)  

Adresář organizací působících na P5 ve veřejném zájmu,

Interpelace / dotazy občanů na politiky (radní) – vhodný model je  http://dotazy.prahy.eu – technicky jako http://www.praha5.cz/cs/sekce/interpelace/  

Fotobanka radnice - řeší MEK (navržen program www.piwigo.org),

Avizování akcí radnice (navržen program https://www.eventbrite.com/about/

Vytváření anket na web pro zpravodaj (navržen program http://www.survio.com/cs/).

Registr stížností  - (slíben v Programovém prohlášení rady  - model https://www.praha12.cz/11-opravne-prostredky/d-1121 )

Registr petic dle zákona 85/1990 Sb. o právu petičním(modely např.www.petice24.com) http://www.petice.net/)

Registr informací dle zákona 106/99 (model www.infoprovsechny.cz )

Registr střetu zájmů dle zákona 159/2006  (možno řešit v balíku PROXIO firmy MARBES)

Osobní stránky zastupitelů 2014-2018 (dále externích expertů ve výborech, komisích, pracovních skupinách, poradců RMČ atd.).  KMČ má udržovat na webu aktuální informace po personálních a funkčních změnách na radnici P5.

Registr zveřejňování odměn úředníků a  benefitů politiku (inspiraci pro P5  jsou registry radnic P7, P6 viz http://www.praha6.cz/platy-odmeny.html?q=odm%ECny&crc=d495e5812e83ff25ef920189dea563a3     

 

Audio/video/steno/hlasování na ZMČ, zveřejňování dokumentů jednání Zastupitelstva. Firma SevenDays dostala výpověď až v lednu 2016 a nový systém bude potřeba nejdříve od 1.5.2016. VOR připravil pro zadání veřejné soutěže kritéria, které následně projednala KIT.

 

Úkol: předseda a tajemník VOR zašlou znovu návrh výběrových kritérii RMČ, tajemníkovi ÚMČ, předsedovi KIT a MEK (kritéria  jsou v zápisu VOR a KIT).

 

Úkol: předseda a tajemník VOR  zaurgují u tajemníka ÚMČ zlepšení úřední desky (s archivem, vyhledávačem s klíčovými slovy, v budoucnu s mapou lokalit).

 

Úkol: předseda a tajemník VOR  požádá předsedy MEK a KRR, aby Redakce zařadila do zpravodaje Pětka pravidelnou rubriku „Co se do Pětky nevešlo“ s anotacemi nepublikovaných článků a odkazem na weby radnice www.praha5.cz, www.ipetka.cz.  

 

VOR diskutoval, zda pro nový web využít (např. pro petice, stížnosti, střet zájmů aj.) moduly systému PROXIO firmy http://www.marbes.cz/ (kontakt Petr gebrian@marbes.cz, příklad http://www.marbes.cz/soubory/pripadove_studie/PS_P3.pdf).

 

VOR diskutoval návrhy zlepšení INTRANETU pro nový WEB. Mnoho funkcionalit intranetu radnice P5 je zastaralých a omezují zveřejňování informací na webu (viz. zápisy poradních orgánů, sklady dokumentů, apod.). Nový web má sjednotit webové portály radnice pod portál www.praha5.cz administrovaný z radnice (tzv „in-house“). 

 

ÚKOL: předseda a tajemník VOR upozorní radního V. Čahoje na problémy procesu přípravy seznamu funkcionalit  a obsahu nového webu a požádá, aby VOR byl pravidelně informován o postupu přípravy nového webu a mohl ho včas ovlivňovat.

 

VOR má dle Statutu VOR mandát navrhnout úpravu procesů transparence a participace v jednacích řádech ZMČ, výborů, komisí, pracovních skupin a zjednodušit služby Intranetu, aby orgány samosprávy a úřad včas zveřejňovaly pozvánky a podklady, zápisy jednání.  O.Velek navrhl, aby projektový tým pro nový web nebyl složen jen z pracovníků úřadu ale i zastupitelů VOR, KIT a MEK, aby poradní orgány pomohly integrovat procesy přípravy nového webu a intranetu radnice.

 

ÚKOL: VOR uložil předsedovi a tajemníkovi VOR ve spolupráci s radním V. Čahojem a tajemníkem ÚMČ připravit změnu jednacích řádů Zastupitelstva, který uloží KMČ zveřejňovat 7 dnů před jednáním nejen program ale i podkladové materiály jednání ZMČ (neobsahující osobní data) na webu radnice.

 

ÚKOL: O.Velek a D.Bárta připraví další návrhy zlepšení jednacího řádu Zastupitelstva (případně předpisů Úřadu) např. pro oblast otázek a odpovědí občanům, žádostí podle zákona 106/99, petic, apod.

Návrhy zlepšení Jednacího řádu ZMČ bude průběžně projednáván v dalších VOR během 2016.

 

3/  Návrh akcí  VOR

O.Velek (VOR) a Lubomír Brož  (člen MEK) navrhli panelovou diskusi „Dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“

Moderátoři Ondřej Velek a Lubomír Brož. Zatím vytipovaní EXPERTI do panelu:
František Korbel - Právo na informace, v oblasti IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů, iniciativy zdola (petice, jednací řády obcí)  
Viktor Čahoj - Iniciativa www.OTEVRENAMESTA.cz  - přínos pro radnici P5

Oldřich Kužílek (www.Otevrete.cz ) - dobrá  praxe radnic, cena Otevřeno/Tiskový zákon/IRON

Zástupce Piratů ZHMP (Ferjenčík, Michálek?) – otevřená data na HMP  

Pavel Mička (www.AGORACE.cz, www.PaktParticipace.cz, Participativní Rozpočet Zbraslav)
AUDITORIUM: zastupitele MČ Prahy, občané P5, pozvánka  přes portál http://www.pravniprostor.cz /  

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita radního, malé pohoštění.

TERMÍN: v čase jednání VOR  od 17:00 (předběžně čtvrtek 11.2.2016)   

 

ÚKOL: Předseda a tajemník VOR osloví zástupce Klubů ve VOR/MEK/KRR k podpoře pořádání pravidelných setkání (kulatých stolů) s občany na témata transparence a participace.

 

Kateřina Fišková (Žvahov) požádala VOR o podporu (garanci) procesu přípravy „Plánu rozvoje školního areálu Žvahov“.

ÚKOL: O.Velek  projedná s radními L. Budínem a V.Šollem.

VOR diskutoval podporu participace  dalších projektů (Smíchov Jih, Radlická radiála a nové centrum u stanice Radlická, vyhlášení Geoparku J. Barrande, revitalizace památek na P5, Akční plán pěší a cyklistické dopravy na P5 aj.). 

 

4 / RŮZNÉ


Další jednání VOR budou v místnosti 614 (v květnu, červnu mimořádně také místnost 611)

 

LEDEN 28.1. - (kontrola plnění úkolů, příprava panelová diskuse VOR/MEK)

ÚNOR 11.2. (panelová diskuse?) + 25.

BŘEZEN 10. + 24.

DUBEN 14. + 28.

KVĚTEN 12. (místnost 614)  + 26. (*místnost 611)

ČERVEN 9. (místnost 614) + 23. (*místnost 611)

 

Zapsal: Ondrej Velek (ondrej.velek@praha5.cz,  604 334 424)
Ověřil: Pavel Kováč (tajemník VOR, 257 000 955, 604 291 479)

 

 

Přečteno: 1509x
Publikováno: 24.01.2016, poslední změna: 29.02.2016
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout