Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

25.VOR_3.12.2015

25. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 3.12.2015

v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5 

(od 17:00 do 19:00)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek - předseda, Mirka Havlová - místopředsedkyně, RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, RNDr. Drahomír Bárta,

Nepřítomni  PhDr. Jiří Malínský,  Ing. Tomáš Mysliveček,  Mgr. Petr Koten Bc. Tereza Procházková - místopředsedkyně

VÝBOR USNÁŠENÍSCHOPNÝ

Hosté: Mgr. Jan Martínek

 (dále bez titulů)

 

1/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Ověřený zápis 24. VOR s přílohou je  na webu VOR.

 

2/  Informace z OOR-ICT, KIT, KRR o zveřejňování agend na www.praha5.cz

Úřad vydal 2.12. Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro publikaci a katalogizaci otevřených dat ÚMČ P5  jako Vnitřní organizační předpis úřadu.

Tajemník VOR informoval, že směrnice pro Otevřená data prochází úřadem P5 a OOR vybírá prvou vhodnou již EXISTUJÍCÍ agendu pro demonstraci otevřených dat a pro ustavení rolí odpovědných osob (správce, koordinátor, KURÁTOR dat vedoucí odboru, odpovědný za agendy otevřených dat).

KMČ poprvé zveřejnilo předběžný program zasedání Zastupitelstva - http://www.praha5.cz/cs/dokument/211235-predbezny-program-9-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-5.

Nadále jsou bohužel neveřejné podklady k jednání zastupitelstva – podklady 8. 12. 2015 byly na webu dostupné jen pro zastupitele (na http://www.praha5.cz/zmc-2015-12-08/ pod neveřejnými hesly).

VOR uložil předsedovi a tajemníkovi VOR ve spolupráci s RMČ a tajemníkem ÚMČ připravit změnu JŘ zastupitelstva ukládající KMČ zveřejňovat 7 dnů před jednáním nejen program ale i podkladové materiály jednání ZMČ  (neobsahující osobní data) na webu radnice. HLASOVANI 5/0/0

Jednací řád bude znovu projednáván ve VOR.  Odkaz na zápis VOR se změnami k návrhu JŘ ZMČ od Petra Hnyka je znovu v příloze. 

Rada založila novou komisi „Redakční rada“ (KRR) dozorující „Redakci“ (oddělení Vnějších vztahů pod Kanceláří starosty). Od 3.11. má KRR stránku na http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24819-redakcni-rada.

KRR s Mediální komisí (MEK) upřesňují své Statuty. KRR nemá zatím 9 členů. 

O.Kreidl, nový předseda  MEK, představil hlavní nástroje MEK a návrh jejich využití.

RMČ ustavila projektový tým pro nový web: Bc. Petra Tesařová - vedoucí projektového teamu, Mgr. Adéla Veverková  - poradkyně starosty, tajemník VOR a další.

Vy soutěžený návrh grafiky webu od firmy YOURSYSTEMS.cz jsou v prezentaci OOR ICT (v příloze). Předseda VOR navrhl do týmu pro nový web delegovat předsedy VOR, KIT a MEK pro monitorování procesu. Předseda VOR požádal kolegy z KIT a MEK o diskusi na sjednocení webových portálů (např. www.KPSS5.info) vrátit správu portálů pod portál www.praha5.cz -  tzv. „in-house“. 

ÚKOL: předseda a tajemník VOR prověří domény a správce webů radnice P5.

VOR diskutoval přípravu nových funkcionalit  pro zveřejňování agend radnice na novém webu např.:

 • Úřední deska s archivem a mapami
 • Abonentní systém odběru cílených informací z webu radnice -  zajištění osobního profilu na novém webu pro zastupitele, experty nominované Kluby, poradce RMČ apod.  
 • Registr stížností (slibovaný v Programovém prohlášení RMČ)
 • Ankety pomocí SW http://www.survio.com/cs/  pro zpravodaj www.ipetka.cz (viz dotazník www.budanka.cpkp.cz).

Garanti VOR nadále prověřují sady „otevřených“ dat v gesci KMČ (čestné občanství /medaile), zápisy, video/zvuk/hlasování/podklady/orgánů, i dalších odborů (dotace, dary, granty, spolupořadatelství).


O.Velek opět bude urgovat, aby KMČ zajistila bezkolizní kalendář/rozvrh hodin/abonentní systém odběru pozvánek, zápisů a dokumentů.

 

3/ Příprava zadání pro veřejnou zakázku na systém zveřejňování videa, zvuku zápisů, hlasování, dokumentů jednání Zastupitelstva MČ Praha 5

VOR 19.11. a KIT 1.12. diskutovaly nabídku firmy www.bitest.cz  pro systém zveřejňování videa, zvuku zápisů, hlasování, dokumentů jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 – viz  zápis VOR firmy BITEST v příloze zápisu 25. VOR.

D. Bárta navrhl kritéria poptávky pro řízení a záznam schůzí zastupitelstva MČ.

VOR diskutoval a doplnil návrh kritérií poptávky pro řízení a záznam schůzí zastupitelstva MČ: 

 1. (v případě pronájmu) bude možné jednoduše v místnosti ZMČ P5 včas instalovat a po skončení      zasedání přenosné části sbalit a uložit na zabezpečené místo.
 2. umožní předsedajícímu řídit diskusi probíhající při zasedání ZMČ v souladu se zákonem a jednacím řádem ZMČ (tj. umožní sledovat pořadí přihlášených příspěvků a technických připomínek, umožní předsedajícímu udělovat slovo, eliminovat vstupy lidí, kterým předsedající slovo nedal, sledovat vyčerpaný a zbývající čas jednotlivých diskusních příspěvků, zobrazovat a ukládat navrhované texty usnesení)
 3. umožní osobní autentizaci přítomných zastupitelů (např. pomocí karty), zajistí zveřejnění jmenovitého i souhrnné zobrazení hlasování, vyhodnocení a archivaci všech výsledků hlasování
 4. bude zajišťovat audio a video záznam celého jednání a zajistí on-line přenos na internet minimálně      v kvalitě XXX x XXX…
 5. umožní výsledný audio a video záznam propojit s texty usnesení a osobním hlasování zastupitelů pro      zveřejnění na webu radnice tak, aby se jednotlivé body jednání, diskusní příspěvky k nim, texty usnesení i výsledky hlasování daly snadno vyhledat a reprodukovat.
 6. Umožní, aby radnice mohla propojit stenozáznamy i dokumenty jednání pro zveřejnění
 7. Umožní vizualizaci (na obrazovkách na radnici i na Internetu) pořadí projednávaných bodů
 8. Nabídka bude otevřená pro pronájem i nákup systému
 9. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo hodnotit a optimalizovat perspektivní nabídky nikoli jen podle nejnižší ceny ale také podle reference dodavatele, kvality a spolehlivosti systému.
 10. Programové vybavení musí pokrývat celé jednání zastupitelstva od evidence zastupitelů, prezence, rozpravy (přihlašování se, odhlašování se) a hlasování zastupitelů.
 11. Účast zastupitelů (prezence, průběh jednání a výsledky jejich hlasování) se budou zobrazovat během jednání na dalších periferních zařízeních (web stream, monitory radnice apod.).
 12. Strukturované video/zvuk/hlasování zastupitelů budou předány na ÚMČ a po ověření zápisu (steno-zápisu) do 10 dnů od jednání ZMČ ho firma propojí s dalšími soubory pro zveřejnění na webu radnice P5. 

ÚKOL: Předseda a tajemník zašlou návrh výběrových kritérii pro diskusi do KIT (15.12.2015).

 

4/ Iniciativy www.CYKLISTICKAMESTA.cz  www.PAKTPARTICIPACE.cz
VOR se seznámil s návrhem RMČ přistoupit za cenu cca 15 tis. Kč/rok do asociace www.CYKLISTICKAMESTA.cz.

 

VOR diskutoval přínosy přihlášky radnice P5 k deklaraci www.paktparticipace.cz, bez finančních závazků. VOR projedná přistoupení k deklaraci www.paktparticipace.cz  v lednu 2016 po získání informací z participativních procesů v lokalitách Buďánka a Na Pláni…

 6/ Návrh akcí  VOR 

O. Velek (nově člen také komise pro zahraniční vztahy) znovu navrhl pod VOR uspořádat e-konferenci partnerských měst Vídeň, Berlín, Praha, Bratislava, Budapešť (návrh programu SKYPE e-konference byl v zápisu VOR).  

O. Velek připomněl návrh diskuse (pracovní název) „Právní i praktická dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR akce (následně experti do panelu diskuse)
moderátoři Ondřej Velek (VOR) a Lubomír Brož (MEK)
František Korbel - Právo na informace, právo IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů o obcích a/nebo iniciativy zdola?
Viktor Čahoj - Iniciativa OTEVRENAMESTA.cz  na P5

Pavel M. (AGORA) - Pakt Participace, Participativní Rozpočet
Oldřich Kužílek (Otevrete.cz) - dobrá  praxe radnic, cena Otevřeno/Zavřeno/Tiskový zákon/IRON

AUDITORIUM: zastupitele MČ Prahy, občané P5  právníci přes portál http://www.pravniprostor.cz/,

MÍSTO: sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita na malé pohoštění.

Termín: leden 2016 v termínu VOR (předběžně čtvrtek  28.1.?)

7 / RŮZNÉ

Další jednání VOR

17.12.2015 „vánoční“ bilance práce VOR v roce 2015  

LEDEN 14.1.2016 – program na  2016

LEDEN 28.1.2016 (panelová diskuse „Právní i praktická dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“ - viz výše)

VOR diskutoval přesun od ÚNORA 2016 jednání VOR na ÚTERÝ od 17:00 do budovy Štefánikova 13, (místnost 611 nebo 614).


Zapsal:  Ondrej Velek (ondrej.velek@praha5.cz 604 334424)
Ověřili:  Mirka Havlová, Pavel Kováč (tajemník VOR 257 000 955, 604 291 479)

 

Přílohy: bude doplněno ...

 

Přečteno: 1234x
Publikováno: 13.12.2015, poslední změna: 15.12.2015
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout