Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

23.VOR_5.11.2015_linky_konference_opendata.gov

 

23. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 5.11.2015

v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5 

(od 17:00 do 19:00)

 Přítomni: Ing. Ondřej Velek předseda, Mirka Havlová - místopředsedkyně, RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, Mgr. Petr Koten, Ing. Lubomír Brož,

 

Nepřítomni: RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tereza Procházková - místopředsedkyně, PhDr. Jiří Malínský, Ing. Tomáš Mysliveček

Hosté: Kateřina Fišková, Ing. Hana Dušková

 

(dále bez titulů)

 

VÝBOR USNÁŠENÍSCHOPNÝ


1/ Schválení programu a ověřovatelů  zápisu
Zápis a presentace z výjezdního zasedání 21.VOR 8.10.2015  k tématu "Participace jako nástroj  dohody o rozvoji areálu Komunitní školy Žvahov 2015-2025"  a zápis 22. VOR jsou na webu VOR. Výbory byly neusnášeníschopné. 

Ing. Erika Uchytilová se vzdala na 8. ZMČ členství ve VOR.
USNESENI: Program byl schválen a VOR určil za 2. ověřovatelku Mirku Havlovou

 

2/ Informace z ICT OOR a KIT  k zlepšení zveřejňování agend na  webu

VOR diskutoval přípravu nových funkcionalit  pro zveřejňování agend radnice na novém webu.

Díky procesu participace na Buďánce www.budanka.cpkp.cz bude možné navrhnout pro zpravodaj a web lepší otevřený SW  pro zveřejňování anket.

 Směrnice pro Otevřena data prochází úřadem P5 a OOR vybírá prvou vhodnou již EXISTUJÍCÍ agendu pro demonstraci otevřených dat a pro ustavení rolí odpovědných osob (správce, koordinátor, KURÁTOR dat  = vedoucí odboru, odpovědný za agendy otevřených dat).

 VOR navrhuje vybrat další sady dat: např. „čestné občanství /medaile“ (gesce KMČ), zápisy, video/zvuk/hlasování/podklady/ orgánů (gesce KMČ, OOR), dotace, dary, granty (GESCE JEDNOTLIVÉ ODBORY, KST?). VOR navrhuje modelově (ve spolupráci s OOR a KMČ) připravit datové sady: 

Čestné občanství /medaile P5 http://opendata.gov.cz/datova-sada:cestni-obcane,

Dotace  http://opendata.gov.cz/datova-sada:bezuplatna-plneni-a-dary a http://opendata.gov.cz/datova-sada:poskytovane-dotace-a-granty ,

Transparence práce poradních orgánů a poradců http://opendata.gov.cz/datova-sada:seznam-clenu-organu , http://opendata.gov.cz/datova-sada:poradni-organy  http://opendata.gov.cz/datova-sada:prezencni-listina-zasedani http://opendata.gov.cz/datova-sada:program-zasedani-a-zapisy-ze-zasedani-organu ,

OOR vyzvalo garanty VOR pomoci sestavit návrh „lokálního katalogu“ tj. seznamu datových sad, které má radnice P5 navíc proti požadavkům MV.  Doporučeno i konzultovat s Piráty MHMP.

 

USNESENI: VOR podporuje přijmout v ZMČ  inciativu www.opendata.gov.cz  a analyzovat na úřadu P5 povinné sady i lokální katalog datových sad nad rámec povinných sad.

 


3/ Zpráva o činnosti VOR

http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/211159-zprava-predsedy-vor-o-cinnosti-2014-2015

Proběhla diskuse a doporučení ke zlepšení zprávy.

 

USNESENI: VOR schvaluje zprávu o činnosti VOR a ukládá předsedovi zprávu opravit a zveřejnit na webu VOR a následně předložit na vědomí na 9.ZMČ P5. 


4/ Iniciativa http://www.otevrenamesta.cz/balicek/
Proběhla diskuse o přistoupení radnice ke spolku OTEVŘENÁ MĚSTA. Očekává se, že Role zakládajícího člena Spolku a členský příspěvek usnadní radnici P5 přípravu funkcionalit pro nový web (např. registr smluv apod.).

 

USNESENI: VOR podporuje přijmout v ZMČ  MČ Praha 5 roli radnice Prahy 5 jako zakládajícího člena spolku www.otevrenamesta.cz.

 

5/ Iniciativa  www.PAKTPARTICIPACE.cz
VOR diskutoval znovu smysl a přínosy přihlášky radnice P5 k deklaraci. R. Palovský  požádal o informaci, kolik obcí se již k PAKT přihlásilo. VOR přizve experta iniciativy znovu 19.11.2015.

VOR  odložil doporučení  pro  ZMČ  MČ Praha 5  přihlásit se k deklaraci www.paktparticipace.cz na další jednání VOR 19.11. 2015

 

 

6/ Návrh panelové diskuse VOR  - prosinec 2015/ leden 2016
L. Brož a O. Velek představili návrh společné akce VOR/KIT/MEK  (pracovní název) „Právní i praktická dobrá praxe v oblasti TRANSPARENCE, PARTICIPACE, PLURALITY, a OTEVŘENÝCH DAT“

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR akce   (pak experti do panelu)
Velek, Brož - moderátoři za VOR/MEK
František Korbel - Právo na informace, právo IT, zákon o Praze, procesní předpisy
Václav Láska – Novely zákonů o obcích a/nebo iniciativy zdola?
Viktor Čahoj, Petra Francová -  Iniciativa OTEVRENAMESTA.cz  na P5

AGORA - Pakt Participace, Participativní Rozpočet
Oldřich Kužílek - dobrá  praxe radnic, cena  Otevřeno/Zavřeno/Tiskový zákon/IRON
AUDITORIUM: zastupitele  Prahy + právníci přes portál http://www.pravniprostor.cz/

Sál zastupitelstva MČ P5, vstup volny, záštita na malé pohoštění.

Termín: prosinec 2015 / leden 2016

 

7 / RŮZNÉ

Terminy jednaní  VOR v roce 2016 by mohly být v UTERÝ (?) - Nutno s KMČ a OOR řešit bezkolizní kalendář/rozvrh hodin/abonentní systém odběru pozvánek, zápisů a dokumentů.

 

Konference  13.11.2015  „Otevřená data veřejné správy ČR“ (výstupy projektu, metodiky a standardy publikace a katalogizace otevřených dat, možné zdroje financování v období 2016 - 2020). Vice na http://opendata.gov.cz/edu:konference .


Zapsal:  Ondrej Velek (ondrej.velek@praha5.cz 604 334424)
Ověřili: Mirka Havlová, Pavel Kováč (tajemník VOR 257 000 955, 603 942 373)

Přečteno: 1691x
Publikováno: 05.11.2015, poslední změna: 19.11.2015
Vytisknout