Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

22.VOR_22.10.2015_dotaznik_Budanka_participativni_rozpocet

22. Výbor  pro otevřenou radnici (VOR) 22.10.2015

v místnosti 330, Nám 14. Října 4, P5 

(od 17:00 do 19:00)

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek předseda, Mirka Havlová místopředsedkyně, RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, RNDr. Drahomír Bárta,

Nepřítomni: Bc. Tereza Procházková místopředsedkyně, Ing. Erika Uchytilová, Mgr. Petr Koten, Ing. Lubomír Brož, Ing. Tomáš Mysliveček, PhDr. Jiří Malínský

Hosté: Ing. Hana Dušková, Kateřina Fišková

(dále bez titulů)

VÝBOR NEUSNÁŠENÍSCHOPNÝ

 

Návrh programu:

1/ schválení programu, schválení ověřovatelů

Informace z výjezdního zasedání 21.VOR 8.10.2015  (účast Velek, Malínský) z diskuse "Participace jako nástroj dohody o rozvoji areálu Komunitní školy Žvahov 2015-2025" bude také reflektován ve článku pro PĚTKU 11/2015.

 

2/ Diskuse /schválení zprávy o činnosti VOR  11/2014-9/2015

 O. Velek představil podrobnou zprávuo činnosti VOR 11/2014 - 9/2015. Pro neusnášeníschopnost VOR bude jako zpráva předsedy VOR presentována na 8.ZMC 27.10. v bodu Informace z výborů a zveřejněna na  http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/211159-zprava-predsedy-vor-o-cinnosti-2014-2015  

 

3/  podpora Paktu Participace

O. Velek znovu navrhl, aby se radnice MČ P5 veřejně přihlásila k iniciativě www.paktparticipace.cz (v příloze Zprávy předsedy VOR je upravený text memoranda pro MČ Praha 5).

 

O.Velek informoval o diskusi "Participace jako nástroj dohody o rozvoji areálu Komunitní školy Žvahov 2015-2025" během výstavy 60 let školy Pod Žvahovem 8.10.2015. Zástupkyně TCP Kateřina Fišková předala radnici naskenované fotografie a videofilmy lokálního filmaře Františka Dědka. Pro výstavu předseda VOR zajistil digitalizaci prvé kroniky školy z Archivu HMP, a napsal avízo před a po akci do zpravodaje PĚTKA. Podkladem diskuse s občany byl návrh TCP na rozvoj areálu http://www.tanecnicentrum.cz/puvodni/Doc/zvahov/Studie_Zvahov.pdf.  

 

O.Velek informoval o stavu participačního procesu o revitalizaci památkové osady Buďánka.  Koordinátorka Pavla Dusíková zaslala do PĚTKY pozvánku na veřejnou diskusi 7.11. 2015 a odkaz na anketní dotazník www.budanka.cpkp.cz, který je postaven na opensource SW  www.survio.com  a nástroj je využitelný i pro ankety radnice např. ve zpravodaji PĚTKA. Kritizoval, že adresa budanka@praha5.cz nefunguje jako transparentní abonentní systém na členy poradní skupiny „Buďánka“ ani z komise pro „památky“.

 

O.Velek  informoval o iniciativě pro participativní rozpočet  http://participativnirozpocet.cz/ (semináři  AGORA na Zbraslavi) - připravuje článek do zpravodaje PĚTKA 11/2015.

 

4/ Informace z Komise IT, Mediální Komise

R.Palovský a O.Kreidl  informovali, že radní Viktor Čahoj za MČ Praha 5 se účastnil 21.10. ustavující schůze spolku www.otevrenamesta.cz  (ktery navazuje  na  iniciativy „rekonstrukce státu“, „starostové pro transparentnost“ apod.).

 

D.Bárta informoval o jeho testování rozklikávacího rozpočtu a že od  31.10. bude aplikace funkční na http://rozpocet.praha5.cz 

 

Členové VOR diskutovali přípravu nového webu radnice (ocenění 20.místo OTEVŘENO v soutěži www.otevrete.cz za zveřejnění náhrad, poradců, jednacích řádů apod.).

 

O.Velek uvedl přehled starých problémů webu ve zprávě předsedy  o činnosti VOR. Doporučil připravit anketu (ne)spokojenosti veřejnosti s webem pomocí dotazníku www.survio.com v PĚTCE 12/2015 a na portálu www.ipetka.cz

 

5/ Otevřená  data a otevřené informace

Tajemník VOR informoval o stavu provádění směrnici ÚMČ pro otevřená data (datové sady)

http://opendata.gov.cz/vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-s-rozsirenou-pusobnosti

 

VOR  a OOR diskutoval podrobně zveřejňování videa, zvuku, hlasování, podkladů, usnesení, stenozáznamu ZMČ P5.  Současné náklady na video (firma Seven Days 35 tis.Kc/jednaní, audio www.economic-service.cz 18 tis.Kč, + Stenozápis (1500 Kč/hod), radnice vlastní starší hlasovací zařízení. OOR a VOR navrhl prověřit nabídku firmy http://www.bitest.cz/her/, zjistit reference z jiných porovnatelných obcí, pozvat zástupce firmy a bezplatným odzkoušením. Členové VOR doporučili systém nejprve vyzkoušet v režimu nájmu a pak případně koupit.

Tajemník VOR a předseda VOR připraví pro V. Čahoje resp. tajemníka a KMČ odborná kritéria pro otevřené výběrové řízení (http://zakazky.praha5.cz jako náhradu současného systému. 

 

Další úkoly pro „garanty“ trvají:

OSOBNÍ STRÁNKY členů samosprávy, poradních orgánů, poradců, expertů  - je nutná formulace zadání „abonentního systému odběru informací z radnice“. Osobní stránky zastupitelů by řešily nejen redakci krácené ale i osobní články, které neotiskuje radniční zpravodaj.

 

KALENDÁŘ akcí na P5 – nadále dochází ke kolizím termínu akcí! VOR ve spolupráci s OOR navrhne pro nový web vhodný SW „rozvrh hodin“ (provázaný pro práci orgánů radnice s abonentním systémem odběru informací).

 

ADRESÁŘ organizací na P5 – pro Den NNO 21.10. na Andělu nebyla řada sdružení radnicí ani oslovena.

 

Úřední deska - nadále problém (bez archivu, mapy, abonentní odběr dle témat, bez inteligentního vyhledávače).

 

Platy/benefity/náhrady (politici, vyšší úředníci, poradci) – O.Velek upozornil na špatný systém evidence hodin zastupitelů v orgánech a nedokonalé zveřejňování výkazů práce (registr zajištuje KMČ a mzdové oddělení.

 

6/ Různé

VOR diskutoval redukci členů VOR na počet 9 místo 11 členů.  RMČ rozhodla o zrušení „poradních hlasů“ v komisích a navýšení počtu členů ze 7 na 9 řádných členů.

 

Termíny dalších jednání VOR jsou 5.11. a 19.11., 3.12. a 17.12. 2015

 

Je možné se přihlásit na Konferenci „Otvírejme radnice“ (Fond Otakara Motejla) – jaro 2016

 

Zapsal: Ing. Ondrej VELEK,  ondrej.velek@praha5.cz ,  M: 604 334424

Ověřil: Pavel Kováč (odd. ICT/OOR ÚMČ), T: 257 000 955, M: 603 942 373, pavel.kovac@praha5.cz

 

Přečteno: 1657x
Publikováno: 05.11.2015, poslední změna: 05.11.2015
Vytisknout