Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

19.VOR_10.9.2015

19. Výbor otevřené radnice (VOR) Komise IT (KIT) a 10.9.2015

Místnost 614, Štefánikova 13, P5  

(16:00-18:30)

Přítomni VOR: Ing. Ondřej Velek (předseda VOR), Ondřej Kreidl, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, PhDr. Jiří Malínský - neusnášeníschopný,

Nepřítomni: Ing. Erika Uchytilová, Tereza Procházková (místopředsedkyně), Bc. Tomáš Mysliveček, Mgr. Petr Koten, Ing. Lubomír Brož, Mirka Havlová (místopředsedkyně),

Přítomni KIT: RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, RNDr Drahomír Bárta, XY? – KIT usnášeníschopná

Hosté: Mgr. Jakub Suchel (předseda MEK), Mgr. Jan Martínek (poradce), Bc. Petra Tesařová, Jana Červenková (tajemnice KIT), Pavel Kováč (tajemník VOR)

(dále bez titulů)

 

16:00-17:00  program KIT (Palovský ) Podrobnosti na webu KIT

schválení 7. Zápisu KIT, 8. Zápis na vědomí, ověřovatel P. Chramosta

1. schválení plánu zasedání na druhé pololetí 2015.
termíny (zpravidla úterý od 17:00) jsou zveřejněny na webu KIT

2. Stanovisko KIT k odkupu PC sestav od společnosti XANADU

Podklady jsou zpřístupněny na intranetu KIT v adresáři AAA dokumentace.

O.Kreidl navrhl provést prověrku nového HW z ohledem na budoucí aplikace úřadu.

O.Velek navrhl několik PC vyčlenit pro „učebny IT“ pro seniory a kiosky a budoucího Infostřediska radnice.

3. Stanovisko KIT k „Ekonomická analýza využívání služeb od spol. Xanadu“.
Návrh projednat na příští KIT.

4. Stanovisko KIT k nabídce software "Proxio" fy Marbes.
Podklady v datovém skladu AAA dokumentace. Nabídka pokrývá nahrazení agend společnosti VERA.

5. Projednání zadání pro rozpracování grafické struktury webu http://www.praha5.cz/
Podklady jsou v datovém skladu KIT - AAA_dokumentace
Prezentace_-_vysledky_souteze_na_grafiku_noveho_webu.ppt
Proběhla diskuse pro další výběrové řízení (zahrnout povinná „pravidla dobrého webu“, reference, jazykové mutace minimálně angličtinu, váhy dalších kritérií než jen cena). Někteří členové doporučovali přihlédnout k bodům z prvé soutěže.

17:00 - 18:30 program VOR (Velek)

6. schválení  programu 18.VOR, schválení ověřovatelů
17.VOR  20.8.2015 byl neusnášeníschopný  a zápis je na http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/

7.  Informace z OOR,  orgánů samosprávy a od veřejnosti
ICT OOR navrhl směrnici pro opendata - předloží RMČ tajemník a bude závazná pro celý úřad. K datovým sadám se budou vyjadřovat také vedoucí příslušných odborů).
VOR by měl pro každou datovou sadu vydat doporučení  pro vybrané sady (17.VOR):

  • PLATY, BENEFITY politiků, vyšších úředníků, poradců - garanti      Velek a Kováč
  • KALENDÁŘ AKCÍ (s podklady      jednání orgánů samosprávy) - garanti Velek a Kováč
  • ÚŘEDNÍ DESKA (včetně archivu) - garanti Bárta, Velek a Kováč
  • SEZNAM ČLENŮ ORGÁNŮ - garanti Procházková, Velek a      Kováč
  • DOKUMENTY ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY- garanti Bárta a Velek a Kováč

Úkol pro garanty analýz trvá a návrhy VOR projedná 24.9.2015.

Grafika pro nový web  (podklady viz úložiště KIT) - VOR má formulovat požadavky pro další výběrová řízení a malé zakázky na další funkcionality pro nový web (např. zlepšení registrů, formuláře dotací, kalendář akcí, adresáře – abonentní systém, aj.).

VOR požádal  od OOR seznam starých webů (domén, případně subdomén), analýzu jejich funkcí, zajistit k webům přístupy, nadefinovat redakční a technickou správu.

VOR ve spolupráci s KIT a MEK a odborem OR připraví návrhy několik klíčových Evidenčních tabulek dat a také VZOREK funkcionalit webu (kalendář, registry grantů/dotací, registr petic, registr žádostí dle zákona 106/99)

D.Bárta požádal OOR o datovou a procesní analýzu  k tématu podklady, pozvánky, program jednaní zastupitelstva.

O. Kreidl doporučil začít od procesu úřadu a pak definovat web otevřených dat.

P.Kováč s R.Palovským informovali o testování opensource freeware (kancelářský Libreoffice a mailový klient ThunderBird do nových PC, dva virtuální servery).

Diskuse: 

Převedení služeb zrušeného INFOCENTRA „inhouse“ – O.Velek presentoval dopis seniorů 1.9. starostovi za zachování služeb. VOR by měl podpořit integraci INFOCENTER a zlevnění při zachování služeb (využití místností u vrátnic radnice, kombinace INFO a malé galerie, otevření prostor pro komunitní klub pro školení seniorů v zavřeném podnikatelském centru, doškolení pracovníků vrátnic a info služeb, využití volného staršího HW pro vybavení aj).

Příprava e-tržiště aukcí – řeší ÚMČ (připravuje se nová směrnice) legislativci pak nutné školení pracovníků
nákup nových PC (ve stádiu schvalování?)

nákup  vhodného přenosného data projektoru pro jednání v místnosti 611 a jiné akce radnice (projektor používají také výběrové komise)

nedoporučené zabezpečení PC kartou (návrh Abrahám odd. bezpečnosti)

digitalizace dokumentů ÚMČ P5 (formulován částečně projektový záměr spisové služby)

8. Schválení přistoupení k memorandu http://www.paktparticipace.cz/
O.Velek informoval o procesech na P5 (Na Pláni, Buďánka – VOR doporučil Klubům prostudovat a podpořit  memorandum. Upravené memorandum a důvodová zpráva bude prezentována  krátce na 6.ZMC 18.9.

9. +10. Informace o iniciativě  http://www.otevrenamesta.cz/
Spolek prosazuje, aby software, fotografie, dokumenty data a jiná díla zakoupená nebo vytvořená za veřejné prostředky byla volně dostupná jako svobodné kulturní dílo (http://freedomdefined.org/Definition/Cs) s možností opakovaného užití i komerčním sektorem. Překryv a synergie s http://opendata.gov.cz, www.starostoveprotransparentnost.cz, http://www.transparency.cz/pakt-protikorupcni-akademicky-klub-transparentnosti/, www.otevrete.cz, www.motejl.czhttp://www.pvvs.cz/, atd.

11. Informace k nominaci radnice na cenu OTEVRENO
O.Velek informoval , že každý občan do 13.9. na http://oz.otevrenaspolecnost.cz/může hlasovat v kategoriích transparence, participace, plurality a otevřených dat. Radnice P5 byla za prvá drobná zlepšení občany nominována na cenu OTEVŘENO! Výsledky hlavní soutěže budou zveřejněny 29.9. Na portálu www.otevrete.cz jsou i příklady využívání formátu otevřených dat ministerstvy a veřejnou správou.

12. Různé - termíny  akcí a VOR
14.9. konference k participaci v SENÁTU - registrace do 13.9. na www.paktparticipace.cz

17.-18.9. konference Whistle Blowing v sále ZHMP, Mariánské nám. P1 - program a registrace na http://konference.bezkorupce.cz/?lang=cs

23.9. VŠE  konference  Web  architektura

24.9. VOR (analýza omezeni otevřených dat, nový web, aj.)

8.10. od 16:00 výjezdní zasedání VOR - testování participace (diskuse k rozvoji školy Pod Žvahovem 463 u příležitosti oslav 60 let založení školy)

Přečteno: 1920x
Publikováno: 23.09.2015, poslední změna: 24.11.2015
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout