Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17.VOR_6.8.2015

17. Výbor pro otevřenou radnici (VOR) 6.8. 2015
 místnosti 330 ÚMČ, Nám 14. Října 4, P5
 od 17:00 do 18:30

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda VOR), Ondřej Kreidl, PhDr. Jiří Malínský,

Nepřítomni (omluveni): Ing. Erika Uchytilová Mirka Havlová (místopředsedkyně), Tereza Procházková, RNDr. Radomír Palovský, RNDr. Drahomír Bárta, Bc. Tomáš Mysliveček, Mgr. Petr Koten, Ing. Lubomír Brož

(VOR neusnášeníschopný)

Hosté: Viktor Čahoj . petr Hnyk, BVc. Jan Martínek , Ing. Hana Dušková

Tajemník VOR: Pavel Kováč (OOR, odd. ICT), T: 257 000 955
 (dále bez titulů)

1/ schválení programu VOR,  ověřovatelů zápisu VOR
Tajemník VOR zajistil pro nové členy plný přístup do intranetu a mailové pošty, dále nechal opravit rozesílač VOR.

2/ informace z OOR, diskuse zlepšení funkcionalit nového webu www.praha5.cz
Tajemník VOR informoval o krocích ke zlepšení ICT infrastruktury úřadu (např. video, zvuk, steno, hlasování, interpelace, osobní stránky, podávání pozměňujících návrhů, vybavenost sálu).  VOR bude paralelně připravovat návrh funkcionalit portálu www.praha5.cz v obou oblastech:
OTEVŘENÉ INFORMACE - všechna zveřejnitelná i nepovinná data radnice
OTEVŘENÁ DATA – část strojově čitelných dat dle http://OPENDATA.GOV.CZ

VOR si zatím pro nový web modelově vybral k prvé analýze datové sady otevřených dat:
PLATY, BENEFITY  politiků, vyšších úředníků, poradců  - garanti analýzy Velek a Kováč
KALENDÁŘ AKCÍ (s podklady jednání orgánů samosprávy) - garanti Velek a Kováč
ÚŘEDNÍ DESKA (včetně archivu) - garanti analýzy Bárta, Velek a Kováč
SEZNAM ČLENŮ ORGÁNŮ  - garanti analýzy Procházková, Velek a Kováč
DOKUMENTY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY- garanti analýzy Bárta a Velek a Kováč
Úkoly trvají …

3/ Diskuse zlepšení Jednacích řádů samosprávy P5 a organizačních řádů úřadu P5
Současné Jednací řády  samosprávy P5 jsou uveřejněny na http://www.praha5.cz/cs/sekce/jednaci-rady/ . Petr Hnyk prodiskutoval na VOR svůj návrh změn (příloze zápisu 15. VOR) a předá ho na právní oddělení KMČ ÚMČ.

4/ Informace o iniciativách Transparence/Participace/Plurality
O. Velek informoval o argumentech pro nominaci radnice (od H. Duškové) na cenu OTEVŘENO za činy od září 2014 do září 2015. Nová radnice i díky VOR poprvé zveřejnila jednací řády, zveřejnila nedokonalý prototyp registru tzv. náhrad, Rada schválila podporu participace/facilitace (Buďánka, Na Pláni), OOR  jedna o SW pro otevřené smlouvy, pro dynamický rozpočet, elektronickém tržišti e-Aukce atd.

Předseda a tajemník VOR znovu osloví předsedy všech zastupitelských Klubů, by se radnice zapojila do iniciativy  http://www.paktparticipace.cz/, a 6. ZMČ 8.9.2015 schválilo tzv. Pakt Participace.

O. Velek (pro budoucí otevřenou datovou sadu ČESTNÍ OBČANÉ provizorně zveřejnil pravidla udělování „Záslužné medaile MČP5“ a seznam všech oceněných – viz  http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210981-zasluzna-medaile-mcp5-ocenene-osoby-od-2008.

Po dohodě O.Velka s archivářkou HMP probíhá digitalizace kronik  školy Pod Žvahovem, která letos oslaví 60 let.

5/ Různé

další jednání:

20.8 VOR - schválení "Pololetní zprávy VOR o činnosti" 11/2014 - 6/2015, schválení Paktu Participace, schválení jednacích řádů ZMČ  pro 6.ZMČ 8.9.2015, zakázka na web).

8.9. ZMČ P5

 10.9. VOR

17.–18.9. (9:00 sál HMP, Mariánské nám 2, P1) – konference "whistelblowing" http://konference.bezkorupce.cz/?lang=cs – zdarma nutná  registrace.

 24.9. VOR

Přečteno: 1840x
Publikováno: 20.08.2015, poslední změna: 20.10.2015
Autor: Odbor otevřená radnice
Vytisknout