Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

9.VOR 2.4.2015_priloha_Evidencni_tabulka_Aktivit

 

9. Výbor Otevřené radnice (VOR) ZMČ P5  2.4.2015

(od 17:00 do 18:30), místnost 330, ÚMČ, Nám. 14. Října 4, P5

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), Mirka Havlová (místopředsedkyně), RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, Mgr. Petr Koten, Ing. Erika Uchytilová, Jan Slavík, Bc. Tomáš Mysliveček

Nepřítomni: Mgr. Jakub Suchel (místopředseda) Mgr. Lubomír Brož, Ondřej Hoch, Ing. Tomáš Valenta

Přizvaní / Hosté: Ing. Sigmundová

Tajemnice VOR: Lenka Vlastníková OOR (lenka.vlastnikova@praha5.cz, 257 000 453, 604291479)

(dále bez titulů)

 

1/ Schválení programu, kontrola minulého zápisu (schválení 2 ověřovatelů zápisu)

Ověřený zápis 8. VOR je na http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/210719-8vor-1732015-tabulka-aktivit
Za ověřovatele 9. zápisu VOR byly zvoleny: M. Havlová, E. Uchytilová  (7/0/0)

 2/ kontrola úkolů VOR

 • Každý      člen VOR by měl uložit do skladu souborů VOR na Intranetu cca 1000 znaků svého      osobního profilu se souhlasem zveřejnění profilu na webu VOR.
 • Členové VOR zašlou všem členům VOR připomínky k webu www.praha5.cz.
 • O. Velek za  VOR předá RMČ doporučení, aby se radnice P5 připojila k iniciativě „Otevřených smluv“ - SPLNĚNO
       O. Velek zveřejní na  webových stránkách VOR v sekci DOKUMENTY platné Jednací řády ZMČ,      Výborů a Komisí řádu – SPLNĚNO
 • O.Velek      zveřejní na stránce VOR v sekci DOKUMENTY návrh koncepce rozvoje IT (z roku 2011). (https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/komise-informacni-technologie/INFO-KONCEPCE_KVADOS-2011
 • O.      Velek připraví pro bod „informace z výborů“ na 4. ZMČ 16.4. informaci o Rámcovém plánu AKTIVIT VOR na rok 2015.
 • Členové VOR provedou z hlediska  Transparence, Participace a Plurality analýzu jednacích řádů Komisí, Výborů a Zastupitelstva, a Organizačního řádu Úřadu.
 • VOR projedná úkoly a navrhne změny  na předpokládaný  termín zářijového ZMČ P5).

Nesplněné úkoly VOR trvají.

 3/ Diskuse funkcionalit portálu www.praha5.cz

O. Velek informoval, že pro Kontrolní výbor s P. Chramostou provádějí (podle plánu činnosti KV) analýzy aktuálnosti vybraných webových stránek samosprávy www.praha5.cz.

Dosud nejsou zveřejňovány (podle usneseni 1. ZMČ) benefity zastupitelů (platy, odměny, refundace).

Občané žádají podklady a výstupy ZMČ (stenozáznamy hlasování, videa).

Občané a zastupitelé si stěžovali na nefungující službu „Horké linky radnice 800 800 005“, která je v testovacím provozu.

 

R. Palovský (předseda komise informatiky - KIT) informoval, že již dohodl s radním V. Čahojem některá zlepšení funkcionalit hlavního webu radnice: 

 1. Rozklikávací rozpočet (podle modelu z Nového města na Moravě, www.rozpocet.nmnm.cz)
 2. Zveřejňování smluv (ve spolupráci s projektem „Otevřené smlouvy“  viz www.praha5.cz/cs/priloha/10103)
 3. Elektronické aukce pro malé zakázky
 4. Nový WEB www.praha5.cz (založený na Open source od cca 3.Q.2015)
 5. Příprava Strategie ICT pro radnici P5 (v souladu se Statutem KIT)
 6. Zlepšení Intranetu

 Proběhla diskuse k prioritám KIT. Zlepšení budou diskutovány na další KIT a VOR. Rada představí „Programové prohlášení RMČ 2015-2018“ na 4. ZMČ 16.4.2015. Minulá prohlášení RMČ 2006 viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/programove-prohlaseni/.

 

4/ Diskuse stavu Aktivit VOR na rok 2015 (garanti, indikátory, výstupy)
VOR diskutoval aktualizovanou tabulku AKTIVIT s aktuálními GARANTY zveřejněnou na http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015.

O.Velek představil návrh „Evidenční karty AKTIVIT“ (v příloze), aby garanti jednotlivých AKTIVIT mohli krátce popsat problém a návrh řešení pro usnesení VOR (zadání malé zakázky, nastavení lepšího procesu uvnitř radnice apod.).

 4/ Různé

Pro změny termínů zastupitelstva členové VOR přijali změnu termínů jednání VOR:

23.4.,

14.5., 28.5., 

4.6. a 18.6.  - viz web VOR

 

Nejbližší jednání Komise mediální bude 10.4., komise IT bude 14.4.

 

Zapsal: O. Velek (předseda VOR), L. Vlastníková (tajemnice VOR)

Ověřili: M. Havlová (místopředsedkyně VOR), E. Uchytilová

 

Přílohy – odkazy:

 Nové interpelace zastupitelů s tématem „otevřené radnice“:

http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/433  (transparence náhrad neuvolněných předsedů výborů)
http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/436 (poměr zástupců opozice/koalice v poradních orgánech samosprávy)
http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/437 (celkové fungovaní VOR)

Interní presentace (M. Wojcíková KST) ve skladu souborů VOR https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/vybor-otevrena-radnice/DOKUMENTY

  

(návrh) Evidenční list Aktivit VOR

PROGRAM

TRANSPARENCE (T), PARTICIPACE (P), PLURALITA (M - media)

 

Název a číslo AKTIVITY:   např. T1, T2

 

GARANTI AKTIVITY:

 

Analýza PROBLÉMU (cca   2000 znaků):

 

NÁVRH   ZLEPŠENÍ (cca 3000 znaků)

SMART indikátory, návrh zadání zakázky apod.

 

Výsledky konzultací s KIT, MEK, OOR apod.

 

NÁVRH   USNESENÍ pro RMČ/ZMČ:

 

KONTROLA realizace   AKTIVITY

(na ÚMČ OOR, dalších odborech, konzultace s veřejností)

 

Příklady dat pro jednání KV 13.4., a pro 10. VOR 23.4.):

 

Podklad pro zlepšení registru PETIC (vzorek 2010-2014),
Podklad pro zlepšení registru GRANTY 2014,
Podklad pro zlepšení registru INFORMACÍ poskytovaných a zveřejňovvaných dle zákona 106/99 (vzorek 2010-2014),

Podklad pro zlepšení PLURALITY V MEDIÍCH (vzorek presentace zastupitelů a Klubů ve zpravodaji PĚTKA 2013-2014, a 2015)
Podklad pro zlepšení PLURALITY V PORADNÍCH ORGÁNECH (zastoupeni zastupitelů v poradních orgánech samosprávy - vzorek 11/2014-3/2015)

Podklad pro zlepšení registru STÍŽNOSTÍ na práci Úřadu (vzorek stížností 2014),

 

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZMČ P5

 http://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/2275  

 

3. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5 dne 19. 03. 2015

konané dne 19. 03. 2015  jako číslo usnesení 3/29/2015

Předkladatel: Čahoj Viktor, člen rady MČ P5

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5

I.

Schvaluje

1. 

Jednací   řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 5 uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení ve   znění s úpravou v čl. 1 bod 3:

"Místopředsedy   výborů volí členové výboru na zasedání výborů".

čl. 3 bod   3 se vypouští

(ZMČ neschválilo navržený bod o pravidlech hlasování per rollam, nevyřešeny lhůty zasílání pozvánek, a dokumentů, zveřejňování zápisů, role expertů, širší povinnosti tajemníků výborů…).

 

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ

 

http://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/usneseni-rady-217/1461-50-zasedani-rady-2012-12-12/16371

 

50. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 12.12.2012  jako řádné  číslo usnesení 50/1902/2012

Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Aktualizace Jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 5

Rada městské části Praha 5

I.

Schvaluje

1.

aktualizaci Jednacího   řádu komisí Rady MČ Praha 5 v čl. 3 bod 6., dle přiložené přílohy

 

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA

 

http://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/usneseni-zastupitelstva-404/557-1-zasedani-zastupitelstva-2010-11-18/7374

 

1. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.11.2010  jako řádné číslo usnesení 1/3/2010

Předkladatel: Zapletal Vojtěch, zastupitel MČ Praha 5

Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva MČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I.

Schvaluje

1.

Jednací   řád Zastupitelstva MČ P5

Usnesení bylo schváleno 44 hlasy

 

Přečteno: 2205x
Publikováno: 05.04.2015, poslední změna: 09.04.2015
Vytisknout