Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

8.VOR_17.3.2015_aktualizovana_tabulka_aktivit

8. Výbor Otevřené radnice (VOR) ZMČ Praha 5

17.3.2015 (od 17:00 do 18:30)

místnost 330, ÚMČ Nám. 14. Října 4, P5

 

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), RNDr. Radomír Palovský, Ondřej Kreidl, Mgr. Petr Koten, Ing. Erika Uchytilová

 

Nepřítomni: Mgr. Jakub Suchel (místopředseda), Mirka Havlová (místopředsedkyně), Mgr. Lubomír Brož, Ondřej Hoch, Jan Slavík, Bc. Tomáš Mysliveček, Ing. Tomáš Valenta

 

Hosté: Mgr. Marie Wojciková, Mgr. Šárka Mlátilíková (odbor kanceláře starosty), Petr Bárta (komise IT),

 

Tajemnice VOR: Ing. Božena Trčková, Dis

(dále bez titulů)

 

Přítomno 5 členů - výbor neusnášeníschopný  - proběhla diskuse podle avizovaného návrhu programu

 

1/ Schválení programu, kontrola minulého zápisu, kontrola úkolů

Ověřený zápis  7. VOR je na

http://www.praha5.cz/cs/dokument/zapisy-vor-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/210691-7vor-532015-priloha-analyzy-registru-webu-p5

 

Kontrola úkolů - úkoly trvají

Členové VOR pošlou 1000 znaků svého představeni na webu VOR

Členové VOR zašlou členům VOR připomínky k webů www.praha5.cz

O.Velek za VOR připraví do programu 3. resp. 4. ZMČ zprávu o činnosti VOR

O.Velek za  VOR předá doporučení na ZMČ, aby se radnice P5 připojila k iniciativě „Otevřených smluv“

O. Velek zveřejní Jednací řády ZMČ, Výborů a Komisí na webových stránkách VOR

 

2/  Diskuse funkcionalit portálu www.praha5.cz

Marie Wojciková a Mgr. Šárka Mlátilíková (odbor kanceláře starosty) představily svou analýzu funkcionalit webu radnice. Presentace je zveřejněna pro zastupitele a experty na intranetu https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/vybor-otevrena-radnice/DOKUMENTY

Proběhla diskuse.

VOR projedná připomínky k webům radnice na dalším jednání VOR

 

3/ Aktivity VOR na rok 2015

O. Velek představil další kompilace datových souborů pro budoucí portál (petice, 106/99, adresáře NNO, příspěvky zastupitelů do Pětky 2014 a 2015.

 

Aktualizovaná tabulka Aktivit VOR převede  VOR  (Jan Slavík) na otevřený editovatelny soubor pod systémem www.redmine.org nebo https://trello.com/

 

Tabulka AKTIVIT je prozatím zveřejněna na http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015

 

Proběhla diskuse o chybějících aktivitách, garantech aktivit, indikátorech aktivit a o problémech řešení.

ÚKOL pro garanty VOR: popsat pro danou Aktivitu problém a návrhnout řešení.

 

4/ Podpora účasti radnice P5 v projektu zveřejňování smluv

O.Velek  poskytl  mailem podklady o projektu – viz www.praha5.cz/cs/priloha/10103 Proběhla diskuse.

ÚKOL trvá: Předseda VOR informovuje RMČ a ZMČ o doporučeních VOR k podpoře projektu „otevřených smluv“.

 

5/ Diskuse k „transparenci/participaci/pluralitě“ v nových jednacích řádech komisí/výborů/zastupitelstva a pravidlech úřadu (organizačním řádu, nařízeních tajemníka ÚMČ)
O.Velek informoval, že KST (Mgr. Lapáček) v současné době provádí revizi organizačního řádu úřadu a úpravy jednacího řádu výborů. Připomněl některé problémy s „otevřeností“ v jednacích řádech komisí, a zastupitelstva (jednací řády nejsou roky veřejné, obsahuji řadu nedostatků z hlediska transparence, participace a plurality.

Úkol: předseda VOR zveřejní aktuální platné jednací řády na stránce VOR.

Úkol členům VOR: analyzovat Organizační řád Úřadu (platný je na INTRANETU), a jednací řády Komisí, Výborů a Zastupitelstva z hlediska Transparence, Participace a Plurality

ÚKOL: předseda VOR připraví pro diskusi VOR 2.4. „Návrh usnesení ZMČ, že pověřuje VOR připravit (ve spolupráci s právníky úřadu) k diskusi komplexní revizi jednacích řádů samosprávy a pravidel úřadu  (T:31.6.2015)“

 

6/ Různé
O. Velek informoval o možnosti účasti na konferenci VŠE o transparenci 21.3. (více na www.motejl.cz a že tajemnice KIT Jana Červenková (731437048) zpřístupnila na INTRANETU KIT dokument „Serverová infrastruktura – Dator3“

 

O .Velek  zpřístupnil na INTRANET „návrh koncepce rozvoje IT z roku 2011 https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/komise-informacni-technologie/INFO-KONCEPCE_KVADOS-2011

O. Velek informoval, že Rada rozhodla (na žádost KST) změnit tajemnice VOR - novou tajemnicí má být od 19.3. paní Lenka Vlastníková OOR (lenka.vlastnikova@praha5.cz 25700 453).

 

Další 9. VOR  bude podle planu 2.4.2015 od 17:00  místnost K 330 (místo bude upřesněno).

 Zapsala: 18.3. -  B. Trčková

 Ověřil: O.Velek,

  

Přílohy – odkazy

 Akzualizovaná statická pracovní tabulka Aktivit VOR na rok 2015 http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210675-pracovni-tabulka-aktivit-vor-na-2015

 

Přečteno: 4140x
Publikováno: 26.03.2015, poslední změna: 02.04.2015
Vytisknout