Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

6.VOR_19.2.2015_REGISTR_SMLUV_statut_aktivity_VOR

6. Výbor Otevřené radnice (VOR) ZMČ Praha 5

19.2.2015 (od 16:30 do 19:00)

místnost 330, UMČ Nám. 14. Října 4, P5

Přítomni: Ing. Ondřej Velek (předseda), Mirka Havlová (místopředsedkyně), Ondřej Kreidl, Ing. Erika Uchytilová, Jan Slavík, Mgr. Petr Koten, Mgr. Lubomír Brož, Bc. Tomáš Mysliveček, později  RNDr. Radomír Palovský,

Nepřítomni: Mgr. Jakub Suchel (místopředseda), Ondřej Hoch, Ing. Tomáš Valenta

Hosté: PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec, Martin Slabý, Jan Trojánek, Mgr. Lukáš Budín, Antonín Homola a Bc. Karolína Preislerová (odd. „občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních vztahů“ pod novým odborem „otevřená radnice“

Tajemnice VOR: Ing. Božena Trčková, Dis   

 (dále bez titulů)

 

0/ Předjednání návrhu statutu VOR v otevřené pracovní skupině 

Pracovní skupinka VOR pro Statut (Velek, Uchytilová, Mysliveček, Havlová, Kreidl, Brož) se sešla od 16:30, porovnala návrh statutu VOR s již schválenými statuty MEK a KIT a po diskusi úprav schválila návrh Statutu VOR (viz 3.bod jednání 6.VOR). 

 1/ Schválení 5. zápisu VOR, programu 6. VOR a ověřovatelů zápisu 6. VOR

VOR schválil zápis 5. VOR, program 6. VOR, a  ověřovatelky 6. zápisu VOR (E.Uchytilová a M.Havlová) -  (8/0/0)

Kontrola úkolů pro členy VOR  - úkoly trvají.

ÚKOL: návrhy zlepšení webu radnice a Intranetu zašlou členové VOR tajemnici a předsedovi co nejdříve.

ÚKOL: členové VOR zašlou cca 1000 znaků tematického CV pro web VOR tajemnici VOR co nejdříve.

 (Příchod R. Palovský - přítomno 9 členů VOR)

 2/ Presentace iniciativy pro zveřejňování smluv samospráv

PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec (Ekonom a informatik absolvent FSV UK a FJFI ČVUT, pracovník Institutu UK a spolupracovník OŽIVENÍ, poradce na MF ČR a MMR ČR www.zindex.cz  a) představil členům VOR benefity z účasti radnice P5 v iniciativě pro otevřené smlouvy www.starostoveprotransparentnost.cz. Zakládajícími členy iniciativy jsou zatím P6, P7, Brno Střed, Ústí/Labem a další obce jsou v jednání. Poplatek vstupu radnice do iniciativy je cca 2 Kč/obyvatele. Investiční náklady systému jsou do 1 MKč, provozní náklady jsou cca 50 tis./měsíc (podrobnosti v návrhu projektu). Po uzavření smluv a získání prostředků pro start iniciativy, odhaduje Dr. Skuhrovec dodaní funkčního systému do cca 6 měsíců. Data o smlouvách jsou kompatibilní se současným vládním systémem evidence smluv (https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/popis.html ).  Data  iniciativy jsou kompatibilní s budoucím poviným systémem a tlak iniciativy může ovlivnit návrh zákona. Iniciativa má ambici v budoucnosti vypracovat pro obce i další produkty (IS intranet).

 Proběhla diskuse zejména k omezení rizika duplicity, nekompatibility a plýtvání veřejnými financemi, pokud by již do 1-2 let fungoval v současnosti připravovaný zákon MF ČR.

 Usnesení: VOR podporuje smysl iniciativy www.starostoveprotransparentnost.cz a žádá Radu MČ, aby se seznámila s iniciativou a sdělila, zda se MČ Prahy 5 stane zakládajícím členem iniciativy.  (8/0/0)

 Úkol:  Skuhrovec/Franková/Velek pošlou členům VOR návrh stanov iniciativy (link v příloze).

Úkol: Velek pošle členům VOR presentaci a technickou informaci o registru smluv a bude informovat členy RMČ.

 

3/ Informace z pracovní skupiny a schválení  Statutu VOR

Členové VOR schválili návrh statutu VOR na schůzce pracovní skupiny  (6/0/0).  

ÚKOL: Velek předá schválený statut VOR na úřad a zveřejní na webu VOR.    

 

 4/ Diskuse aktivit VOR na rok 2015 

O.Velek představil návrh rozdělení práce v roce 2015 do cca 30 AKTIVIT VOR. Vyzval, aby se členové VOR, dále členové komise informatiky, mediální komise, kontrolního výboru, úředníci i občané přihlásili jako pomocníci aktivit. Doporučil garantům pro každou aktivitu specifikovat tzv. SMART indikátory, popsat výstupy doporučení, a navrhnout termín presentace aktivity na VOR.

J. Slavík slíbil umístit tabulku AKTIVIT na web google.doc pro sdílení aktuálního stavu garantů, indikátorů a termínů.  

ÚKOL: Členové VOR zapíší na googledoc informaci, v kterých aktivitách jsou ochotni být „garanti aktivit“ a spolupracovat (s kým, v jakých termínech a s jakými výstupy aktivit).  Termín: ideálně do 3.3.   (další 7. VOR  bude  5.3.).

 

5/ Různé

R. Palovský informoval, že plán práce komise IT je zveřejněn na http://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/zapisy-kit-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/2389-2-zasedani-komise-2015-01-22/25119  (viz také příloha)  

 O.Velek upozornil, že také Kontrolní výbor má v pololetním plánu aktivity, která souvisí  s aktivitami VOR (kontrola petic, kontrola aktuálnosti vybraných stránek  webu, kontrola intranetu – garanti Velek a Chramosta).

 K. Preislerová (odbor Občanská společnost, odbor otevřená radnice) požádala členy VOR o kontakty na spolky a podnikatele P5.  M. Havlová a O.Velek informovali členy VOR, že již kompilují seznamy některých spolků (z registrů ARES, z odborů školství, sportu, sociálního odboru, a ze žádostí o granty).

 O. Velek informoval, že do května funguje pro VOR studentka VOŠIS na odborné praxi.

 O. Velek připomenul členům VOR bezplatný seminář "OTEVŘENÁ DATA" v sobotu 21.2. od 16:30 – viz http://www.otevrenadata.cz/

 

Příští jednání VOR bude 5.3.2015 od 17:00 v místnosti 330 UMČ, Nám. 14. Října 4, P5

 

Zapsala: 20.2.2015 -  B. Trčková

Ověřili:  O.Velek, E. Uchytilová, M. Havlová

 

Odkazy  - přílohy:

Schváleny Statut VOR (viz hlavni strana webu VOR http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice  

SKLAD souborů VOR na intranetu https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/vybor-otevrena-radnice

Iniciativa OTEVŘENÉ SMLOUVY www.starostoveprotransparentnost.cz  stanovy

https://docs.google.com/document/d/1WKuVzNZnNDQIIZTrKy4rSpgfezR-Lodxl-mHjH0ejmw/edit

http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=zindex_tym

Presentace a technické parametry projektu viz web VOR  -  DOKUMENTY)

http://www.otevrenadata.cz/

http://www.dobraradnice.cz/

www.PAKTparticipace.cz PArticipace Komunikace Transparentnost 

 

Návrh AKTIVIT VOR na rok na 2015 (tabulka viz web VOR – DOKUMENTY, Jan Slavík umístí tabulku AKTIVIT na googledoc)

 Návrh článku o VOR ve zpravodaji PĚTKA  3/2015 

(Velek, Palovský, Čahoj, Bárta, Bauer) - viz web VOR – DOKUMENTY

 

Plán činnosti KIT na první půlrok roku 2015

Leden-únor
Inventura aplikací na serverech MČ P5. Vytížení serverů.
Inventura HW a SW nainstalovaného na úřednických počítačích - využití - výstupy.
Výstup finálních dokumentů z úřadu v PDF.
Únor - březen
Stav řešení informatiky na ostatních městských částech
Open-source řešení městských úřadů v ČR.
Podpora technického řešení výběrového řízení pro konsolidaci webů MČ P5.
Duben - květen
Návrh koncepce intranetu.
Červen
Optimalizace využití serverů

 

 

Přečteno: 3011x
Publikováno: 22.02.2015, poslední změna: 26.02.2015
Vytisknout