Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor otevřená radnice šipka doprava Zápisy VOR ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

1_VOR_zapis_27_11_2014_priloha_4Koalice_Pluralita-Petky

1.Výbor ZMČ P5 „Otevřená  radnice“ (VOR)

27.11.2014

(od 16:00 do 18:00) 

Místnost 330, ÚMČ Praha 5,  Nám. 14. Října 4, P5

 

Přítomni Pavel Chramosta, Ondřej Kreidl, Mgr. Petr Koten, Bc. Tomáš Mysliveček, Ing. Erika Uchytilová, Ing. Ondřej Velek

Nepřítomni: Lubomír Brož, Mgr. RNDr. Radomír Palovský, Mgr. Naděžda Priečanská, Mgr. Jakub Suchel,Bc Tatiana Konrádová,

Hosté: Viktor Čahoj, Mirka Havlová, Martin Slabý

 

1/ představení členů výboru Otevřená radnice  

Proběhlo představení přítomných – kontakty (privatní mail a mobil) v presenční listině

Úkol: členové zašlou cca 1000 znaků tematického CV (pro web VOR) tajemnici/předsedovi VOR co nejdříve.

 

2/ Schválení programu VOR

 

3/ Diskuse STATUTU VOR

Výbor navazuje na práci mandát komise pro transparenci a otevřenou správu (KTOVS) 2012-2014 a má rozšířený mandát o „legislativu ÚMČ“ tj. jednací řády a příkazy Úřadu z hlediska transparence, participace a plurality, kvality služeb úřadu.

Radní Viktor Čahoj pro diskusi poskytl své schéma „otevřené radnice“.

Návrh Statutu VOR k diskusi:

 

Výbor pro otevřenou radnici (VOR) je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva MČ Praha 5 pro zlepšování služeb a funkcionalit informačních systémů úřadu MČ a samosprávy MČ Prahy 5 (radnice).

V rámci své činnosti VOR zejména:

a) Předkládá ZMČ ale také  RMČ Praha 5 návrhy zlepšování služeb portálu www.praha5.cz, zejména rámcový plán malých zakázek (včetně návrhů finančního zabezpečení) pro zlepšování komunikace radnice s veřejností, transparenci rozhodovacích procesů na radnici, zlepšení účasti veřejnosti v procesech radnice a presentace spolků z Prahy 5 v mediích radnice Prahy 5.

b) Vyjadřuje se k novým investičním projektům, zakázkám a studiím, které ovlivňují srozumitelnost a aktuálnost informací z radnice. Zejména kontroluje transparenci dokumentů a procesů, participaci uživatelů dat v procesech, a pluralitu názorů a anket uživatelů dat.

c) Spolupracuje s poradními komisemi RMČ, výbory ZMČ a externími odborníky na rozvoji informačních systémů radnice MČ Praha 5.

d) Zveřejňuje zápisy, pracovní dokumenty a pololetní zprávy o činnosti výboru.

e) Organizuje odborné akce pro veřejnost.

 

ÚKOL: členové VOR zašlou návrhy upřesnění STATUTU VOR tajemnici/předsedovi  pro další jednání VOR.

 

4/ Diskuse Dobré praxe „otevřené radnice“ (transparence/participace/plurality)

Proběhla diskuse o části programového prohlášení Koalice a doporučeními poslední KTOVS na „malé/rychlé zakázky“. Členové VOR byli informováni o pravidlech pro rovnější presentaci názorů v Pětce a www.ipetka.cz. Proběhla diskuse o prostupnosti funkcionalit Intranetu (skladu dat) apod. Výbor prodiskutuje návrhy zlepšení funkcionalit na dalších schůzích.

ÚKOL: další návrhy zlepšení Intranetu/webu zašlou členové VOR tajemnici/předsedovi pro další schůze VOR.

 

5/ Diskuse akcí pro zastupitele a pro veřejnost

VOR identifikoval poptávku zastupitelů po školení v IT systémech radnic (MYSIS, GINIS, rozvrh hodin, kalendář jednání a rezervace místností, skladu dat na Intranetu apod.).

VOR identifikoval poptávku zastupitelů i veřejnosti a bude garantovat diskuse s externími experty o „dobré praxi otevřených radnic“ (otevřených datech).

 

6/ Různé

Další VOR 11.12.2014 od 17:00  

 

Zapsala: Ing. Božena Trčková

Ověřil: Ing. Ondřej Velek

 

Přílohy – odkazy:

 

1/ funkcionality portálů viz zápisy KTOVS - http://www.praha5.cz/cs/sekce/zapisy-ktovs/

Více také na  http://www.otevrenadata.cz/

 

3/ Kapitola „otevřená radnice“ z Koaliční smlouvy TOP09, SZ, ČSSD a KDU-ČSL listopad 2014  (plný text koaliční smlouvy na

http://praha5.zeleni.cz/wp-content/uploads/Koalicni_smlouva_2014-2018.pdf )

 

Otevřená radnice - tvořená jako otevřená informační infrastruktura

 

a) Internetové stránky městské části: zasadíme se o úpravu internetových stránek městské části, aby každý občan získal požadovanou informaci rychle, kvalitně, přehledně a úplně. Veřejnost bude mít k dispozici fungující internetovou úřední desku s dostupným archivem.

 

b) Zavedeme průhledný způsob zadávání veřejných zakázek, tak aby občané a firmy měli co nejméně důvodů pochybovat o čistotě vydávání veřejných prostředků. Nástrojem k tomuto cíli je zveřejňování všech zakázek, sledování jejich řešení zakončené uzavřenou smlouvou.

 

c) Do rozhodování o strategických projektech a záměrech městské části zapojíme občanské iniciativy prostřednictvím pracovních komisí rady a veřejných diskusí nebo místního referenda, budeme využívat průzkumy veřejného mínění před učiněním zásadních koncepčních rozhodnutí.

 

d) Prostřednictvím internetového portálu budou mít občané možnost kontroly nakládaní s rozpočtem městské části a pohybu financi na straně příjmu a výdajů formou tzv. rozklikávacího rozpočtu.

 

e) Zavedeme veřejně přístupný registr stížností na činnost úřadu a žádostí občanů a budeme důsledně dbát na jejich projednávání v zákonné lhůtě.

 

f) Zprovozníme veřejně přístupný registr smluv.

 

g) Budeme otevření vůči sdělovacím prostředkům.

 

h) Radniční periodika budou otevřena opozici a nebudou sloužit k jednostranné propagaci vládnoucí koalice.

 

i) Oproti současné praxi otevřeme jednání orgánů zastupitelstva veřejnosti.

 

j) Otevřeme komise MČ nominantům (odborníkům) stran.

 

k) Kompletní záznamy a podklady k jednání rady zastupitelstva, výborů a komisí, včetně archivů, budou zveřejněny na webu městské části.

 

3/ Návrh spolupráce na tvorbě zpravodaje Pětka pro Vás a www.ipetka.cz - viz neveřejná důvodová zpráva k usnesení Rady MČ Praha 5 23/650/2014 z 22.4.2014. a doporučení KTOVS

http://www.praha5.cz/cs/zasedani-dokument/usneseni-a-zapisy-komise-pro-transparentni-a-otevrenou-spravu/2180-3-zasedani-komise-2014-05-29/23819

 

Přehled participujících subjektů na tvorbě časopisu Pětka pro vás:

Redakce -Zajišťuje exekutivu výroby časopisu, návrhy obsahu, vznik článků, grafiku, získávání fotografií, mapování aktivit v MČ atd.

 Mediální komise  - Otevřená všem zastupitelům, zve si také hosty z řad veřejnosti

Navrhuje témata, obsah časopisu, zadání komentářů (pravidelně Politikum, harmonogram střídání zastupitelů v Očima zastupitele atd.)

Navrhuje anketu veřejnosti, osobnosti vhodné k rozhovoru, události v MČ

Schvaluje obsah časopisu

Redakční rada  - Provádí finální dohled nad výrobou časopisu, zpravidla 1 den před samotným tiskem

Zastupitelé a zastupitelské kluby  - Podávají náměty, poskytují komentáře na vyžádání Komise mediální (Politikum). Mají možnost navrhovat do článků vlastní citace v přiměřeném rozsahu

Veřejnost  - Podává náměty redakci ke zpracování

----

Přečteno: 3044x
Publikováno: 21.01.2015, poslední změna: 21.01.2015
Vytisknout