Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

22.12.2011 (26)

Zápis č. 26

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 22. 12. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová,  Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ing. J. Viťha, M. Kukrle, A. Holub

 

Omluven: Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit, Ph.D., Mgr. T. Hradílková,

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

1) Zahájení jednání

2) Schválení programu

3) Schválení zápisů z 6. 12. 2011

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(3 žádosti)

4b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (8 žádosti)

4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou (18 žádostí)

4d)Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ve vlastnictví MČ

Praha 5 (1 žádost)

5) Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 76/0/0

ad 3) Schválení zápisů z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 6. 12. 2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru z 6. 12. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (19 bodů)

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (14 bodů)

Hlasování: 8/0/0

 

ad 4b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

ze sociálních důvodů

Sociální a zdravotní výbor odkládá projednání žádosti žadatelů na příští zasedání

Sociální a zdravotní výbor žádá OMP o informace o možnostech přidělení bezbariérového bytu ze strany MČ Praha 5

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti odkládá do konzultace s pracovníky soc. odboru ÚMČ

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti odkládá do konzultace s pracovníky soc. odboru ÚMČ

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s  tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 7/0/1

ad 4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31. 3. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce vyřízení příspěvku na péči a ukládá OMP žadatelku upozornit, že v případě nehrazení splátkového kalendáře nebude nájemní smlouva dále prodloužena

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu za podmínky uhrazení poplatku z prodlení

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou od 1.7.2011 do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu  a za podmínky uzavření splátkového kalendáře na poplatky z prodlení

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1/2 roku od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu za podmínky uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné

Sociální a zdravotní výbor ukládá OMP žadatelku upozornit, že v případě nehrazení dlužného nájemného dle splátkového kalendáře nebude nájemní smlouva dále prodloužena

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1/2 roku od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřazení žádosti o pronájem jiného obecního bytu ze seznamu „Naléhavé případy ke směně bytu“

Odůvodnění: žadatelka podala dne 30.11.2011 návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (byt, který žadatelka obývá byl ZMČ odsouhlasen k privatizaci po bytech)

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 16. 12. 2011 do 15. 12. 2012

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou 1 rok od 15. 10. 2011 do 14. 10. 2012 Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu. Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou zamítnout

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou 1 rok od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 6/0/0

ad 4d) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ve vlastnictví MČ

Praha 5

Sociální a zdravotní výbor navrhuje oba žadatele zařadit do seznamu „Naléhavé případy ke směně bytu“

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Roman Kobza                                            Ověřila: Ing. Vlasta Váchová

Přečteno: 2841x
Publikováno: 23.01.2012, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Vytisknout