Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

6.12.2011 (25)

Zápis č. 25

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 6. 12. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová,  Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ing. J. Viťha, M. Kukrle

 

Omluven: Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, A. Holub

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

1) Zahájení jednání

2) Schválení programu

3) Schválení zápisů z 24.11.2011

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(8 žádostí)

4b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (6 žádosti)

4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou (18 žádostí)

4d)Projednání žádosti o úpravy v bytě ze zdravotních důvodů (1 žádost)

5) Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

Ad 3) Schválení zápisů z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 24.11.2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru z 24.11.2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (14 bodů)

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (18 bodů)

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (9 bodů)

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelům řešit svoji bytovou záležitost vlastními silami

Hlasování: 5/1/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/1/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/1/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit žadatelku do seznamu zájemců o pronájem jiného obecního bytu

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (17 bodů)

Hlasování: 7/0/0

ad 5b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

ze sociálních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky vyřadit ze seznamu „Naléhavé případy k řešení – byty MHMP“ a žádost zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadateli kontaktovat soc. odbor ÚMČ Praha 5   a bytovou otázku řešit azylovým ubytováním

Hlasování: 6/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (sociální byty) bez příslibu termínu řešení (13 bodů)

Hlasování: 7/0/0

 

ad 4c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelce zamítnout

Hlasování: 6/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.10.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 30.6.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu Hlasování: 7/0/0

 

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové smlouvy o přístřeší na dobu určitou do 30.6.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti odkládá do doložení příjmů žadatelky

Hlasování: 6/0/0

 

Projednání ostatních žádostí o prodloužení nájemní smlouvy bylo odloženo

Na příští zasedání z důvodu neusnášení schopnosti SV:

 

ad 4d) Projednání žádosti o úpravy v bytě ze zdravotních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky předložit k projednání v hospodářském výboru

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

 

Zapsal: Roman Kobza                                            Ověřila: Ing. Vlasta Váchová

Přečteno: 3681x
Publikováno: 03.01.2012, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Vytisknout