Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

24.11.2011 (24)

Zápis č. 24

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 24. 11. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, JUDr. P. Lachnit,  Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, Ing. J. Viťha, M. Kukrle, A. Holub

 

Omluven: Ing. V. Šorm

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

 

Byl předložen následující program jednání:

1) Zahájení jednání

2) Schválení programu

3) Schválení zápisů z 25.10.2011 a 10.11.2011

4) Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(8 žádostí)

5b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (8 žádosti)

5c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou (27 žádostí)

5d)Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

rozhodnutí (1 žádost)

5e) Projednání žádosti BD Na Neklance 7, Praha 5

6) Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

Ad 3) Schválení zápisů z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 25.10. 2011 a 10.11.2011

 

Zápisy z jednání sociálního a zdravotního výboru z 25.10.2011 a 10.11.2011 byly schváleny bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

Ad 4) Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

Předsedkyně SV předložila členům výboru k projednání žádost o připojení Tísňové péče AREÍON pro 1 obyvatelku MČ Praha 5, narozenou v roce 1924.

Členové SV návrh projednali a doporučili zařízení Tísňové péče AREÍON žadatelce poskytnout. V místě bydliště žadatelky bylo provedeno místní šetření zaměstnanci Odboru sociálního Ú MČ Praha 5.

Předsedkyně SV o této skutečnosti bude informovat Život 90, o. s., které je provozovatelem tísňové péče.

Hlasování: 8/0/0

 

Ad 5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (20 bodů)

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (21 bodů)

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (20 bodů)

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (23 bodů)

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (13 bodů)

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce kontaktovat Soc. odbor ÚMČ v záležitosti řešení bytové situace prostřednictvím azyl.ubytování

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (15 bodů)

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce řešit záležitost vlastními silami

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (senioři) bez příslibu termínu řešení (12 bodů)

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce řešit bytové záležitosti pronájmem bytu ve vlastnictví jiných subjektů.

Hlasování: 9/0/0

Ad 5b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

ze sociálních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelce řešit bytové záležitosti pronájmem bytu ve vlastnictví jiných subjektů.

Hlasování: 8/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (sociální žádosti) bez příslibu termínu řešení (11 bodů)

Hlasování: 8/0/1

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost oběma žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti obou žadatelů odkládá na příští zasedání

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žadatelovi žádosti odkládá do zjištění důvodu opuštění bytu na adrese P. Švandy ze Semčic

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti žadatelky odkládá do provedené sociálního šetření Soc. odborem ÚMČ Praha 5

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP (sociální žádosti)  bez příslibu termínu řešení (15 bodů)

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP (sociální žádosti)  bez příslibu termínu řešení (22 bodů)

Hlasování: 9/0/0

5c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených

na dobu určitou

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem  o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 30.11.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.10.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 30.6.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Sociální a zdravotní výbor ukládá OMP předložit informaci o skutečnosti, zda v případě, že byl MČ poskytnut příspěvek na infrastrukturu od MV ČR, lze azylantovi, kterému byl od MČ přidělen byt, nabídnout jiný obecní byt v případě, že stávající byt se bude privatizovat

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.8.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.3.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.3.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Sociální a zdravotní výbor ukládá OMP provedení místního šetření a zjištění, zda trvají důvody sociálního bydlení

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2012

Hlasování: 9/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek, s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu s tím, že poplatek za vyhotovení notářského zápisu bude uhrazen z prostředků MČ Praha 5, a za podmínky uhrazení dlužného poplatku z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu  zvláštního určení na dobu určitou do 30.11.2012

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek a za podmínky uhrazení poplatku z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 8/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.10.2012

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.8.2012 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31.12.2012 dle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

 

 

5d) Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

rozhodnutí

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

Ad 5e) Projednání žádosti BD Na Neklance 7, Praha 5

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatelům řešit bytové záležitosti pronájmem bytu ve vlastnictví jiných subjektů.

Hlasování: 7/0/1

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová

Přečteno: 2910x
Publikováno: 03.01.2012, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
Vytisknout