Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

10.11.2011 (23)

Zápis č. 23

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 10. 11. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, M. Kukrle, Mgr. T. Hradílková, Mgr. L. Vávrová, Ph.D.,

R. Peterková

 

Omluveni: JUDr. P. Lachnit, Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová

Nepřítomen: Ing. . Šorm, Ph.D.

 

 

Byl předložen následující program jednání:

 

3a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

(8 žádostí)

3b) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (8 žádosti)

3c) Projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv uzavřených na

dobu určitou (27 žádostí)

3d)Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

rozhodnutí (1 žádost)

4) Různé

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání a zároveň konstatovala, že vzhledem k počtu přítomných členů, není zasedání usnášení schopné. Z uvedeného důvodu byl stanoven náhradní termín, tj. 24.11.2011, na kterém bude předložen program z dnešního zasedání.

 

 

 

Zapsal: Roman Kobza                                               Ověřila: Ing. V. Váchová

Přečteno: 2709x
Publikováno: 14.12.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout