Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

13.10.2011 (21)

Zápis č. 21

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 13. 10. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková,   Mgr. L. Vávrová, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, Ing. J. Viťha, M. Kukrle

 

Omluven: Ing. V. Šorm, JUDr. P. Lachnit

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy na jednání.

 

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

1)      Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3)      Schválení zápisu z jednání Soc. a zdrav. výboru ze dne 29. 9. 2011

 

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři (2 žádosti)

 

4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (4 žádosti)

 

4c)  Projednání žádosti o poskytnutí integračního bytu (1 žádost)

 

4d) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

(10 žádostí)

 

5)   Různé

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

 

Členové sociálního a zdravotního výboru před projednáváním jednotlivých žádostí konstatují, že považují za alarmující a pro svou činnost nevyhovující absenci jakéhokoli seznamu nebo přehledu volných bytů vhodných pro přidělení ze sociálních důvodů.

Hlasování: 7/0/0

ad 2)

Schválení programu jednání SV

hlasování: 8/0/0

 

ad 3) Schválení zápisu z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 29. 9. 2011

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru konaného 29. 9. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 8/0/0

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/0

 

ad 4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky o přidělení obecního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky o přidělení obecního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 5/0/1

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat oba žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

ad 4c) žádost o poskytnutí integračního bytu

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky o přidělení obecního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 5/0/1

 

ad 4d) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2012 podle stávajících smluvních podmínek.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s  notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2012 podle stávajících smluvních podmínek.

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení s Pavlínou Divišovou a Robertem Divišem na dobu určitou do 31. 12. 2012.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 10. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 14. 10. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 30. 9. 2012 podle stávajících smluvních podmínek s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 12. 2011 podle stávajících smluvních podmínek.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do doložení příjmů všech členů domácnosti.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31. 10. 2012.

Hlasování: 6/0/0

 

ad 5) Různé

a) Předsedkyně SV ing. Váchová informovala členy výboru o jednání se zástupcem PRE – majitelem domu na Praha 5, kde uvádí svůj trvalý pobyt žadatel o pronájem obecního bytu - senioři. Z jednání vyplynula informace o tom, že žadatel dostal výpověď z bytu z důvodu dluhů na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Z téhož důvodu nebyla s žadatelem uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu ve vlastnictví PRE.

b) Členové SV odsouhlasili změnu termínu 22. zasedání sociálního výboru z  27. 10. 2011 na 25. 10. 2011 od 15.30 hodin.

Jednání se uskuteční v zasedací místnosti č. 330, Nám. 14. října č. 4

 

Zapsal:                                                                 Ověřila: Ing. Vlast Váchová

Roman Kobza

Přečteno: 2640x
Publikováno: 04.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout