Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

29.9.2011 (20)

Zápis č. 20.

z jednání Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5

konaného dne 29.9.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, JUDr. P. Lachnit, Mgr. L. Vávrová, Ph.D. , Mgr. T. Hradílková

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, Ing. O. Velek

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., Ing. J. Viťha, M. Kukrle,

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

1)      Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3)      Schválení zápisu z jednání Soc. a zdrav.výboru ze dne 15.9. 2011

 

4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři (2 žádosti)

 

4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (4 žádosti)

 

4c) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouy

(5 žádosti)

 

5)   Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

 

ad 3) Schválení zápisu z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 15. 9. 2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru konaného 1. 9. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

 

ad 4a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadateli zvážit zavedení pečovatelské služby CSOP .

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do nové úpravy „Zásad o pronájem obecního bytu

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

ad 4b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost do doplnění aktuálních příjmů žadatelky

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

ad 4c) Projednání žádostí nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatele navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.10.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatele navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.8.2012 formou dodatku ke stávající NS s tím, že nájemné za terasu přilehlou k bytu bude stanoveno na 1,- Kč/m²/měs.

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.10.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.8.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky navrhuje prodloužení nájemní smlouvy za nájemné dle platného cenového předpisu do 31.12.2012 formou dodatku ke stávající NS

Hlasování: 6/0/0

ad 5) Různé

Informace o bytě

Sociální a zdravotní výbor bere na vědomí informace o schválení žádosti o přechod nájmu bytu 3+1.

Hlasování: 5/0/0

 

Zapsal: Roman Kobza                                                      Ověřila: Ing. Vlasta Váchová

Přečteno: 2505x
Publikováno: 04.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout