Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

15.9.2011 (19)

Zápis č. 19

z jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 15.9.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha,., JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov, M. Kukrle,

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, Ing. O. Velek, Th. Mgr. P. Šáchová

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., Mgr. T. Hradílková, Mgr. L. Vávrová, Ph

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

1)      Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3)      Schválení zápisu z jednání Soc. a zdrav.výboru ze dne 1.9. 2011

 

4)      Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 –

senioři (3 žádosti)

 

5b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (6 žádostí)

 

5c) Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle Varianty č. I.

us. vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008 (3 žádostí)

 

5d) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

(2 žádosti)

 

5e) Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě v majetku

MČ Praha 5 ze zdravotních důvodů (1 žádost)

 

5f) Projednání žádosti o úhradu nákladů za připojení elektroměru

(1 žádost)

 

6) Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

Ad 3) Schválení zápisu z jednání Sociálního a zdravotního výboru (dále jen „SV“) ze dne 1. 9. 2011

 

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru konaného 1. 9. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

ad 4) Projednání 1 žádosti o poskytnutí Tísňové péče Areion

Předsedkyně SV předložila členům výboru k projednání žádost o připojení Tísňové péče AREÍON pro 1obyvatelku MČ Praha 5, narozenou v roce 1926.

Členové SV návrh projednali a doporučili zařízení Tísňové péče AREÍON žadatelce poskytnout.

Předsedkyně SV o této skutečnosti bude informovat Život 90, o. s., které je provozovatelem tísňové péče a žadatelku.

Hlasování: 7/0/0

 

 

Ad 5a) Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 – senioři

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit oba žadatele do seznamu „Naléhavé případy k řešení-senioři“ s tím, že o řešení situace rodiny bezbariérovým bytem bude požádán MHMP.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/1/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/1

 

 

 

Ad 5b) Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 16 bodů.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky o výjimku z pravidel zamítnout.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 8/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení.

Hlasování: 7/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 5c) Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle Varianty č. I.

usn. vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelů zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit.

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 5d) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatelky odkládá na příští zasedání (do vyřešení procedurálních záležitostí týkajících se formy prodloužení/uzavření nájemních smluv uzavřených na dobu určitou).

Hlasování: 7/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádost žadatele odkládá na příští zasedání (do vyřešení procedurálních záležitostí týkajících se formy prodloužení/uzavření nájemních smluv uzavřených na dobu určitou)

Hlasování: 7/0/0

 

 

Ad 5e) Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě v majetku MČ

Praha 5 ze zdravotních důvodů

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do provedení místního šetření vč. popisu aktuální bytové situace (počet členů domácnosti, aktuální stav bytu).

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 5f) Projednání žádosti o úhradu nákladů za připojení elektroměru

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelky předložit k projednání Hospodářskému výboru

Hlasování: 7/0/0

 

 

 

Ad 6) Různé

Žádost o poskytnutí obecního bytu ze sociálních důvodů

-         ved. Sociálního odboru Mgr. Jana Koričová informovala členy výboru o výsledcích místního šetření v rodině

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

 

Zapsal: Roman Kobza                                                       Ověřila: Ing. Vlasta Váchová

Přečteno: 2651x
Publikováno: 04.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout