Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

1.9.2011 (18)

Zápis č. 18

z jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 1.9.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová, Ph.D.,

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., MUDr. M. Kukrle, JUDr. P. Lachnit, Mgr. T. Hradílková, MUDr. A. Marinov

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:

Zahájení jednání

 

Schválení programu

 

Schválení zápisů z jednání Soc. a zdrav.výboru ze dne 28.7. 2011 a 18.8. 2011

 

Informace ing. Váchové k žádostem o poskytnutí obecního bytu

 

5a. Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

– senioři (4 žádosti)

 

5b. Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů (5 žádostí)

 

5c. Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle

Varianty č. I. us.vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008

(5 žádostí)

 

5d. Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

(4 žádosti)

 

5e. Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě

v majetku MČ Praha 5 ze zdravotních důvodů (1 žádost)

 

4)  Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

ad 3)  Schválení zápisů z jednání Soc.a zdrav.výboru

ze dne 28.7.2011 a 18.8.2011

 

Zápisy z jednání sociálního a zdravotního výboru ve dnech 28.7.2011 a 18.8.2011 schváleny bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

ad 4) Informace ing. Váchové k žádostem o poskytnutí obecního bytu

Předsedkyně SV ing. Váchová podala členům výboru informace týkající se následujících žadatelů o pronájem obecního bytu

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí odboru sociálního Mgr. Koričovou v záležitosti žadatelky

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje žádost  ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 6/0/0

 

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí odboru sociálního Mgr. Koričovou v záležitosti žadatelky

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje žádost zařadit  do seznamu „Naléhavé případy k řešen s tím, že o řešení bude požádán MHMP (bezbariérový byt)

Hlasování: 6/0/0

 

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí CSOP Mgr. M. Bosákovou                 v záležitosti žadatele

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje žadateli doporučit obrátit se na CSOP se žádostí o přidělení bytu v CSOP

Hlasování: 6/0/0

 

– ing. Váchová informovala o jednání s vedoucí CSOP Mgr. M. Bosákovou                 v záležitosti obou žadatelů

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere informace na vědomí a navrhuje oba žadatele zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení s tím, že o řešení bude požádán MHMP

Hlasování: 6/0/0

 

 

– ing. Váchová informovala o skutečnost, že prostřednictvím kanceláře místostarosty ing. Jiřího Vejmělky obdržela žádost žadatele o pronájem obecního bytu

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost o pronájem obecního bytu zamítnout z důvodu neplnění podmínky trvalého bydliště žadatele na MČ Praha 5

Hlasování: 6/0/0

 

 

ad 5a. Projednání žádostí o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5  - senioři

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do prošetření současného stavu a aktualizace žádosti

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatele o pronájem obecního bytu zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Sociální a zdravotní navrhuje žadatelku vyzvat k návštěvě soc. odboru ÚMČ a podání žádosti o soc.dávky

Hlasování: 6/0/0

 

ad 5b. Projednání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 ze

sociálních důvodů

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 6/0/0

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 5/0/1

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 6/0/0

 

ad 5c. Projednání žádostí o poskytnutí integračního bytu podle

Varianty č. I. us.vlády ČR č. 543 ze dne 14. května 2008

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatele zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení (asylant)“ a nabídnout u vhodný byt.

Hlasování: 6/0/0

 

 

Předsedkyně ing. Váchová informovala členy výboru o skutečnosti, že uvedený žadatel již získal byt v Ústí nad Labem

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost zamítnout s tím, že žadatel již má bytovou otázku vyřešenou

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadateli zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost žadatelům zamítnout s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 6/0/0

 

 

ad 5d) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatele do vyjasnění právního stanoviska

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor odkládá žádost žadatelky do vyjasnění právního stanoviska

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadateli uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 6/0/0

 

 

ad 5e) Projednání žádosti o úpravu zařizovacích předmětů v bytě

v majetku MČ Praha 5 ze zdravotních důvodů

Sociální a zdravotní výbor navrhuje schválit žádost o provedení výměny vany za sprch. kout vč. pákové baterie z prostředků MČ Praha 5 s tím, že zbývající náklady na rekonstrukcí budou uhrazeny žadatelkou.

Hlasování: 6/0/0

 

 

Zapsal: R. Kobza                    Za správnost: Ing. V. Váchová

Přečteno: 2756x
Publikováno: 03.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout