Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

18.8.2011 (17)

Zápis č. 17

z jednání

sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 18. 8. 2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, MUDr. A. Marinov, PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová,  Ph.D., M. Kukrle, Mgr. T. Hradílková

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., JUDr. P. Lachnit

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1) Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3) Schválení zápisu SV ze dne 11. 8. 2011

 

4) Seznam uživatelů zařízení Tísňové péče AREÍON

 

5a) Projednání žádostí o pronájem obecního bytu – senioři (6 žádostí)

 

5b) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ze soc. důvodů (10 žádostí)

 

5c) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu (3 žádosti)

 

5d) Projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného (1 žádost)

Ad 2) Program jednání byl schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

Ad 3) Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru ze dne 11. 8. 2011

Usnesení:

Zápis z jednání sociálního a zdravotního výboru ze dne 11. 8. 2011 byl schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

 

Ad 4) Seznam uživatelů Tísňové péče AREÍON

Předsedkyně SV předložila členům výboru seznam všech uživatelů Tísňové péče Areíon, kteří v MČ Praha 5 od jejího zavedení v roce 2009 využívají.

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor bere na vědomí seznam uživatelů zařízení Areíon

Hlasování: 9/0/0

 

Ad 5a) Projednání žádostí o pronájem obecního bytu – senioři

1)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žadatelům žádost o přidělení jiného bytu v témže domě zamítá

Hlasování: 9/0/0

2)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žadateli žádost zamítá s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

3)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

4)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádost obou žadatelů odkládá do zjištění informace, zda jsou žadatelé v evidenci CSOP

Hlasování: 9/0/0

5)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádost odkládá do zjištění, zda lze u žadatele zavést služby CSOP

Hlasování: 9/0/0

6)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení a doporučuje sociální situaci rodiny žadatelky řešit prostřednictvím sociálního odboru ÚMČ

Hlasování: 9/0/0

Ad 5b) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu ze soc. důvodů

1)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor žádost odkládá do vyjádření soc. odboru ÚMČ a doložení dokladů o příjmech (popř. dokladu o evidenci ÚP) syna žadatelky

Hlasování: 9/0/0

2)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

3)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

4)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje oba žadatele ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

5)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatele v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

6)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

7)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelku vyřadit ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu ze soc. důvodů s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

8)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat žadatelku v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

 

9)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelku vyřadit z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 9/0/0

 

10)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatele vyřadit ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu ze soc. důvodů s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 8/0/1

 

 

 

Ad 5c) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

 

1)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31. 12. 2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

2)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelům uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 9/0/0

 

3)

Usnesení:

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelce uzavření nové nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení na dobu určitou do 31.12.2011

Hlasování: 9/0/0

 

 

Ad 5d) Projednání žádostí o dopuštění poplatků z prodlení z dlužného nájemného

 

Usnesení:

Sociální a zdravotní souhlasí u žadatelky s výměnou bytů za podmínky uhrazení dlužného nájemného + 100.000,- Kč z poplatků z prodlení s tím, že 128.990,- Kč z poplatků z prodlení navrhuje prominout

Hlasování: 9/0/0

 

Zapsal:                                                                                   Ověřila:

Roman Kobza                                                                        Ing. Vlasta Váchová

Přečteno: 3163x
Publikováno: 03.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout