28.7.2011 (15)

Zápis č. 15

ze společného jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ a Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 5 konaného dne 28. 7.2011

(výjezdní zasedání)

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová, Mgr. M. Atlasová, K. Novotný, Mgr. R. Havlinová, Bc. L. Sefzig

 

 

1)   Cílem výjezdního zasedání byla návštěva dětského tábora v Mukařově u Mnichova Hradiště pořádaného organizací Člověk v tísni v rámci „Programů sociální intervence“ pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Celkem se tábora zúčastnilo 34 dětí, z nichž bylo 10 z MČ Praha 5.

Hlavní vedoucí tábora účastníky výjezdního zasedání seznámil s programem tábora, který byl realizován jako simulační pobytový kurz s prvky zážitkové pedagogiky. Na programu týdenního pobytu byla táborová hra, jejímž cílem bylo naučit děti základním pravidlům života ve městě. Děti se učily hospodařit s táborovými penězi, učily se hledat práci a vydělávat si na živobytí. V době, kdy zastupitelé do tábora přijeli, v táboře probíhala celotáborová olympiáda, do které byly zapojeny všechny děti.

Účastníci výjezdního zasedání diskutovali s vedoucím tábora o problematice zapojení dětí do obvyklých táborových aktivit, ale i o tom, jak MČ Praha 5 může dětem ze sociálně slabých rodin pomoci při jejich začleňování do společnosti. Na závěr zastupitelé předali dětem z MČ Praha 5 drobné dárky (školní potřeby).

 

2) Projednání přidělení obecního bytu ve vlastnictví MČ Praha 5. Žadatelka byla zařazena na 1 místě v seznamu žadatelů o byt zvláštního určení pro seniory se ziskem 20 bodů. Na základě žádosti SV Hospodářský výbor ZMČ na svém jednání dne 21.7. 2011 uvolnil byt 1 + 1 malých rozměrů pro tuto žadatelku.

Hlasování: pro/proti/zdržel se

6/0/0

 

Všichni účastníci výjezdní zasedání hodnotili velice pozitivně s tím, že zastupitelům umožnilo blíže poznat práci jedné z významných neziskových organizací sídlící na území MČ Praha 5.

 

 

 

Zapsala:

Ing. V. Váchová

předsedkyně SV

Přečteno: 2599x
Publikováno: 03.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální