Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

28.7.2011 (15)

Zápis č. 15

ze společného jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ a Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 5 konaného dne 28. 7.2011

(výjezdní zasedání)

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková, PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová, Mgr. M. Atlasová, K. Novotný, Mgr. R. Havlinová, Bc. L. Sefzig

 

 

1)   Cílem výjezdního zasedání byla návštěva dětského tábora v Mukařově u Mnichova Hradiště pořádaného organizací Člověk v tísni v rámci „Programů sociální intervence“ pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Celkem se tábora zúčastnilo 34 dětí, z nichž bylo 10 z MČ Praha 5.

Hlavní vedoucí tábora účastníky výjezdního zasedání seznámil s programem tábora, který byl realizován jako simulační pobytový kurz s prvky zážitkové pedagogiky. Na programu týdenního pobytu byla táborová hra, jejímž cílem bylo naučit děti základním pravidlům života ve městě. Děti se učily hospodařit s táborovými penězi, učily se hledat práci a vydělávat si na živobytí. V době, kdy zastupitelé do tábora přijeli, v táboře probíhala celotáborová olympiáda, do které byly zapojeny všechny děti.

Účastníci výjezdního zasedání diskutovali s vedoucím tábora o problematice zapojení dětí do obvyklých táborových aktivit, ale i o tom, jak MČ Praha 5 může dětem ze sociálně slabých rodin pomoci při jejich začleňování do společnosti. Na závěr zastupitelé předali dětem z MČ Praha 5 drobné dárky (školní potřeby).

 

2) Projednání přidělení obecního bytu ve vlastnictví MČ Praha 5. Žadatelka byla zařazena na 1 místě v seznamu žadatelů o byt zvláštního určení pro seniory se ziskem 20 bodů. Na základě žádosti SV Hospodářský výbor ZMČ na svém jednání dne 21.7. 2011 uvolnil byt 1 + 1 malých rozměrů pro tuto žadatelku.

Hlasování: pro/proti/zdržel se

6/0/0

 

Všichni účastníci výjezdní zasedání hodnotili velice pozitivně s tím, že zastupitelům umožnilo blíže poznat práci jedné z významných neziskových organizací sídlící na území MČ Praha 5.

 

 

 

Zapsala:

Ing. V. Váchová

předsedkyně SV

Přečteno: 2635x
Publikováno: 03.11.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout