Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

14.7.2011 (14)

Zápis č. 14

z jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 14.7.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  JUDr. P. Lachnit, M. Kukrle, Mgr. Terezie Hradílková, PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová Ph.D.

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., MUDr. A. Marinov

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3a) Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

Rozhodnutí

3b) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

3c) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu výměnou za stávající byt

ve vlastnictví MČ Praha 5

3d) Projednání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví MČ Praha 5 ze sociálních

důvodů

 

4)   Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 9/0/0

ad 3a) Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního rozhodnutí

 

1) Ladislav Hornych, Zahradníčkova 1119/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje trvat na usnesení RMČ ze dne 5.5.2011,  kterým RMČ schválila vyřazení pana Hornycha ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s tím, že není v možnostech MČ Praha 5 žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

Ad 3b) Projednání žádostí o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu

1) Ilona Rannová, Na Valentince 451/5, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu

Hlasování: 8/0/0

 

2) Kamila Telváková, Štefánikova 278/40, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem          o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

 

3) Vlasta Baloghová a Rafael Simon, Nádražní 1272/15, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.8.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem          o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu za podmínky uhrazení poplatků z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 8/0/0

 

4) Helena Grundzová, Lidická 291/40, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem          o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu za podmínky uhrazení poplatků z prodlení z dlužného nájemného

Hlasování: 8/0/0

5) Petr Dítko, Plzeňská 445/213, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem          o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

6) Jaroslava Růžičková, Ostrovského 33/2, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem          o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

7) Alena Rigová. Na Bělidle 297/36, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou do 31.12.2011 za nájemné dle platného cenového předpisu s notářským zápisem         o dohodě se svolením k vykonavatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

Hlasování: 8/0/0

8) Věra Mášová, Plzeňská 442/211, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje uzavření dodatku k  nájemní smlouvě, ve kterém bude ustanovení, že nájemní smlouva k bytu zvláštního určení se uzavírá na dobu určitou od 1.6.2009 do 31.12.2011

Hlasování: 8/0/0

Ad 3c) Projednání žádosti o pronájem jiného obecního bytu výměnou za stávající byt

ve vlastnictví MČ Praha 5

 

 

1)     Ing. Danuše Havránková, Štefánikova 249/30, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost předložit k projednání v Hospodářském výboru

Hlasování: 7/1/0

Ad 3d)   Projednání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví MČ Praha 5 ze sociálních

důvodů

1) Miluše Nosadčíková, Klicperova 228/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

 

2) Drahomíra Jelínková, Na Hutmance 439/8, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 8 bodů

Hlasování: 8/0/0

3) Lenka Šaršonová, Mikšovského 821/8, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá do vyjasnění skutečnosti o současném bydlišti žadatelky a ukládá OMP kontaktovat soc.pracovníka Fokus ohledně možnosti získání chráněného bydlení

Hlasování: 8/0/0

4) Alena a Jan Rozsypalovi, Renoirova 646/25, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

5) Jana a Martin Sivokovi, Janáčkovo nábř. 729/31, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence OMP s bodovým ohodnocením 12 bodů

Hlasování: 8/0/0

6) Lenka a Ondřej Demeterovi,  U Nikolajky 1121/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do evidence OMP s bodovým ohodnocením 20 bodů

Hlasování: 8/0/0

7) Jaroslav Synek, Lidická 756/17, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

 

8) Adam Rameš, Voskovcova 1075/49, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

 

9) Martin Michalec, U Nikolajky 2045/24, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

10) Jaroslav Dolina, U Nikolajky 2105/18, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost odložit do vyjasnění skutečnosti o počtu stěhovaných osob (příp. jejich příjmů)

Hlasování: 8/0/0

11) Štěpánka Dongresová, Na Pomezí 1229/19, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor doporučuje řešení bytem MHMP

Hlasování: 8/0/0

12) Lucie Svobodová, Vrchlického 47/36, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

13) Klára Marisko, Bieblova 648/1, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor ukládá OMP kontaktovat Azyl.dům v záležitosti možnosti získání azyl.ubytování pro paní Marisko

Hlasování: 8/0/0

14) Josef Balatka, K Zastávce 499/12, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní odkládá do doplnění informací ohledně aktuálního místa bydliště a údaje v OP

Hlasování: 8/0/0

15) Ondřej Wachsmann, Slivenecká 59, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

16) Margareta Andrejová, V Remízku 983/26, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

17) Helena Andrejová, V Remízku 983/26, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje vyřadit z evidence žadatelů o pronájem obecního bytu s tím, že není v možnostech ÚMČ žádost řešit

Hlasování: 8/0/0

18) Alena Štefanová, Vltavská 350/26, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá do vyjasnění privatizace domu a aktualizace příjmů žadatelky a ukládá OMP zajistit stanovisko Právního oddělení ÚMČ ohledně případné  bytové náhrady za přístřeší

Hlasování: 8/0/0

 

 

19) Zdeňka Zvelebilová, Kroftova 410/11, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá do doplnění výše příjmů syna a ukládá OMP informovat syna o skutečnosti, že může požádat o soc.dávky na soc. odboru ÚMČ

Hlasování: 8/0/0

20) Tereza Brožová, Zborovská 1050/28, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

21) Helena Grundzová, Lidická 291/40, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

22) Július a Alena Baloghovi, Zborovská 117/66, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 8/0/0

23) Monika Šrámková, Grussová 828/10, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá do vyjádření azyl. domu Gloria a ukládá OMP kontaktovat azyl. dům v záležitosti prodloužení smlouvy o pobytu paní Šrámkové

Hlasování: 8/0/0

24) Jaromír Lacný, Staropramenná 728/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá do doložení podrobnějších informací

Hlasování: 8/0/0

 

25) Matěj Recska, Mozartova 868/8, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá do doplnění důvodů ukončení NS v soukr. domě

Hlasování: 8/0/0

26) Roxana a Stanislav Knotkovi, Xaveriova 1975/51, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v seznamu „Naléhavé případy k řešení“

 

Zapsal:                                                                                                      Za správnost:

R. Kobza                                                                                               Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                            předsedkyně SV

Přečteno: 4643x
Publikováno: 19.08.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout