Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

30.6.2011 (13)

Zápis č. 13.

ze

zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 30.6.2011.

Přítomni: Ing. V. Váchová, PhDr. M Ulrichová – Hakenová, Mgr. T. Hradilková, Mgr. L. Vávrová, PhD., R. Peterková, Mgr. J. Koričová

 

Omluveni: Mgr. D. Bubníková, Ing. J. Vitha, Ing. V. Šorm PhD, JUDr. P. Lachnit, MUDr. A. Marinov, M. Kukrle

 

Hosté: Mgr. R. Havlinová, D. Šmejkal, J. Pulchart, Mgr. J. Hlaváček, I. O. Velek, V. Zapletal

 

(vzhledem k nízké účasti členů SV, jednání výboru nebylo schopné se usnášet)

 

Program:     1) Zahájení jednání

 

2) Schválení programu

 

3a) Poradna při finanční tísni

Host:

David Šmejkal, ředitel

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

 

b) Svaz diabetiků ČR – územní organizace pro Prahu 5

Téma: Problematika zdravotně handicapovaných v MČ Praha 5

Host:

Jaroslav Pulchart, předseda Krajské rady pro město Prahu a předseda ÚO pro

Prahu 5

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

ad1) Zahájení

 

Jednání zahájila Ing. V. Váchová, přivítala přítomné hosty a současně nechala o jejich přítomnosti na jednání sociálního výboru hlasovat.

 

Hlasování: 5 / 0 / 0

Ad 2) Schválení programu

 

Hlasování: 5/0/0

 

ad 3a) Poradna při finanční tísni

 

Pan Šmejkal poskytl informace o Poradně při finanční tísni. Jde o obecně prospěšnou společnost poskytující dluhové poradenství. Služby poskytují fyzickým osobám (nepodnikatelům), které se dostaly do finanční tísně v důsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvěru, půjčce, leasingu apod.).

 

 

 

 

 

 

Poradna poskytuje bezplatně zejména následující služby:

 

-         rady, jak postupovat v případě hrozící platební neschopnosti

-         rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost již nastala

-         konzultace k oddlužení podle insolventního zákona

-         pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot)

-         konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení

 

Dále uvedl, že měsíčně se na poradnu obrátí cca 1 000 nových klientů, jejich průměrný věk je mezi 20 až 40 lety, průměrná výše jejich finančního závazku je Kč 550 000,-.

 

Služby poradny jsou poskytovány:

bezplatně, diskrétně, nezávisle, nestranně

 

Kontakt: Poradna při finanční tísni, o.p.s.

 

Tel: 222 922 240,

Fax: 222 524 198

e-mail: poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz

 

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA: 800 722 722

(v provozu každé pondělí od 08:30h. do 11:30h a od 13:30h. do 17:30h.)

 

Diskuse:

 

Mgr. Hradilková – Jaké máte zkušenosti s občanskými poradnami?

P. Šmejkal – Ne všechny občanské poradny se zabývají problematikou zadlužení a oddlužení. Pokud klient nedokáže správně specifikovat své finanční problémy, bývají často odkazováni na naši poradnu.

 

Ing. Váchová – Ověřují si poskytovatelé úvěrů možnosti klientů splácet poskytnuté půjčky?

p. Šmejkal – Od 1. 1. 2011 platí zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, kde se hovoří o možnosti ověření pravdivosti údajů uvedených jednotlivými žadateli o úvěr.

 

Mgr. Koričová – Jak je možné, že může mít klient až 57 úvěrů?

p. Šmejkal – Bohužel, nejsou prováděny pravidelné kontroly jednotlivých subjektů.

 

Mgr. Koričová – Co se s tím dá dělat?

p. Šmejkal – Doporučoval bych obrátit se na ČOI.

 

Mgr. Koričová – Je možné k vám poslat někoho z našich klientů ohledně poradenství?

p. Šmejkal – Samozřejmě je to možné, ale nepočítat s tím, že se hned najde cesta k nápravě.

 

 

 

 

 

Ing. Váchová – Byla by možná bližší spolupráce vaší poradny s MČ Praha 5? Mám na mysli to, že by cca 1x měsíčně pracovník poradny poskytoval vaše služby přímo v Praze 5?

p. Šmejkal – Nebyl by to žádný problém.

 

Mgr. J. Hlaváček – Jaké je věkové složení vašich klientů?

p. Šmejkal – Klienty máme ve věku od 20 let až do 75 let.

 

Mgr. Vávrová – Jak dlouho pracujete s konkrétním klientem? Máte pak o něm zpětnou vazbu? Jaká je úspěšnost?

p. Šmejkal -  Pokud se jedná o oddlužení, klient podepisuje souhlas se zpracováním svých údajů. Někomu stačí základní poradenství. Zpětnou vazbu nemáme, nesledujeme, zda je klient dál úspěšný, ale informujeme ho o tom, co může očekávat, pokud se nebude řídit našimi radami.

 

Mgr. Vávrová – Kolik klientů máte a jak dlouho s nimi pracujete?

p. Šmejkal – V roce 2008 jsme měli 4000 klientů a v roce 2009 až 12 000 klientů.

 

Ing. Velek – Bylo by dobré, aby informace o poradně se dostala do podvědomí lidí – např. časopis ÚMČ Praha 5 (zpravodaj).

 

Ing. V. Váchová – informaci o činnosti poradny při finanční tísni nabídnu odboru vnějších vztahů.

 

pí Peterková – Je osoba, která je v osobním bankrotu nějakým způsobem chráněna před exekucí?

p. Šmejkal – Ano je chráněna.

 

pí Peterková – Má vaše poradna nějakou pobočku?

p. Šmejkal – Naše poradna má pobočky v Ostravě, v Ústí nad Labem a výjezdní pobočku v Litvínově.

 

Ing. Váchová poděkovala panu Šmejkalovi za vyčerpávající informace a předala slovo p. Pulchartovi, předsedovi Krajské rady pro město Prahu a předsedovi ÚO pro Prahu 5.

 

V roce 1991 byla založena pacientská organizace Svaz diabetiků ČR a v roce 1992 byla založena územní organizace Svazu pro oblast tehdejší Prahy 5. Činnost organizace výrazně přispívá ke kvalitě života diabetika, jeho kompenzaci a snaží se zabránit pozdním

komplikacím. Diabetici, kteří do organizace přichází, jsou řádně poučeni o své chorobě a mohou žít téměř „normální“ život. Organizace realizuje zdravotní, sociální a humanitární programy pro všechny diabetiky. V hlavním městě Praze je v současné době asi 8 000 diabetiků.

 

Kontakt: Svaz diabetiků ČR

Územní organizace pro Prahu 1, 5, 6, 13, 16 a 17

Telefon: 281 866 244, mob. 603 917 405

e-mail: pulchartjst@bluetone.cz

pošt. Adresa: Plhovská 2445, Praha 9 – Újezd nad Lesy, PSČ 190 16

 

Diskuze:

 

Ing. Váchová – Na náš úřad se obrátila lékařka, která by si chtěla zřídit na Barrandově diabetologickou ambulanci. Myslíte si, že je potřebné, aby na Barrandově byla otevřena nová diabetologická ambulance?

p. Pulchart – V Praze 5 je několik diabetologů.

Mgr. Hradilková – Mohl byste zjistit, zda na Barrandově potřebují diabetologa?

pí Peterková – Barrandov potřebuje diabetologa, bydlí tam mnoho lidí s touto diagnosou.

p. Pulchart přislíbil zaslání seznamu diabetologů, kteří mají své ordinace v MČ Praha 5.

 

Ing. Váchová – Jak vám ve vaší práci může sociální a zdravotní výbor pomoci?

p. Pulchart – Jsme nezisková organizace, potýkáme se s nedostatkem finančních prostředků, které nám chybí např. na rekondiční pobyty pro naše členy. Proto organizace požádala o přidělení grantu z rozpočtu MČ Praha 5.

Ing. Váchová – grant z rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2011 nebyl Svazu diabetiků, územní organizace Praha5, přidělen.

 

Ing. Váchová doporučila, aby organizace požádala R MČ Praha 5 o finanční příspěvek na rekondiční pobyt. Dále uvedla, že do žádosti je nutné uvést informaci o tom, kolik občanů s trvalým pobytem v MČ Praha 5 se rekondičního pobytu zúčastní a doložit kalkulaci celkových nákladů na pobyt.

 

p. Pulchart – Z Prahy 5 máme asi 70 % klientů.

 

Ing. Váchová poděkovala hostům za vystoupení, členům za účast a ukončila jednání Sociálního a zdravotního výboru.

 

Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 14.7.2011 v 09.30 hod. v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5, Štefánikova 13-15, 6., patro

 

 

 

 

Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová

 

Přečteno: 3165x
Publikováno: 19.08.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout