Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

21.6.2011 (12)

Zápis č. 12.

z jednání

Sociálního a zdravotního výboru ZMČ MČ Praha 5 konaného dne 21.6.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  JUDr. P. Lachnit,  MUDr. A. Marinov,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková, Ing. J. Vitha, Mgr. L. Vávrová Ph.D., Marek Kukrle

 

Omluveni: Ing. V. Šorm, Ph.D., Mgr. Terezie Hradílková

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV Ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

 

2)      Schválení programu

 

3a) Projednání žádostí o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního

rozhodnutí

3b) Projednání žádostí o pronájem jiného obecního bytu výměnou za stávající byt

ve vlastnictví MČ Praha 5

3c) Žádost o slevu na nájemném

3d) Žádost o stavební úpravy v bytě – zdravotní důvody

 

4)   Návrh tabulky – žádosti azylantů o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

 

5)   Projednání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví MČ Praha 5 ze sociálních

důvodů

 

6)   Různé

 

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 7/0/0

ad 3a) Projednání žádostí o poskytnutí náhradního bytu na základě soudního rozhodnutí

 

1) Jan Vrbík, Wassermannova 1043/7, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechání v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

2) Vlastimil Veselý, Lohniského 856/2, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechání v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

3) Růžena Pletichová, Pod Homolkou 134/28, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o přidělení náhradního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ žádost řešit

Hlasování: 6/0/1

 

4) Marie Kunášková, Na Farkáně III 122/44, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 6/0/1

 

5) Jana Brabcová, Podhorská 162/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy – byty MHMP“

Hlasování: 7/0/0

6) Vlastimil Borovička, Voskovcova 1035, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechání v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

7) Františka Adltová, Puchmajerova 120/1, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o přidělení náhradního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ žádost řešit

Hlasování: 6/1/0

 

8) Eva Chlaňová, Preslova 652/19, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechání v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 7/0/0

9) MUDr. Silvia Nováková, Třístoličná 2058/13, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o přidělení náhradního bytu zamítá s tím, že není v možnostech MČ žádost řešit

Hlasování: 7/0/1

10) Jan Podráský, Trojdílná 1117/18, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá projednání do doložení informací

Hlasování: 8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3b) Projednání žádostí o pronájem jiného obecního bytu výměnou za stávající byt

ve vlastnictví MČ Praha 5

 

 

1) Jaroslav Maléř, Holečkova 2170/32, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost zařadit do „Žádostí  seniorů o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5 a zpracovat bodovací tabulku.

Hlasování: 8/0/0

2) Daniela Grundzová, Holečkova 836/69, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy ke směně bytů“

Hlasování: 8/0/0

 

3) Marcela a David Dudiovi, Zoubkova 2129/5, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy ke směně bytů“

Hlasování: 8/0/0

4) Helena Niederlová, Lidická 797/18, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy ke směně bytů“

Hlasování: 8/0/0

Ad 3c) Žádost o slevu na nájemném

 

1) Marie Dudková, Zborovská 1200/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v seznamu „Naléhavé případy (senioři) k řešení“ a žádost o poskytnutí slevy z nájmu bytu dále neřešit (Paní Dudková bydlí v podílovém domě).

Hlasování: 8/0/0

Ad 3d) Žádost o stavební úpravy v bytě – zdravotní důvody

1) Marie Vaváčková, Štefánikova 249/30, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor projednání žádosti odkládá do schválení bytové koncepce v MČ Praha 5.

Hlasování: 8/0/0

 

Ad 4) Návrh tabulky – žádosti azylantů o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

 

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor souhlasí s navrženou tabulkou pro žádosti azylantů o pronájem bytu ve vlastnictví MČ Praha 5

Hlasování: 8/0/0

Ad 5)   Projednání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví MČ Praha 5 ze sociálních

důvodů

1) Marie Milotová, Pod Školou 466/5, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

 

2) Petra Stehlíková, DiS., Nad Kavalírkou 100/1, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

3) Miluše Nosadčíková, Klicperova 228/6, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor odkládá projednání žádosti do vyjasnění záležitosti týkající se ukončení nájmu  v bytě Klicperova 228/6 a s Akcentem.

Hlasování: 8/0/0

4) Monika Čurejová, Zubatého 289/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

5) Marcela Dudušová, Plzeňská 488/39, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

6) Jitka Bálková, Ostrovského 253/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

7) Miroslav Gina, nám. 14.října 1381/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

8) Vlasta Kandrová, Plzeňská 194/187, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o přidělení obecního bytu zamítá z důvodu uvedení nepravdivých údajů do žádosti.

Hlasování: 9/0/0

 

 

9) Robert Vőrőš, Plzeňská 559/26, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

10) Jan Maczko, Nad Zámečkem 384/37, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o přidělení obecního bytu zamítá.

Hlasování: 8/0/0

11) Bohumila Mikulčíková, Ostrovského 253/3, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

12) Pavel Bartl, Nádražní 294/7, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 9/0/0

13) Dušan Lipianský, nám. 14.října 1381/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor projednání odkládá do prošetření na soc. odboru ÚMČ ve věci jaká je pravděpodobnost, že v případě přidělení bytu budou děti svěřeny panu Lipianskému

Hlasování: 9/0/0

14) Indira Jankovičová, nám. 14.října 1381/4, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

15) Lucie Pecharová, Nad Koulkou 2545/15, Praha 5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci OMP bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 8/0/0

Ad 6) Různé

Předsedkyně výboru Ing. Váchová předložila členům výboru „Návrh termínů konání zasedání Soc. a zdr.výboru na II. pololetí 2011 (přílohou zápisu).

Zapsal:                                                                                                      Za správnost:

R. Kobza                                                                                               Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                            předsedkyně SV

Přečteno: 4079x
Publikováno: 19.08.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: Odbor sociální
Vytisknout