Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Sociální výbor šipka doprava Zápisy ze zasedání šipka doprava Zápisy SV ze zasedání r. 2011

 
 
 

15.4.2011 (8)

Zápis č. 8.  zasedání Sociálního a zdravotního výboru konaného dne 15.4.2011

Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. D. Bubníková,  JUDr. P. Lachnit,  MUDr. A. Marinov,  PhDr. M. Ulrichová-Hakenová, R. Peterková

 

Omluveni: Ing. J. Vitha, M. Kukrle, Mgr. T.Hradilková, Mgr. L.Vávrová,PhD., Ing. V. Šorm,Ph.D.,

 

 

Jednání zahájila předsedkyně SV ing. Váchová, která přivítala členy a hosty přítomné na jednání.

 

Byl předložen následující program jednání:

 

Program:     1)   Zahájení jednání

2)      Schválení zápisu ze dne 10.3.2011

3)      Informace

4)      Projednání žádostí o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů

 

Hlasování: pro / proti / zdržel se

 

Program jednání schválen bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

ad 2) . Kontrola zápisu z minulého jednání.

 

Usnesení: Výbor bere na vědomí zápis z jednání  SV dne 10.3.2011 na vědomí bez připomínek

Hlasování: 6/0/0

 

 

ad 3) Ing. Váchová informovala členy SV o aktuální databázi volných bytů, kterou obdržela od Odboru správy majetku a privatizace

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor ukládá předsedkyní ing. Váchové ve spolupráci s místopředsedkyní výboru vybrat z databáze byty vhodné k přidělení žadatelům ze sociálních důvodů a byty určené seniorům.

Hlasování: 6/0/0

 

ad 3) Sociální a zdravotní výbor ukládá ing. Váchové připravit a navrhnout změny ve stávajících pravidlech pro pronájem obecních bytů.

Termín: do 5.5.2011

Hlasování: 6/0/0

 

ad 3) Ing. Váchová předložila členům SV tabulky „Žádost o pronájem jiného obecního bytu za stávající obecní byt“ a „Žádost o výměnu zařizovacích předmětů v bytě v majetku MČ Praha 5 (ze zdravotních důvodů)

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor schvaluje uvedené tabulky s tím, že budou sloužit jako podkladový materiál k projednání na zasedání Sociálního a zdravotního výboru

Hlasování: 6/0/0

 

Ad 4) Předsedkyně ing. Váchová předložila k projednání žádosti o přidělení obecního bytu ze sociálních důvodů:

 

1) Pavla a Štefan Žigovi, Plzeňská 559/26

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 6/0/0

2) Alena Hyková Berounová, Gabinova 868/11

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 14 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

3) Kateřina Telváková, Drtinova 326/13

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 6/0/0

 

 

4) Barbora Halušková, Radlická 401/21

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

5) Lucie Virágová, Holečkova 422/23

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 13 bodů

Hlasování: 6/0/0

6) Romana a Tomáš Zímovi, Vrchlického 484/45

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

 

7) Július a Alena Baloghovi, Zborovská 117/66

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 6/0/0

 

 

8) Roxana a Stanislav Knotkovi, Xaveriova 1975/51

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor žádá Odbor správy majetku a privatizace prošetřit z jakého důvodu nebyl byt na adrese Xaveriova 1975/51, který užívali manželé Knotkovi, odslužebněn v době kdy se prodával soukromému majiteli a o výsledku šetření podat správu Soc. a zdravotnímu výboru

Hlasování: 6/0/0

 

 

9) Gabriela Žaludová, Vrchlického 479/51

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 12 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

10) Eliška Dušková, Sl. Horníka 510/24

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 12 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

11) Denisa Čermáková, nám. 14.října 1381/4

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 11 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

12) Jana Beránková, Na Plzeňce 1235/2

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítnout a navrhuje zrušení usnesení RMČ č. 41/1358/2010 ze dne 12.10.2010 o zařazení do seznamu „Naléhavé případy k řešení – seniorské bydlení“ (není splněna věková hranice 65 let schválená RMČ ze dne 25.1.2011).

Hlasování: 6/0/0

 

 

13) Tomáš a Zuzana Lafkovi, Voskovcova 881/3

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 11 bodů s tím, že v současné době není v možnostech MČ bytovou situaci řešit

Hlasování: 6/0/0

 

14) Petr Sedláček, Voskovcova 880/1

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá a navrhuje zrušení usnesení RMČ č. 34/1147/2008 ze dne 14.10.2008 o zařazení do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu

Hlasování: 6/0/0

 

15) Simona Večeřová, Na Skalce 972/29

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

Sociální a zdravotní výbor navrhuje žadatelku upozornit, na možnost podání žádosti o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou.

Hlasování: 6/0/0

 

 

16) Otto Rambousek, Na Bělidle 310/30

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 10 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

17) Jaroslava a Stanislav Nečasovi, Zborovská 1222/3

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu a navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“, s tím, že o řešení bytové situace bezbariérovým bytem bude požádán Magistrát hl.m. Prahy

Hlasování: 6/0/0

 

18) Herbert Schachinger, Plzeňská 2052/172

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 10 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

19) Andrea Tomášová, nám. 14.října 1381/4

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 9 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

20) Václav Kudláček, Holečkova 440/15

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 9 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

21) Zuzana a Lukáš Kleimaerovi, Tréglova 794/4

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

22) Renáta Koukalová, Vrchlického 291/12

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

 

23) Antonín Šimeček, Na Březince 1806/23

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 8 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

Sociální a zdravotní výbor doporučuje žadatele upozornit, že je možné podat žádost o pronájem bytu s pečovatelskou službou

Hlasování: 6/0/0

 

 

24) Vojtěch Kovařík, V Lesíčku 92/6

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 7 bodů s tím, že v současné době není v možnostech MČ bytovou situaci řešit

Hlasování: 6/0/0

 

 

25) Barbora a Jiří Soukupovi, Vrchlického 676/84

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

 

26) Daniel Strnad, Lidická 752/10

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

27) Nikola Baumlová, Werichova 946/3

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 6 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

28) Jakub Beleščák, Preslova 1266/11

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 5 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

29) Eva Pitrová, Hoškova 1110/6

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 4 body

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

30) Helena a Jozef Sztojkovi, Plzeňská 165/46

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení.

Hlasování: 6/0/0

 

 

31) Martina Kropáčková, Musílkova 568/35

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 11 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

32) Renáta a Kamil Badžovi, Werichova 981/21

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 16 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

33) Šárka Měsková, U Santošky 835/8

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 6 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

34) Pavlína Nwaoba (roz. Kopečná), Kmochova 791/5

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu „Naléhavé případy k řešení“ – zdravotní personál

Hlasování: 6/0/0

 

 

35) Iveta Petráňová, V Remízku 936/15

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 13 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

36) Luboš Body, Zborovská 117/66

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 15 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

37) Jaroslav Vlasák, Pivovarská 626/7

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje ponechat v evidenci žadatelů o pronájem obecního bytu bez příslibu termínu řešení

Hlasování: 6/0/0

 

 

38) Jana Táncošová, Křížová 861/49

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 12 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

39) Jana Jungmannová, Lidická 982/31

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 9 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

40) Ludmila a David Koptovi, Lohniského 870/14

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 7 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

41) Růžena Ferencová, Štefánikova 278/40

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 20 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

42) Miroslava Juhásová, Ostrovského 253/3

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor navrhuje zařadit do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu s bodovým ohodnocením 11 bodů

Hlasování: 6/0/0

 

 

43) Ladislav Nagy, Ostrovského 1823/32

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor ukládá Odboru správy majetku a privatizace přeřadit žadatele mezi seniory a předložit k obodování ve skupině „Žadatelé o pronájem obecního bytu – senioři“

Hlasování: 6/0/0

 

44) Helena Balcarová, Radlická 899/33

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

45) Marcela Hummlová, Prachnerova 642/10

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

 

46) Romana Krákorová, Plzeňská 205/199

Usnesení: Sociální a zdravotní výbor žádost o udělení výjimky z pravidel pro pronájem obecního bytu zamítá

Hlasování: 6/0/0

 

 

 

 

 

Zapsal:                                                                                                Za správnost:

R. Kobza                                                                                         Ing. V. Váchová

tajemník SV                                                                                     předsedkyně SV

Přečteno: 4219x
Publikováno: 09.05.2011, poslední změna: 30.04.2012
Autor: j.stranakova
Vytisknout